Реферат «Поняття методології наукового дослідження», 2006 рік

З предмету Соціологія · додано 16.05.2009 09:42 · від kristina · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Актуальність вивчення методології наукового дослідження I.Методологія крізь призму історії 1.1. Напрямки та здобутки методології а). емпіризм — раціоналізм II.Філософський погляд на методологію 2.1. Суспільно-історична та культурна обумовленість методології 2.2. Загальнонаукові принципи дослідницького пошуку III.Інтерпритація поняття методології 3.1. Наукова традиція розуміння методології 3.2. Трирівнева структура наукової методології VI. Вихідні визначення складових елементів методології 4.1. Принципи, методи, методики, техніки, процедури дослідження 4.2. Методологічне забезпечення дослідження Висновок Важливість методології наукового дослідження. Список літератури.

Висновок

Сучасна наука — це колективне підприємство, яке вимагає чималих витрат. Адже через властиві людині прагнення до істини і здібності до критичної оцінки різних точок зору проблема «Наукового Методу», що дозволяє отримати достовірні і надійні результати і на їх основі прийти до об'єктивних і добре обгрунтованих висновків, незмінно користується увагою учених. Хоча у міру розвитку науки у вчених залишалося все менше підстав вірити в існування єдиного і універсального «Методу», придатного для вирішення всіх без виключення наукових задач, вони, проте, прагнуть розробити все більш точні і надійні методи достовірної перевірки теоретичних гіпотез, а також визначити критерії для оцінки об'єктивності і обгрунтованості нового знання, одержуваного в результаті досліджень.

Методологія виникла і розвивалась як філософське знання, претендуючи на аналіз як загально філософських, так і конкретно-наукових методів дослідження. Розвиток науки призводив до відокремлення від філософського знання і створення різних наукових дисциплін. Сам термін, означає вчення про способи організації і побудови теоретичної і практичної діяльності людини: у вузькому значенні – опис конкретних методів дослідження, а в широкому – досить складне утворення. Методологія відповідає на питання: як потрібно проводити наукове дослідження? Як будувати несуперечливу теорію ?Як проводити інтерпретацію отриманих даних?

Отже, в якості методології виступають загальнонаукові засоби пізнання. Оскільки теорія відображає сутність явищ і їх зв’язків, встановлює закономірності, що відображають об’єктивну реальність, вона виступає засобом не лише їх пояснення, але і вивчення ще не пізнаних явищ і процесів, вказує загальний напрямок пошуку, виступає як методологія. В залежності від рівня соціологічної теорії можна говорити про застосування не тільки загальнонаукової методології, але і методології вивчення саме суспільних явищ, методології дослідження особливих сфер і особливих процесів соціального життя. Щодо методики соціологічних досліджень, то вона виступає системою операцій, процедур, прийомів встановлення соціальних фактів, їх систематизації і засобів їх аналізу. До методичних інструментів відносять методи збору первинних даних, правила здійснення вибіркових досліджень, способи побудови соціальних показників та інші спеціалізовані процедури соціологічного дослідження, а також методи кількісного аналізу та ін. техніки, що використовуються.

Отже, можна дати таке визначення методології наукового дослідження

Методологія науки — це дисципліна, що одночасно вивчає технічні та процедур питання організації дослідження, і загальні питання обгрунтованості методів, достовірності спостережень, критеріїв підтвердження або спростування наукових теорій, що використовуються при певному дослідженні.

Оскільки теорія формулює принципи і закони, що відображають об'єктивний світ в її дослідницькій області, вона виявляється в той же час і методом подальшого проникнення в ще не вивчені сфери дійсності на базі наявного знання, перевіреного практикою. Доречно сказати: «Практика без теорії – сліпа, а теорія без практики - глуха».

В значній мірі, кожному науковцю доводиться бути своїм власним методологом, але це не означає, що методологія, та інші науки, не зіллються кінець кінцем, це просто означає, що основні дисципліни, особливо природничі і соціальні науки, повинні розробити власну методологію своїми власними зусиллями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?