Дипломна робота «Система митних стягнень в Україні», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 16.05.2009 17:29 · від Вика · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ1. Теоретико-організаційні засади визначення системи митних стягнень в Україні 5 1.1. Поняття, види та функціональні завдання митних платежів 5 1.2. Нормативно-правова база з питань регулювання митної справи 12 1.3. Методика обчислення митних платежів та визначення їх впливу на ефективність зовнішньоекономічної діяльності України 18 Розділ 2. Система митних стягнень в Україні на сучасному етапі 27 2.1. Загальна характеристика системи митних стягнень в Україні 27 2.2. Оцінка економічної ефективності системи митних стягнень в Україні 31 Розділ 3. Рекомендації щодо вдосконалення ефективності системи митних стягнень в Україні 38 3.1. Обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення митної справи України 38 3.2. Шляхи удосконалення системи митних стягнень в Україні 42 Висновки 47 Список використаних джерел 50 Додатки 58

Висновок

У результаті проведеного дослідження, на основі узагальнення зарубіжної й вітчизняної теорії та практики з'ясовано суттєві прогалини в теоретико-методологічній базі системи митних стягнень України, визначено напрями й сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення фінансового контролю в митній справі в Україні.

Передумовою успішного соціально-економічного розвитку України є наявність системи заходів щодо захисту економічних інтересів та безпеки держави в зовнішньоекономічних відносинах. Вирішенню цих питань слугує митна політика країни, митне регулювання й контроль, які є складовими митної справи в Україні.

У роботі уточнено визначення поняття митних платежів в митній справі.

Митні платежі - всі види платежів, які стягуються митними органами України при переміщенні через митний кордон товарів і транспортних засобів, а також в інших випадках, що встановлені митним законодавством України, називаються митними платежами.

Впровадження в Україні ліберальної моделі зовнішньоекономічної політики та розбудова адекватної новим умовам господарювання системи оподаткування експортно-імпортних операцій як методу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності зумовлюють зміну цілей митно-тарифного регулювання й принципів установлення митних ставок в Україні.

Основними характеристиками митних ставок в Україні є: хвилеподібний характер зміни рівня митного оподаткування; частий перегляд ставок ввізного мита та наявність системи пільг у сплаті ввізного (імпортного) мита.

Розглянуто мито, податок на додану вартість та акцизний збір, як один із важливих інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано шляхи удосконалення ефективності системи митних стягнень в Україні.

Система митних стягнень в Україні повинна бути важелем забезпечення економічного зростання, збільшення конкурентоспроможності вітчизняної продукції і розширення експортних можливостей національної економіки. В цьому контексті потрібно вирішити два завдання:

- підтримати та захистити національних виробників від експансії іноземних товарів на період модернізації і реконструкції окремих галузей економіки;

- забезпечити пожвавлення ділової та інвестиційної активності.

Для виконання поставлених завдань можливо використати дві альтернативні стратегії: стратегію максимально уніфікованого захисту, яка полягає у запровадженні єдиної адвалорної ставки мита на всю номенклатуру імпортних товарів, та стратегії селективно-уніфікованого захисту, яка сконцентрована на митно-тарифному захисті винятково перспективних галузей економіки за одночасного відкриття внутрішнього ринку в секторах «неперспективних» виробництв.

Також потрібно сказати те, що сьогодні система митних стягнень в Україні є недосконалою. Подальших досліджень потребують: визначення єдиної методології нарахування та стягнення митних платежів, розробка заходів і подальше збільшення надходжень від справляння митних зборів та платежів.

Також актуальним питанням сьогодні є поступове зміцнення акцентів реформування податкової системи України відповідно до принципів ЄС та СОТ. Вихідною метою реформування має бути створення сприятливих умов для розвитку національного виробництва, підвищення його ефективності та якості. Для цього потрібно: розглянути можливість широкого використання всіх елементів системи митних стягнень, як засобів регулювання імпорту, забезпечити максимальне використання нетарифних засобів регулювання (передовсім антидемпінгових, компенсаційних), що застосовуються у країнах-членах СОТ, але не застосовуються в Україні.

Отже, можна вважати правильним те, що приведення митних платежів є вихідним моментом гармонізації податкових систем в цілому.

Також досвід європейських країн переконує, що інтеграційні процеси в економіці починаються зі створення найсприятливіших умов для торгівлі окремими товарами. Податкова інтеграція починається саме з інтеграційних процесів у митній політиці. Цей напрям можна вважати правильним, оскільки приведення у відповідність митних платежів є вихідним моментом гармонізації податкових систем у цілому. Адже саме мито стоїть на заваді економічній інтеграції, тоді як більшість інших податків регулюють внутрішні процеси споживання і накопичення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?