Дипломна робота «Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції у ПАФ „Самоцвіт” Сокальського району Львівської області.», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 16.05.2009 19:43 · від Ш.О.В. · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Роль фінансових результатів у діяльності сільськогосподарських підприємств та методика їх аналізу 1.1. Значення фінансових результатів від реалізації продукції та джерела їх формування 1.2. Показники фінансових результатів та методика їх аналізу 2. Формування фінансових результатів господарської діяльності 2.1. Види цін на сільськогосподарську продукцію 2.2. Канали реалізації продукції 2.3. Формування фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг 3. Аналіз формування та використання фінансових результатів 3.1. Оцінка кількості та якості реалізованої продукції 3.2. Аналіз виручки від реалізації 3.3. Аналіз прибутків та рентабельності виробництва продукції 4. Перспективи підвищення фінансових результатів від реалізації продукції 4.1. Прогнозний рівень прибутковості у ПАФ „Самоцвіт” Сокальського району Львівської області 4.2. Охорона праці і техніка безпеки при транспортуванні продукції 4.3. Стан екологічної безпеки та заходи що до її покращення у ПАФ „Самоцвіт” Висновки і пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Фінансові результати є універсальною економічною категорією ефективності, яка є ключовим об'єктом наукових досліджень у галузі економічної теорії. Категорія "фінансові результати" враховує обидві сторони двоєдиного завдання: скільки одержано і якою ціною досягнуто. Цей об'єкт постав у центрі уваги досліджень ще задовго до виникнення економічної теорії як особливої галузі науки.

Загальноекономічне визначення суті фінансових результатів пояснює їх як результат зіставлення доходів звітного періоду із витратами. Доходи ототожнюються із споживною вартістю товарів, продукції, витрати з їх фактичною вартістю. Фінансові Результати проявляються у вигляді прибутків (у випадку ефективної діяльності) чи збитків (у протилежному випадку). Ряд авторів ототожнюють джерело виникнення прибутку із сферою обігу та реалізацією. Але за загальновизнаними економічними канонами2, джерелом прибутку є не тільки реалізація та сфера обігу. Тому необхідно досліджувати розвиток категорії прибутку (фінансових результатів), починаючи із зародкових його форм, що дасть змогу визначити справжню його сутність.

На рівень фінансових результатів впливають різноманітні фактори, пов’язані з тими ж складовими й основними умовами виникнення прибутку, тобто фактори впливу на виробництво, на реалізацію (збут) виробленого продукту та попит. Завдяки багатогранній природі та не однотипності функцій фінансових результат є метою виробництва, джерелом його відтворення й індикатором приросту власності.

На основі проведених досліджень у ПАФ „Самоцвіт” можна зробити такі висновки:

При реалізації продукції важливу роль відіграє рівень товарності. Як бачимо з таблиці 3.1 рівень товарності реалізованої продукції у 2008р. в порівнянні з 2006р. зріс по більшості видів продукції.

Необхідною умовою для виходу підприємства на внутрішній та світовий ринки, для формування сталого іміджу виробника як економічно-надійного партнера є постійний і зростаючий випуск конкурентоспроможної продукції, підвищення її якості.

Як видно з даних таблиці 3.2 якість реалізованої продукції у ПАФ „Самоцвіт” у 2008р. в порівнянні з 2006р. значно погіршилась, зокрема якість зернових і зернобобових культур. Тому, якості продукції, господарство повинно приділяти першочергову увагу. Дуже важливе значення для покращення фінансових результатів має точне планування виручки від реалізації продукції, робіт і послуг. Розглядаючи таблицю 3.3 можемо сказати, що у 2008р. грошові надходження зросли лише від реалізації зернових на 28,4%. Щодо решти продукції рослинництва і тваринництва, то вони зменшилися. Дивлячись на динаміку прибутків від реалізації сільськогосподарської продукції в таблиці 3.5 ми з’ясували, що продукція рослинництва є прибутковою, а продукція тваринництва – збитковою. Прибуток від реалізації продукції рослинництва зріс на 12,7 тис.грн або 23%, в т.ч. по зернових і зернобобових – на 15 тис.грн або 31,4%. Скоротився прибуток від реалізації цукрових буряків, якщо у 2006р. господарство від його реалізації отримало прибуток 5,2тис.грн, то у 2008р. – збиток 0,4тис.грн. Проте інша продукція рослинництва дала високі прибутки, які збільшилися на 3,3 тис.грн, що у 2,4 рази більше у 2008р. в порівнянні з 2006р.

У таблиці 3.6 ми провели аналіз впливу факторів: об’єму реалізації, структури реалізації продукції, рівня собівартості та середньо реалізаційної ціни на зміну прибутків.

Виходячи з даних таблиці 3.7 можна сказати, що у ПАФ „Самоцвіт” рентабельним є лише виробництво продукції рослинництва. Але по озимій пшениці, цукрових буряках він знизився в порівнянні з планом і проти 2006р. а от виробництво продукції тваринництва є збитковим і рівень збитковості від її реалізації проти 2006р. і проти плану збільшився на 19,4 і 38,6 пункти відповідно. Найбільше він збільшився при реалізації свинини – на 35,7 пункти проти 2006р. і при реалізації молока на 44,4 пункти проти плану. Саме ці види продукції можуть бути резервом підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва у ПАФ „Самоцвіт”.

Процес планування виручки та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт, послуг в господарстві не повинен завершуватись лише розрахунком собівартості, виручки та фінансових результатів від реалізації. Необхідно здійснювати додаткові розрахунки, якіб дозволили корегувати виробництво та збут продукції з метою досягнення запланованих обсягів та результатів реалізації продукції, про що дбає керівництво досліджуваного господарства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?