Курсова робота «Форми держави», 2007 рік

З предмету Право · додано 14.05.2009 15:52 · від Сергій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття та структура форми держави 1.1. Загальне поняття форми держави 6 1.2. Структурні елементи форми держави 9 2. Форма державного правління: поняття та її різновиди 2.1. Монархія як форма правління. Класифікація монархій 11 2.2. Республіка як форма правління. Види республік 12 3. Форма державного устрою: поняття та різновиди 3.1. Проста (унітарна) держава 17 3.2. Складна держава. Різновиди складних держав 19 4. Державно-політичний режим: поняття та різновиди 4.1. Демократичний режим та його види 25 4.2. Антидемократичні режими та їх різновиди 27 Висновки 33 Використані джерела 37

Висновок

З огляду на розкриття питання поняття форми державного yстрою та викладення таких важливих питань політичного життя суспільства, як питання про державну владу, методи її здійснення та регулювання, в даній курсовій роботі необхідно підвести певні висновки.

Аналіз тривалого процесу існування держави дає можливість вирізнити три основних аспекти її організації: юридичне визначений порядок створення державних органів і їх відносини між собою і з населенням країни (форма державного правління); правове закріплення устрою державної влади, легітимність прийнятих у даній державі методів і прийомів здійснення влади, вибори використовуваних нею ресурсів (форма державного режиму), її територіальної організації (форма державного устрою).

Категорія форми держави дає загальне уявлення про особливості організації державної влади, порядок утворення державних органів і специфіку їх відносин між собою і населенням, про особливості методів, прийомів, що використовуються державною владою у відносинах з суспільством і його різноманітними інститутами. Особливості організації влади історично мінливі і залежать від багатьох чинників. Таким чином, поняття «форма держави» відбиває єдність, універсальність модельного уявлення про різноманітні прояви загальнополітичної, структурної, територіальної сторін діяльності держави, про юридичну визначеність усіх аспектів організації державної влади.

Отже, охарактеризувавши проблему форми держави і форми української держави потрібно відзначити, що форма держави – це спосіб організації і характер здійснення державної влади. У різних формах держави відображається сутність, зміст тієї чи іншої країни. Це поняття дає загальне уявлення про державний лад країни. Форма держави розкривається при характеристиці трьох її елементів: форма державного правління, форма державного устрою, форма державного (політичного) режиму.

Під час написання курсової роботи були висвітлені основні ознаки всіх форм держави.

Форма правління будь-якої держави вказує: на структуру і повноваження вищих органів державної влади; порядок їх утворення і характер взаємовідносин між ними; ступінь і форми участі громадян у формуванні вищих органів влади; відносини між вищими органами влади і населенням і ступінь впливу населення на прийняття державних рішень; тривалість повноважень і характер змінюваності вищих органів влади; способи легітимації державної влади та її підстави.

В загальному випадку форми державного правління можна поділити на республіканські та монархічні.

Форма державного устрою являє собою внутрішній поділ держави на складові елементи - адміністративно-територіальні одиниці, автономні, культурні, політичні утворення чи суверенні держави. Вона відображає також характер співвідношення держави в цілому та окремі її частини.

За формою державного устрою країни можна розділити на прості (унітарні) та складні (федерація, конфедерація, союз, імперія тощо).

Політичний режим – це характеристика не тільки держави, але й всієї політичної системи: відносини між людьми з приводу державної влади й відносини людей з державною владою, які формують зміст політичного режиму, розгортаються саме у сфері політичної системи. Оскільки остання є одним із рівнів громадянського суспільства, то корінні соціально-економічні й культурні основи цього суспільства зумовлюють характер держави не безпосередньо, а втілюючись в особливостях політичного режиму. Державний режим - найважливіша складова частина політичного режиму

Державні режими можуть бути демократичними й антидемократичними (тоталітарні, авторитарні, расистські), тому основним критерієм класифікації держав по даній ознаці є демократизм форм і методів здійснення державної влади.

Форма держави має правове закріплення, тобто всі її елементи мають правову основу і фіксуються у законах і підзаконних актах держави.

Для нашої молодої держави питання про форми держави має особливе значення, адже тільки із розумінням положень, які базуються на світовому досвіді державного будівництва і їх застосування допоможе нам у розвитку та будівництві, розвитку Української держави.

Стосовно нашої країни можна сказати, що її державна форма правління та державний yстрій є адаптованими до характеру нації, до її менталітету і відображають принципи та взаємовідносини між людьми.

Форма держави, проходячи через часові перешкоди, видозмінюється, розширюється, скорочується, зазнаючи на собі вплив менталітету нації, її моралі, зовнішні чинники, таких як міжнародні організації, але, маючи як кістяк принцип збереження прав людини.

Можливо даний тип форми держави в контексті України та українців не є найдосконалішим, він безумовно вимагає удосконалення форми державного правління, державного устрою і державного режиму України, але він є теперішньою найкращою спробою у творенні держави, яка знаходиться на перехідному періоді від авторитаризму до демократії.

Отже, актуальність питань, розглянутих у даній курсовій роботі є беззаперечною. Знання і розуміння цього правового матеріалу зміцнює розуміння правової політики нашої держави, забезпечує знання і розуміння засобів, їх дотримання, - підносить правосвідомість і культуру населення України в цілому і кожного громадянина окремо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?