Курсова робота «Монетарна політика держави», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 14.05.2009 13:38 · від ВІКТОРІЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Суть, цілі та об’єкти монетарної політики 6 1.1. Монетаризм як течія в сучасній економічній науці 1.2. Поняття та інструменти монетарної політики 6 1.3. Цілі, головні завдання та об’єкти регулювання 9 1.4. Види монетарної політики 11 2. Основні регулюючі механізми монетарної політики 13 2.1. Механізм регулювання облікової ставки 2.2. Використання норм обов’язкових резервів 15 2.3. Механізм впливу операцій на відкритому ринку 16 2.4. Антиінфляційна монетарна політика 18 3. Макроекономічні наслідки монетарної політики 21 3.1. Передавальний механізм та його ланки 3.2. Вплив зміни процентних ставок на національну економіку 21 3.3. Вплив валютного курсу на основні макроекономічні змінні 24 3.4. Вплив монетарної політики на економіку через ефект багатства 24 3.5. Результативність грошово-кредитного регулювання 25 4. Застосування монетарної політики в практиці регулювання економіки 27 України 4.1. Перший етап грошово-кредитного регулювання вУкраїні 4.2. Переваги та недоліки другого етапу 30 4.3. Переваги та недоліки третього етапу 33 4.4. Монетарний огляд грошово-кредитного ринку у 2007 р. 36 4.5. Пріорітетні завдання монетарної політики України на сучасному етапі 38 Висновок 40 Список використаної літератури 43

Висновок

Отже, центром грошово-кредитної системи національної економіки є Центральний банк країни, головною функцією якого є контроль та регулювання пропозиції грошей у країні. Найважливішими видами активів центрального банку є державні цінні папери, позики комерційним банкам, золотовалютні резерви та інші активи.

Регулювання центральним банком пропозиції грошей у національній економіці називають монетарної політикою. Для цього центральний банк використовує прямі та непрямі знаряддя. Знаряддя прямого регулювання застосовують у країнах, що розвиваються, та у країнах з перехідною економікою. Трьома непрямими інструментами монетарної політики, які використовують у країнах з розвинутим ринком грошей, є операції на відкритому ринку, зміна облікової ставки та зміна норми резервування.

Центральний банк використовує знаряддя монетарної політики для стабілізації національної економіки, зокрема для досягнення таких цілей: 1) економічного зростання; 2) високого рівня зайнятості; 3) стабільного рівня цін; 4) стабільності на фінансових ринках; 5) стабільності процентних ставок; 6) стабільного курсу національної валюти. Центральний банк не може прямо досягати поставлених цілей. За допомогою трьох своїх знарядь він намагається вплинути на поточні й проміжні змінні, щоб досягти бажаного рівня основних макроекономічних змінних.

Головним завданням монетарної політики є визначення реального попиту на гроші і забезпечення відповідної пропозиції грошей, яка б відповідала запланованому зростанню обсягу виробництва без загрози стабільності національної валюти та грошово – кредитного ринку в цілому, а також запобігала розвитку інфляції за рахунок монетарної складової. Об’єктом регулювання виступає грошовий ринок і грошова маса.

Залежно від характеру впливу на основні макроекономічні змінні розрізняють два види монетарної політики — стимулювальну і стримувальну. Політику, що спрямована на обмеження зростання цін у національній економіці, називають стримувальною монетарною політикою, або політикою “дорогих грошей”. Політику, що спрямована на підвищення рівня зайнятості, і відповідно, на прискорення економічного зростання, називають стимулювальною монетарною політикою, або політикою “ дешевих грошей”.

Система непрямого регулювання грошового обігу є елементом

економічних методів державного управління. Вона охоплює три класичні за

змістом механізми монетарної політики. Це, по-перше, здійснення операцій на відкритому ринку; по-друге, регулювання норми банківських резервів; по-третє, регулювання облікової ставки відсотка на позики, що надаються

Центральним банком. Кожен із зазначених механізмів має набір власних

інструментів, формування і вдосконалення яких здійснюється десятиріччями.

Монетарна політика спрацьовує через складний ланцюг причинно-наслідкових зв’язків, який називають передавальним механізмом монетарної політики. Більшість економістів виділяє такі основні ланки цього механізму 1) зміна реальної величини пропозиції грошей унаслідок проведення центральним банком відповідної монетарної політики; 2) зміна процентних ставок; 3) зміна сукупних видатків у відповідь на зміну процентних ставок; 4) зміна основних макроекономічних змінних — реального ВВП, рівня зайнятості та рівня цін.

Грошово-кредитна політика НБУ за періоди реформування економіки України сприяла досягненню позитивних результатів, зокрема введення постійної національної валюти, розвитку фондового ринку державних цінних паперів, послаблення інфляційного тиску дефіциту бюджету на економіку, фінансової стабілізації, збільшення реальних грошей в економіці і відновлення процесу ремонетизації,а також уповільнення темпу скорочення реального ВВП та відновлення темпів зростання національної економіки у 2000р. В перспективі залишається вирішення таких завдань як: удосконалення банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності гривні, розширення безготівкової форми розрахунків, поліпшення структури грошової маси та зростання рівня монетизації економіки, нарощування золотовалютних резервів та ін.

Таким чином, в результаті виконання роботи був наведений аналіз етапів регулювання грошовою масою в економіці країни, зроблено графічний та схематичний аналізи наслідків грошово-кредитної політики та сформульовано цілі та завдання, які переслідує грошово-кредитне регулювання, отже поставлені у вступі завдання досягнено, а звідси мета роботи теж.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?