Курсова робота «Договір позики», 2008 рік

З предмету Право · додано 13.05.2009 21:45 · від lawer · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Поняття договору позики та його розмежування з подібними договорами 5 1.2. Поняття договору позики в сучасному цивільному праві. 1.2. Місце договору позики серед суміжних правових конструкцій, його відмежування. Розділ 2. Цивільно-правова характеристика договору позики 17 2.1. Елементи, форма, предмет та істотні умови договору позики. 2.2. Права та обов’язки сторін (позикодавця і позичальника) за договором позики. 2.3. Новація боргу у позикове зобов’язання. 2.4. Забезпечення виконання зобов’язань позичальником. Розділ 3. Відповідальність за порушення умов та припинення договору позики. 33 3.1. Правові наслідки порушення умов, відповідальність у договорі позики. 3.2. Розірвання та припинення договору позики Висновки 43 Використана література 46

Висновок

Договір позики посідає самостійне місце серед інших цивільно-правових інститутів.

Поняття договору позики має легальний характер, міститься в ЦК.

Позика – це юридично самостійне особисто довірче зобов’язання, загальне для спеціальних різновидів кредитних правовідносин, яке полягає в передачі позикодавцем позичальнику у власність або повне господарське відання чи оперативне управління грошей або інших споживчих речей, які визначаються родовими ознаками, за умови повернення еквівалентної кількості грошей або таких самих речей, а в прямо передбачених законом випадках – також їх приросту (процентів тощо).

Мета позики, що виражається у відстроченні зустрічного надання, служить основою для застосування даного договірного інституту до будь-яких зобов'язань, в яких має місце таке відстрочення.

За своїми правовим ознаками договір позики є укладеним між позикодавцем (кредитором) і позикоотримувачем (боржником) односторонньою, реальною, оплатною, або безоплатною та строковою чи безстроковою угодою.

Відмінність між договором позики й іншими цивільними договорами (купівлі-продажу, міни, оренди, позички) полягає в тому, що предметом договору позики є речі, визначувані родовими ознаками, повністю споживані під час дії договори.

Найчастіше договір позики співвідносять з такими договорами як кредит та позичка.

Cпіввідношення договорів позики грошей і кредитного договору полягає в тому, що ці два договори втілюють у законодавстві таку форму кредиту, як позика. Договір позики опосередковує передачу особистих грошей позикодавця на засадах повернення такої ж суми, а кредитний договір – передачу залучених кредитодавцем грошей на засадах повернення такої ж суми.

Розмежування понять позички та позики становить не тільки науково-теоретичний інтерес, а й має принципове значення в правозастосовчий практиці.

Договір позики відрізняється від договору позички фактично за предметом, оскільки предмет останнього - речі незамінні (індивідуально-визначені) та неспоживчі. Таке довготривале змішування понять позички, позики й кредиту призвело до того, що зараз вже неможливо досягнути цілковитої зміни ситуації.

Сторонами чи суб'єктами договору позики є позикодавець – той, хто надає у позику предмет договору, і позичальник – той, хто його отримує. Ними можуть бути фізичні і юридичні особи — дієздатні громадяни, юридичні особи, держава та інші публічні утворення. Нещодавно актуальним стало питання про можливість отримання позик юридичними особами від своїх працівників чи засновників – фізичних осіб.

Внаслідок договору позики об’єктом позики можуть бути гроші та інші речі, визначені родовими ознаками, які передаються позикодавцем у власність позичальнику.

Зміст договору полягає в передачі грошей або інших родових речей від однієї особи (позикодавця) до іншої (позичальника) у власність.

Дострокове повернення позики допускається лише за договором безпроцентної позики. Позика вважається повернутою з моменту фактичного передання речей, визначених родовими ознаками, позикодавцеві (із рук в руки) або з моменту зарахування грошових коштів, що позичалися, на банківський рахунок позикодавця.

Договір позики може бути платним або безоплатним.

Відсутність у договорі умови про винагороду не означає, що договір є безоплатним. Винагорода для позикодавця встановлюється у формі процентів від суми, яка надається у позику.

Договір позики може бути строковим, тобто таким, що передбачає конкретний строк повернення отриманого позичальником майна, або безстроковим, якщо строк виконання позичальником його зобов'язання не визначений або визначений моментом витребування.

Предметом договору позики можуть бути гроші або речі, визначені родовими ознаками. Речі, обмежені в обороті, можуть виступати в якості предмета договору позики, якщо сторони договору належать до кола учасників обороту, що мають дозвіл на здійснення правочинів з такими речами.

Права і обов'язки сторін зважаючи на однобічність цього договору, можуть бути розглянуті у межах обов'язків позичальника, що визначають права позикодавця.

Основний обов'язок позичальника полягає в погашенні боргу.

Новація боргу у позикове зобов’язання є способом припинення позикового зобов’язання й породжує ті самі наслідки, що й грошова виплата за позиковим зобов’язанням.

Всі способи забезпечення виконання зобов'язань характеризуються ідентичною функціональною спрямованістю. Крім того, всі вони відмічені додатковим (акцесорним) характером, тобто вони похідні і залежні від тих зобов'язань, які ними забезпечуються.

Обумовлене сторонами договору забезпечення є істотною умовою договору позики і обов’язковим елементом волевиявлення кредитора на укладання договору, за відсутності якого позикодавець, ймовірно, взагалі не надав би згоди на укладання договору позики.

Правові наслідки порушення умов договору позики прямо визначені в ЦК України. Так, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму.

З метою захисту позичальника від недобросовісного позикодавця законодавець передбачив статтю ЦК, що закріплює право позичальника оспорювати договір позики на підставі того, що гроші або речі насправді не були отримані ним або були отримані у меншій кількості, ніж це вказано в договорі.

Отже, я підсумувала найбільш вагомі правові характеристики договору позики з різних точок зору та в поєднанні з власною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?