Дипломна робота «Правова регламентація створення і діяльності акціонерних товариств в Україні», 2005 рік

З предмету Право · додано 12.05.2009 22:07 · від Vladmons · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Поняття та види акціонерних товариств. 1.1. Поняття і ознаки акціонерного товариства 1.2. Порівняльна характеристика відкритого та закритого акціонерного товариства. Розділ 2. Порядок створення акціонерних товариств. 2.1. Правові підстави для створення акціонерного товариства. 2.2. Створення акціонерних товариств. Розділ 3. Правове регулювання діяльності акціонерних товариств. 3.1. Установчі документи. 3.2. Установчі збори. 3.3. Управління акціонерним товариством 3.3.1. Органи управління акціонерним товариством: загальна характеристика. 3.3.2. Загальні збори акціонерів. 3.3.3. Наглядова рада акціонерного товариства. 3.3.4. Правління акціонерного товариства. 3.3.5. Ревізійна комісія акціонерного товариства. 3.4. Статутний капітал акціонерного товариства. 3.5. Поняття та правовий режим акцій. 3.6. Дивіденди. 3.7. Реорганізація, ліквідація акціонерного товариства. 3.8. Захист прав акціонерів. Висновки Використані джерела

Висновок

Таким чином, при розгляді в даній роботі визначеного кола проблем, пов’язаних з ситуацією у сфері правового регулювання акціонерних товариств в Україні, можна зробити деякі висновки.

Наявність очевидної потреби в прискорені та завершенні роботи законодавчих органів по підготовці нової законодавчої бази, яка регулює процес створення та діяльності акціонерних товариств.

Діюче законодавство, яке регулює порядок створення, діяльності, реорганізації, ліквідації акціонерних товариств містить принципові розбіжності.

Норми ЦК та ГК містять не тільки часткові, а й засновницькі суперечності, які виключають одна одну, що приведе до паралізації процесів створення акціонерного товариства і породить безумовні порушення або одного, або другого кодексів. Таке становище не може існувати і тому потребує усунення шляхом внесення до них відповідних змін.

Цю проблему міг би вирішити новий закон про акціонерні товариства, проекти якого зараз розглядаються. Створення окремого нормативного акта, який би більш чітко регулював питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств, позитивно вплине як на розвиток даних господарських одиниць, так і на розвиток підприємства.

Більш всього непорозуміння та спорів викликає прогалина в діючому законодавстві України про акціонерні товариства в частині відчуження акцій закритих акціонерних товариств. Законодавство не вводе ніяких обмежень на купівлю – продаж, дарування та заставу даних акцій. Однак, практика показує, що ці питання вирішуються в товариствах на локальних рівнях: у статуті робиться попередження про те, що власник акцій закритого акціонерного типу має право продати їх тільки за попередньою згодою товариства, причому право привілейованої покупки надається іншим акціонерам або товариству. Такі положення статутів, відповідно до ст. 11 Закону України „Про господарські товариства”, обов’язкові для акціонерів, незважаючи на те, що виникають спори про законність умов, які закріплені в статутах. Але, вважаємо, що обов’язки акціонерів повинні визначатися не статутом, а законодавчими актами. В статуті не можуть бути передбачені такі обов’язки акціонерів, які не визначені законом. Ця норма в певній мірі відповідає статті 19 Конституції України, яка наголошує, що „правовий порядок в Україні ґрунтується на принципах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством” [1].

Таким чином, незважаючи на достатньо ефективні засоби, які здійснюються державою у сфері законодавчого регулювання корпоративних відношень у останній час, частина важливих проблем залишається неврегульованою або концептуально невизначеною. До кола таких проблем слід віднести повільний розвиток інфраструктури вітчизняного фондового ринку, вчасності депозитарної системи, значно відстаючій від потреб ринку. Нормативна база систем обліку цінних паперів проходить стадію становлення. Тільки 01.10.1998 року рішенням № 95 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку прийнято в реалізації Положення, яке встановлює вимоги до сертифікатів цінних паперів, які випущені в документарній формі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?