Дипломна робота «Аналіз руху та ефективності використання товарних ресурсів підприємства торгівлі в умовах застосування сучасних інформаційних технологій», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 12.05.2009 20:44 · від Софія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Роль аналізу руху та ефективності використання товарних ресурсів в системі управління діяльності підприємства торгівлі 5 2. Критичний огляд нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури з питань аналізу товарних ресурсів 12 3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Українська група морепродуктів” 28 4. Інформаційне забезпечення аналізу товарних ресурсів 34 5. Методика аналізу товарних ресурсів 41 5.1. Методика загального аналізу товарних ресурсів 41 5.2. Аналіз впливу чинників на формування та використання товарних ресурсів 43 5.3. Методика аналізу ефективності використання товарних ресурсів 48 6. Узагальнення та реалізація результатів аналізу товарних ресурсів 53 Висновки і пропозиції 57 Список використаної літератури 60 Робота не містить додатків

Висновок

Дипломна робота написана на основі господарської діяльності ТОВ "Українська група морепродуктів", головним напрямком діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля рибою та рибними пресервами. Базою дослідження були фінансові результати підприємства за 2005-2007 рік. На основі цих даних був проведений аналіз руху та ефективності використання товарних ресурсів.

В процесі написання курсової роботи було здійснено аналіз динаміки та ефективності використання товарних ресурсів підприємства. Для проведення аналізу був використаний горизонтальний, вертикальний та факторний аналіз методом ланцюгових підстановок.

Підсумовуючи результати аналізу можна зробити висновок, що підприємство за аналізований період функціонувало неприбутково, у 2006-2007 роках підприємство отримувало збитки. Проведений аналіз ефективності використання товарних ресурсів свідчить про зниження оборотності товарних ресурсів, а також завищення рівня. Низька оборотність та завищений півень товарних ресурсів можуть призвести до зайвих витрат підприємства.

Нестійка та невизначена фінансова політика підприємства призводить до нерівномірного, навіть непродуманого розвитку підприємства, коли за рахунок підвищення обсягу чи рівня одного показника діяльності підприємства інші скорочуються. Щоб уникнути таких ситуацій в майбутньому необхідно:

1. Провести атестацію працівників бухгалтерії та економіста, для того щоб уникнути необґрунтованих і невигідних рішень в подальшому розвитку підприємства.

2. Для подальшого успішного підвищення ефективності використання товарних ресурсів підприємства:

2.1 налагодити та закріпити стабільні та довгострокові зв’язки з нинішніми і майбутніми постачальниками;

2.2 раціонально проводити планування надходження та реалізації товарних ресурсів, можливо формувати кілька варіантів його розвитку - оптимістичний, песимістичний та реальний, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій;

2.3 провести певні маркетингові дослідження, для того, щоб знати напевно, де, яким чином і для кого ми можемо розширювати сфери своєї діяльності;

2.4 визначити сьогоднішню ефективність та потенціал, фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, від яких підприємство залежне, визначити силу їх впливу, щоб при здійсненні планування діяльності робити корекцію планів більш точно;

2.5 залучення різноманітних засобів маркетингових комунікацій для того щоб про нас дізналось більше нових покупців та продавців;

2.6 можливо звузити асортимент нерентабельних товарів, для збільшення об’ємів реалізації високорентабельних;

3. Організація дієвого та оперативного контролю на підприємстві:

3.1 за реалізацією та залишками товарних запасів з метою вивчення причини зниження оборотності окремих товарних ресурсів;

3.2 за виконанням договірних зобов’язань постачальниками та ритмічністю поставок.

Слід відзначити, що так як на підприємстві досить вузький асортимент товарів, доцільно було б його розширити за рахунок введення нової торгівельної марки, яка може бути представлена більшою кількістю позицій товару і не потребує додаткових витрат на устаткування чи переоснащення основних фондів.

Таким чином, проведені дослідження повністю відповідають меті і завданням, поставленим на початку роботи. Результати аналізу сприяють удосконаленню діяльності підприємства, пропозиції, щодо нормуванн товарних ресурсів жають можливість підняти на якісний рівень реалізацію товарів.

Судячи з вищесказаного, результати аналізу можуть бути використані підприємством для покращення організації управління за реалізаційним та фінансово-економічним процесом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?