Реферат «Мсбо 18 дохід», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.05.2009 22:21 · від Yura007 · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Сфера застосування 4 Визначення 5 Оцінка доходу 6 Ідентифікація операції 8 Продаж товарів 8 Надання послуг 14 Відсотки, роялті та дивіденди 17 Розкриття інформації 20 Дата набрання чинності 25 Висновки 26 Список використаної літератури 28

Висновок

Міжнародний бухгалтерський облік, на відміну від українського, протягом багатьох років обслуговував іншу господарську систему, а саме ринкову. Відомо, що в ринковій економіці діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку та збагачення власників підприємств, тому і ведения бухгалтерського обліку здійснюється, насамперед, в інтересах власників підприємств.

Методологічні засади відображення доходу в обліку та у фінансовій звітності визначені МСБО 18 «Дохід», що акцентує увагу на таких аспектах: оцінці доходу; визначенні критеріїв визнання доходу; умовах, за яких ці критерії будуть задоволені. Аналогом в Україні є П(С)БО 15, яке регламентує порядок формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та розкриття її у фінансовій звітності. Основні положення цих документів схожі. Зокрема, основну увагу зосереджено на визнанні та класифікації доходів, їх оцінці та розкритті інформації про доходи у фінансовій звітності та примітках.

МСБО 18 охоплює головним чином дохід, який є результатом певних операцій та подій звичайної діяльності, за винятком доходу, який розглядається в інших МСФЗ.

Проте дохід – це не завжди надходження грошових коштів або їх еквівалентів, пов'язане з продажем, наданням послуг, отриманням відсотків тощо. Отримання доходу може приводити до збільшення й інших активів (наприклад дебіторської заборгованості, виробничих запасів тощо) та супроводжуватися погашенням зобов'язань (наприклад, коли підприємство відвантажує готову продукцію, за яку раніше було отримано авансовий платіж від покупця).

Дохід визнається на момент, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигод, пов'язаних зі збільшенням активу або зі зменшенням зобов'язань, і його величину можна достовірно визначити. Отже, визнання доходу відбувається одночасно з визнанням зростання активу (наприклад, збільшення дебіторської заборгованості в результаті продажу готової продукції) або зменшення зобов'язання (наприклад, надання товарів або послуг позикодавцеві в рахунок погашення позики).

Визначення доходу згідно з МСФО 18 включає дохід від основної діяльності (тобто валове надходження економічних вигід протягом певного періоду, яке виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу) та дохід від інших операцій (відображає інші статті, які відповідають визначенню доходу, і може виникати або не виникати у процесі звичайної діяльності підприємства).

Для нормального функціонування в будь-якій структурі ринкової економіки необхідно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об‘єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи (прибуток, доход або збитки), а також про систему їх формування. Таку інформацію надає система обліку. Але для того, щоб ця інформація була зрозумілою не лише тій людині, яка її зібрала, а й іншим: потенційним інвесторам та податковим органам. Для цього використовуються стандарти бухгалтерського обліку, а оскільки, Україна на міжнародному ринку співпрацює з закордонними інвесторами та партнерами, то важливим для іноземних партнерів є розуміння «нашого обліку», тобто є необхідність у тому, щоб вони теж могли "прочитати" і проаналізувати дані обліку та звітності. Тому перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності є надзвичайно важливим для кожної країни, зокрема і України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?