Курсова робота «Аналіз депозитної діяльності банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 15.05.2009 06:13 · від оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Суть та значення депозитної діяльності банківських установ 5 РОЗДІЛ 2. Аналіз депозитної діяльності АКБ “ПриватБанк 11 2.1. Аналіз депозитів банку за групами клієнтів 11 2.2. Аналіз депозитів АКБ “ПриватБанк” за термінами вкладів 16 2.3. Аналіз депозитів за валютою вкладів 24 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення депозитної діяльності банків України 27 Висновки 34 Література Додатки

Висновок

Проведене дослідження щодо аналізу ефективності депозитної політики банку (на прикладі ПриватБанку) дає підстави зробити наступні висновки:

1. Переважна частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залученого капіталу, а не власного. Комерційні банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовують різні види банківських рахунків.

2. Депозит (вклад) - це зобов’язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних і юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату. Депозитним може бути будь-який рахунок, відкритий клієнту в банку, на якому зберігаються його грошові кошти. Депозити класифікуються за різними ознаками:, за категоріями вкладників вони поділяються на депозити суб’єктів господарської діяльності, депозити фізичних осіб, депозити банків; за строками використання коштів депозити поділяються на депозити до запитання, строкові депозити; за валютою вкладення депозити поділяються на вклади в національній та в іноземній валюті.

3. Банку вигідно залучати строкові депозити, оскільки вони стабільніші і дають змогу банкові розпоряджатися ними тривалий термін. Незважаючи на зростання процентних витрат, збільшення частки строкових депозитів у загальній сумі зобов’язань є позитивним моментом, адже вони є найстабільнішою частиною ресурсів. Саме вони дають змогу кредитувати на триваліші терміни, але за ними сплачують більш високий процент. У зв’язку з тим, що сьогодні вільних оборотних коштів у підприємств майже немає, у структурі строкових депозитів значну частку становлять вклади населення (депозити фізичних осіб).

4. АКБ “ПриватБанк” ефективно проводить політику банку щодо залучення нових клієнтів, яка веде до зростання дешевих ресурсів, та веде належну роботу з формування стабільної частини ресурсів банку за рахунок залучення депозитів фізичних осіб. Банк зацікавлений у розширенні обсягів залучених депозитних коштів, що перебувають тимчасово у його розпорядженні. Для цього банку необхідно постійно вдосконалювати старі та впроваджувати нові форми і методи залучення різних категорій вкладників, тобто, вести науково-дослідну, аналітичну роботу, активно використовувати рекламу, маркетинг, розширювати ділові контакти з клієнтами.

5. Основна частина ресурсів Приватбанку сформована за рахунок строкових депозитів.

6. Банк повинен мати свою стратегію підтримання стійкості депозитів. Важливими елементами такої стратегії є підвищення якості обслуговування клієнтів, стабільність процента, щоб клієнти залишались вірними банку в період кризових ситуацій.

7. Депозити займають велику частку у сукупних зобов’язаннях Приватбанку. І юридичні, і фізичні особи кладуть свої кошти як в національній, так і в іноземній валюті. Звичайно, більшу питому вагу мають депозити в національній валюті, що можна пояснити зростанням довіри до українських грошей, але разом з тим, е надходження в доларах США та євро, що цілком зрозуміло в умовах нинішньої нестабільності економіки України.

8. Для того, щоб банки могли прогнозувати обсяги залучених коштів їм потрібно більше надавати увагу розробці та упровадженню ефективної депозитної політики. При її розробці для більш точної характеристики ресурсної бази банку необхідно оцінювати стабільність депозитів, характер коливань обсягу депозитів. Під час такого оцінювання визначається стабільна частина депозитів, тобто обсяг коштів, несхильних або мало схильних до впливу коливань кон'юнктури ринку. Розробка буде ефективною лише завдяки загальному економічному зростанню, стабільності національної грошової одиниці та помірної інфляції. Якісно розроблена депозитна політика, що має максимально задовольняти різноманітні цільові потреби клієнтів шляхом розробки і впровадження модифікацій окремих депозитів, передбачає встановлення детально обміркованих параметрів депозитних продуктів. Це дасть змогу залучати більшу кількість клієнтів, завойовувати нові сегменти ринку й проводити успішну конкурентну боротьбу.

9. Важливим чинником успішності депозитної політики банку вважають процентну політику. Від цінових параметрів депозитів конкурентне середовище потребує такої самої гнучкості, як і від асортименту послуг, тобто ціни на депозитні продукти мають постійно реагувати на ринкові зміни.

10. Важливе значення для стимулювання внесків має гарантування банком цілості переданих йому коштів. Цього можна досягнути шляхом страхування депозитів, яке полягає у створенні системи захисту грошових вкладів, що знаходяться на депозитних рахунках у комерційних банках, на випадок банкрутства цих банків.

11. СДС ґрунтується на принципі повного страхового захисту депозитів комерційних банків, вона тим самим підвищує довіру клієнтів до банків, стимулює вкладення тимчасово вільних грошових засобів суб'єктів громадського життя на депозитні рахунки та стримує прагнення їх масово вилучати вклади в період кризових ситуацій у банківській системі.

12. Регулярне дослідження фінансового ринку України дасть змогу ефективно аналізувати депозитну діяльність банку та робити все для того, щоб задовольнити потреби та бажання клієнтів і досягнути максимального результату. Страхування депозитних вкладів та участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб дасть змогу зміцнити довіру клієнта до банківських установ та збільшити кількість вкладів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали