Дипломна робота «Методика обліку та контролю розрахунків з оплати праці на прикладі ЗАТ "Криворіжіндустрбуд"», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 15.05.2009 15:42 · від таня · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Характеристика розрахунків з оплати праці та фінансово-господарської діяльності бу-4 зат "криворіжіндустрбуд" 1.1. Економічна сутність заробітної плати та характеристика фонду оплати праці 1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю розрахунків з оплати праці 1.3. Галузеві особливості фінасово-господарської діяльності БУ-4 ЗАТ "Криворіжіндустрбуд" та оцінка його фінансового стану 1.4. Порівняльний аналіз фінансового стану Будівельного управління-4 ЗАТ "Криворіжіндустрбуд" та Будівельного управління "Промбуд-4" ЗАТ "Криворіжаглобуд" Розділ 2. Методика обліку розрахунків з оплати праці 2.1. Організація обліку розрахунків з оплати праці 2.2. Первинний облік трудових показників 2.3. Методика розрахунку заробітку за його видами 2.4. Види утримань із заробітної плати та їх розрахунок 2.5. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці 2.6. Характеристика і методика формування показників звітності з оплати праці Розділ 3. Методика контролю розрахунків з оплати праці 3.1. Організація контролю розрахунків з оплати праці 3.2. Перевірка правильності нарахування заробітної плати 3.3. Контроль утримань із заробітної плати та її виплати 3.4. Перевірка даних аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з оплати праці 3.5. Аналіз складу фонду оплати праці та виявлення резервів його економії Розділ 4. Оцінка стану обліку та контролю розрахунків з оплати праці та шляхи їх удосконалення 4.1. Оцінка стану обліку та контролю розрахунків з оплати праці 4.2. Визначення впливу стану обліку та контролю розрахунків з оплати праці на фінансово-розрахункову дисципліну підприємства 4.3. Удосконалення внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства, працівника, податкової, соціальних фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати по-своєму. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок – абсолютно точно знати як проводити розрахунки, пов’язані із заробітною платою.

Питання нарахування заробітної плати займає особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. З одного боку, це пов’язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ. З іншого боку, суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і якості праці та форм і систем оплати праці, правильний розрахунок утримань із заробітної плати, контроль за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітку робітниками.

Перехід до ринкових відносин економіки України потребує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.

На сьогоднішній день у нашій країні існує велика кількість невирішених питань і протиріч у сфері оплати праці. Удосконалення систем оплати праці, пошук нових рішень може дати вже в найближчому майбутньому ріст зацікавленості працівників до високопродуктивної праці. При рішенні проблеми доведення мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму, можливе зняття проблеми соціальної напруженості. А це у комплексі з рішенням ряду інших проблем в економіці нашої країни, може стати стимулом економічного росту в майбутньому.

У даній роботі була описана методика ведення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу операцій по нарахуванню заробітної плати, розглянуті діючі закони, положення, інструкції з оплати праці, визначені склад і структура фонду оплати праці, були приведені рахунки, за допомогою яких ведеться облік, перерахована документація, яка використовується при обліку, вивчені існуючі і діючих форм і систем оплати праці на прикладі БУ-4 ЗАТ "Криворіжіндустрбуд".

Облік розрахунків з оплати праці на БУ-4 ЗАТ "Криворіжіндустрбуд" ведеться згідно з його організаційною структурою, а також вимог, що ставляться до порядку ведення обліку розрахунків з оплати праці та складання звітності. Облік ведеться на підставі первинних документів, які є джерелом інформації для складання облікових регістрів та форм звітності.

Аналіз фінансового стану БУ-4 ЗАТ "Криворіжіндустрбуд" проведено на підставі бухгалтерської та фінансової звітності підприємства використовуючи програму навчально-облікового центру “Аналіз фінансового стану підприємства “.

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці на БУ-4 ЗАТ "Криворіжіндустрбуд" ведеться із застосуванням рахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою”.

На будь-якому підприємстві ведення бухгалтерського обліку передбачає і організацію контролю, оскільки вони пов'язані між собою і доповнюють один одного. В процесі обліку здійснюється оперативний контроль за відображенням в обліку господарських операцій на підприємстві.

Методика контролю розрахунків з оплати праці була розглянута на прикладі БУ-4 ЗАТ "Криворіжіндустрбуд".

Аналіз фонду оплати праці БУ-4 ЗАТ "Криворіжіндустрбуд"показав, що фонд основної заробітної плати в 2006 році збільшився порівняно з минулим періодом на 512,9 тис. грн., а у відсотковому вираженні це становить 47,65%, фонд додаткової заробітної плати - 176,2 тис. грн., (49,55%). Проаналізувавши дані про інші заохочувальні і компенсаційні виплати можна сказати, що вони збільшились на 31,7 тис.грн. або 95,77%. Особливу увагу було приділено резервам. Виявлені наступні резерви з економії оплати праці: доплати відрядникам у зв'язку зі змінами умов праці (4659,16 грн.) та доплати за роботу в понаднормативний час (102648,64 грн).

Оцінюючи стан обліку на БУ-4 ЗАТ «Криворіжіндустрбуд» треба відмітити, що облік відбувається своєчасно, у повному розмірі та безперервно відображаються всі факти господарської діяльності, які були здійсненні на підприємстві.

Здійснення контролю на БУ-4 ЗАТ «Криворіжіндустрбуд» відбувається через внутрішній контрольно-ревізійний відділ ЗАТ «Криворіжіндустрбуд», який працює та здійснює свою контрольно-ревізійну роботу згідно положення про контрольно-ревізійний відділ.

Також у дипломній роботі були запропоновані можливості більш оптимального використання фонду оплати праці за рахунок створення універсальної будівельної бригади, приведення чисельності невиробничого персоналу до нормативу, ефективності використання автотранспорту.

Розроблено базу даних у якій здійснюється розрахунок заробітної плати співробітникам підприємства за відпрацьовані дні за допомогою СУБД MS Access.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення