Курсова робота «Оцінка ефективності виробництва та збуту продукції», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.05.2009 13:38 · від ВІКТОРІЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ i. Аналіз програми виробництва та збуту продукції 1.1. Економічна суть та порядок формування виробничої програми 1.2. Вибір та обґрунтування показників для оцінки ефективності виробництва та збуту продукції 1.3. Методи та методика оцінки виробничої програми Розділ ii. Аналіз виробництва та збуту продукції на зат «авангард 2.1. Загальна характеристика та аналіз та аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства. 2.2. Аналіз виконання плану щодо виробництва продукції на ЗАТ «Авангард 2.3. Аналіз виконання плану щодо реалізації продукції на ЗАТ «Авангард 2.4. Аналіз ефективності реалізації продукції Розділ iii. Основні напрями та резерви поліпшення виробництва та збуту продукції 3.1. Класифікація основних напрямів ефективного виробництва та збуту продукції. 3.2. Обґрунтування резервів поліпшення виробництва та збуту продукції на ЗАТ «Авангард Висновки Список використаної літератури Коментар модератора: Робота без посилань

Висновок

1. Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в розрахунковому періоді, який номенклатурою, асортиментом і якістю відповідає вимогам плану продажу. Вона зумовлює завдання щодо введення в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу транспорті тощо;

2. Для аналізу були вибрані такі показники, як планові і фактичні показники щодо реалізації та збуту продукції, якість та сортність виробленої продукції, ритмічність роботи підприємства та інші;

3. При аналізі використовувалися найрізноманітніші методи економічного аналізу, серед яких методи порівняння (горизонтальний, вертикальний, трендовий), метод елімінування (прийом ланцюгових підстановок), статистичні методи (метод середніх величин, метод відносних величин, індексний метод), табличний і графічний методи;

4. Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку;

5. Аналізуючи основні техніко-економічні показники, виявлена тенденція до зросту обсягу виробництва, продуктивності праці, фондовіддачі, рентабельності та незначного спаду собівартості одиниці продукції. Така позитивна тенденція зумовлена перш за введенням нових технологій, використанням високопродуктивних порід птиці та правильною обраною стратегією виробництва і збуту продукції;

6. При аналізі динаміки виробництва і збуту продукції, виявлена прогресивна тенденція до зростання, присутнє відхилення від плану (у 2004, 2005 роках план перевиконується, а в 2006 році є недовиконання плану, що зумовлено погіршенням кормового раціону птиці). Є незначні розбіжності між кількістю виробленої та реалізованої продукції, що зумовлено боєм продукції при технологічному процесі, складуванні, перевезенні;

7. Коефіцієнт ритмічності роботи підприємства становить 96,94 %, аритмічності – 0,172. випуск продукції за роками в середньому відхиляється від плану на 7,2 %;

8. У 2004, 2005 роках у структурі якості виробленої продукції найбільша частка (89,98 % і 90,63 % відповідно) припадає на продукцію першої категорії, а у 2006 році структура погіршилась: збільшилась частка продукції (32,09 %) другої категорії, що зумовлено погіршенням кормового раціону птиці). Частка відбірної продукції, дрібної та бою протягом аналізованого періоду є досить мала і залишається сталою. Середній коефіцієнт сортності у 2004 році складає 0,993, у 2005 – 0,994, а у 2006 році – 0,969. Індекс зростання якості продукції у 2004 – 2005 роках становить 1,001, а у 2005 – 2006 роках – 0,975;

9. Аналізуючи ефективність реалізації продукції, найбільший вплив на прибуток має ціна, далі за ступенем впливу йдуть собівартість і обсяг виробленої продукції;

10. Для прогнозування прибутку від реалізації використовувався метод екстраполяції за параболою. У 2007 році прибуток слід очікувати на рівні 35,435 млн. грн.;

11. Резерви виробництва та збуту продукції поділяються на зовнішні і внутрішні. За цілеспрямованістю і змістом внутрішньовиробничі резерви згруповані в такі групи: зростання виробництва продукції за рахунок поліпшення використання праці, засобів праці, предметів праці і зростання збуту продукції за рахунок скорочення залишків нереалізованої продукції;

12. Для оцінки резервів виробництва і збуту продукції виділяють чотири етапи: на першому етапі дають оцінку зовнішніх і внутрішніх резервів, на другому – виділяють інтенсивні та екстенсивні резерви виробництва і реалізації продукції, на третьому – дають оцінку резервів організації виробничого процесу, а на четвертому – виявляють можливості збільшення обсягу продажу;

13. Для аналізованого підприємства резерви підвищення виробництва і збуту продукції можуть бути досягнуті за рахунок збільшення асортименту та номенклатури продукції, раціонально організованого виробничого процесу, зменшенням частки бою в загальному обсязі виробленої продукції, укладання договорів поставки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?