Курсова робота «Власність: суть, структура, обєкти та субєкти», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 13.05.2009 09:40 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Власність як економічна категорія 1.1. Власність і внутрішня структура власності 4 1.2. Юридичний і економічний зміст власності 11 1.3. Економічна реалізація власності. Власність і привласнення 15 Розділ 2. Форми власності і тенденції їх розвитку 2.1. Сутність типів, видів і форм власності 19 2.2. Форми власності в сучасній ринковій економіці 30 Розділ 3. Роздержавлення і приватизація в україні 3.1. Сутність роздержавлення власності в Україні 41 3.2. Основні напрями приватизації державних підприємств в Україні 43 Висновки 48 Список використаної літератури 50

Висновок

При написанні даної курсової роботи я виконала її мету: розкрила зміст відносин власності, її основні форми і напрями еволюції, реформування структури власності в умовах переходу до ринкової економіки.

Отже, відносини власності є соціально-економічною основою функціонування економічної системи.

Треба звернути увагу на те, що власність як комплекс відносин – багатомірне та багаторівневе явище. Структурна складність відносин власності виявляється у багатоаспектності процесу її історичного розвитку. Розрізняють соціальні, політичні, марально-психологічні та інші аспекти власності. Проте найважливішим є економічне і юридичне розуміння власності.

Я розкрила зміст відносин власності на основі аналізу суспільного виробництва. Однак не можна використати фактори виробництва, попередньо їх не привласнивши. Отже, як економічна категорія власність – сукупність відносин між суб’єктами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ з приводу привласнення засобів виробництва та його результатів.

Також мною було з’ясовано зміст суб’єктів та об’єктів власності, їх особливості на всіх етапах розвитку цивілізації, яких рис набувають відносини власності в умовах НТР, при сучасному розвитку продуктивних сил.

Важливо зрозуміти зміст власності як і конкретно-історичної форми присвоєння матеріальних благ, розглянувши реалізацію власності в тісному взаємозв’язку з економічними інтересами.

При дослідженні другого розділу я з'ясувала, які існують форми власності, їх зміст та які тенденції розвитку в сучасних удвох. Важливо зрозуміти, що об’єктивними основами різноманітності форм власності є : технологічна багатоукладність продуктивних сил суспільства, відмінність в рівнях усуспільнення виробництва, суперечливість процесів реального усуспільнення в умовах розвитку науково-технічного прогресу і відмінність в економічних інтересах суб’єктів господарювання.

Відповідно до змісту соціально-економічних систем треба виділяти типи власності, яких історії відомі два – приватна та суспільна власність. Кожен з цих типів проявляється в різних формах, які втілюють певний організаційний механізм, через який відбувається економічна реалізація власності. Зокрема, приватний тип власності виступає як сукупність індивідуальної, групової (колективної) і корпоративної форм власності; суспільний – як державна і муніципальна власність.

Аналізуючи форми власності і їх розвиток в сучасних умовах, я звернула увагу на істотні зміни в об’єктах права власності, пов’язані з ринковими відносинами, поглибленням науково-технічного прогресу; з'являються нові види майна (інформація, інновації, інтелектуальна власність); центр уваги правового регулювання власності змістився з нерухомого майна на рухоме; об’єктом права власності все частіше виступають не окремі речі або права, а їх сукупність, об’єднана господарським або іншим призначенням.

В сучасних умовах в Україні формується нова структура власності шляхом роздержавлення та приватизації майна державних підприємства. Тому я з'ясувала суть роздержавлення і приватизації, як проходить процес формування і удосконалення економіки змішаного типу в постсоціалістичних країнах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?