Курсова робота «Вибір і обґрунтування напрямку інвестування в розвиток виробничої бази підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.05.2009 07:37 · від aleshkivska · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 РОЗДІЛ І. Теоретичні засади інвестиційної діяльності та формування стратегічних напрямків інвестування. 1.1. Економічна сутність інвестицій 4 1.2. Класифікація інвестицій 9 1.3. Основні поняття інвестиційної діяльності 11 1.4. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності 14 1.5. Мета та напрямки інвестиційного менеджменту 19 РОЗДІЛ ІІ. Оцінка ефективності відтворення і використання основних виробничих фондів ТОВ «Дари ланів» 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 23 2.2. Аналіз ефективності використання основних активів ТОВ «Дари ланів» 31 2.3. Дослідження нарахування амортизації основних засобів у ТОВ «Дари ланів» 40 РОЗДІЛ ІІІ. Стратегії інвестиційної діяльності підприємства ТОВ «Дари ланів». 3.1. Вибір та обґрунтування стратегії інвестування в інфраструктуру підприємства 45 3.2. Аналіз ефективності модернізації обладнання ТОВ «Дари ланів» 52 Висновок 58 Список використаної літератури 61

Висновок

У ході реалізації поставленої мети сформульовано ряд висновків загальнотеоретичного і прикладного характеру, основні з яких такі.

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди й оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Інвестиційна діяльність компанії чи фірми представляє собою досить тривалий час і тому має здійснюватися з урахуванням певної перспективи. Формування напрямків цієї діяльності з урахуванням перспективи представляє процес розробки інвестиційної стратегії.

Отже, інвестиційна стратегія — це процес формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення на базі прогнозування умов здійснення цієї діяльності, кон'юнктури інвестиційного ринку як у цілому, так і на окремих його сегментах.

Ринкові умови, що швидко змінюються, недосконалість та змінність законодавчої бази, інфляційні процеси та криза неплатежів вимагають гнучкого підходу до формування інвестиційної стратегії.

Техніко-економічна характеристика ТОВ «Дари ланів» показала, що на підприємстві неритмічний випуск продукції, хоча відхилення незначні пояснюються серійністю виробництва. Підприємству вкрай необхідно збільшити різницю між ціною та собівартістю продукції. Хоча й працює підприємство прибутково й отримує 666,3 тис. грн. прибутку, але рентабельність підприємства дуже низька.

Аналіз ефективності використання основних активів ТОВ «Дари ланів» показав, що за звітний період відбулися значні зміни в наявності та структурі основних фондів. Вартість основних фондів зросла на 1252,7 тис. грн. чи на 52%. В звітному періоді при незначній вартості вибувших основних фондів, підприємством ТОВ «Дари ланів» здійснено придбання основних фондів у значних розмірах, в тому числі особливо промислово-виробничих. А сама вартість основних виробничих фондів зросла на 1839,7 тис. грн. чи на 123%. Збільшилася частка виробничих основних фондів в загальній сумі на 28,9%. Відповідно зменшилася доля невиробничих фондів на 28,9% в зв’язку з реалізацією їх на сторону. Значно збільшилась частка активної частки фондів з 35,3% до 76,4%, що необхідно оцінити як позитивний фактор.

Основними завданнями транспортного господарства є:

1) забезпечення чіткого і безперервного функціонування виробничого процесу;

2) оптимальне використання всіх видів транспортних засобів;

3) механізація і автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт;

4) підвищення продуктивності праці робітників транспортного господарства;

5) зниження собівартості транспортних операцій.

Виходячи з останнього завдання транспортного господарства автором роботи запропонований наступний напрямок інвестування – переведення автопарку на газове пальне.

ТОВ „Дари Ланів»- торгово-посередницька фірма, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування.

Інвестиції, які потрібно внести в виробничу інфраструктуру, а саме на транспортне обслуговування ТОВ «Дари ланів» складають суму 16900 грн.

Витрати фірми «Дари ланів» при переведенні автомобільного транспорту на газ за місяць скорочуються на 13 798,2 гривень, тобто майже в 2 рази.

Отже, економія на пальному при переведенні автопарку фірми «Дари ланів» на газ дає змогу відшкодувати витрати на установку газового обладнання в термін 1,22 місяця.

Тому даний напрямок інвестування надзвичайно вигідний для ТОВ «Дари ланів», можна сказати, що його варто реалізувати якнайшвидше.

Аналіз ефективності модернізації фасувального обладнання ТОВ «Дари ланів проведений з метою визначення економічної ефективності та доцільності модернізації виробничої лінії, виведеної з експлуатації в зв’язку з моральним та фізичним старінням. При первісній вартості устаткування 100000 грн., установленому строку корисного використання 10 років i застосуванні прямолінійного методу нарахування амортизації сума зносу за шість років використання цього устаткування мала б становити 60000 (100000 : 10 х 6) грн. Таким чином, залишкова вартість дорівнювала б 40000 (100000 — 60000) грн.

а) оскільки сума очікуваного відшкодування устаткування на дату визнання вигід від відновлення корисності не перевищує його залишкової вартості, визначеної на цю дату без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності, то залишкова вартість приймається в сумі очікуваного відшкодування — 37000 грн.

Підприємством визнаються вигоди від відновлення корисності в сумі 5000 (37000 — 32000) грн.;

б) оскільки сума очікуваного відшкодування устаткування на дату визнання вигід від відновлення корисності перевищує його залишкову вартість, визначену на цю дату без урахування попередньої суми втрат від зменшення корисності, то залишкова вартість приймається в сумі балансової (залишкової) вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності, — 40000 грн.

Підприємством визнаються вигоди від відновлення корисності в сумі 8000 (40000 — 32000) грн.

Отже, проведення модернізації даної виробничої лінії економічно доцільне.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?