Дипломна робота «Міжнародні економічні відносини: суть і структурні зміни», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 11.05.2009 22:27 · від малявка · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

87. стор. Вступ. Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження МЕВ. 1.1. Етапи формування і розвитку МЕВ. Фактори формування єдиного світового ринку і системи МЕВ. 1.2. Середовище міжнародних економічних відносин. 1.3. Особливості сучасного стану міжнародних економічних відносин. Розділ 2 ТНК як суб’єкт МЕВ: сутність, структура, форми діяльності. 2.1. Суть, структура і причини виникнення ТНК. 2.2. Вплив НТР на діяльність ТНК та значення ТНК в міжнародних економічних відносинах. 2.3. Фінансові і валютно-кредитні аспекти функціонування ТНК. Експансіоністична діяльність ТНК. Розділ 3 Структурні зміни у МЕВ 3.1. Сутність і форми структурних змін. 3.2. МЕВ і глобалізація. 3.3. Роль і місце економіки України в системі МЕВ. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

Висновок

Для того щоб євроінтеграція України відбувалась ефективно, треба наполегливо, крок за кроком, наближати вітчизняну економіку до рівня провідних європейських держав, активізуючи інноваційний процес, підвищуючи престиж розумової праці, розвиваючи різноманітні форми інноваційного підприємництва, зміцнюючи його корпоративні засади. На основі впровадження інноваційної моделі розвитку економіки Україна зможе сягнути одного з чільних місць у новому світопорядку вже в першій чверті цього століття.

На цьому шляху перед вітчизняними підприємствами постає дилема - або адаптуватися до існуючих реалій, усвідомити необхідність довгострокової структурної перебудови, здійснити радикальні інноваційні перетворення, або неминуче збанкрутувати. Третього не існує. Те, що навіть за умов соціально-економічної нестабільності відбуваються масові вкладання підприємствами фінансових ресурсів у наукові дослідження, підтверджує факт зробленого ними вибору з урахуванням перспективи інтеграції у світове співтовариство.

Сприяння формуванню в Україні потужних корпорацій, зростанню їхнього інноваційного потенціалу - одне з головних завдань економічної політики держави у справі створення інноваційно-конкурентного середовища. Від того, як держава вирішить це завдання, залежить також становлення малого та середнього вітчизняного інноваційного підприємництва.

Процес глобалізації зумовлює розвиток інноваційного підприємництва, яке, у свою чергу, полегшує інтеграцію країни в систему світового господарства та пристосування до нинішніх обставин. Тому невідкладними стратегічними завданнями національної економічної політики мають бути піднесення конкурентоспроможності промисловості, забезпечення впровадження інновацій, модернізація виробництва.

Оскільки зарубіжний транснаціональний капітал дедалі більше впливатиме як на окремі сегменти ринку, так і на економіку і політику в цілому, то потрібно чітко законодавчо регламентувати діяльність ТНК в Україні, визначивши правила їх поведінки в економіці та зобов'язання, які вони мають виконувати перед Українською державою. У протилежному випадку їх допуск в економіку України є неприйнятним, оскільки це загрожуватиме їй перетворенням у відсталу технологічну периферію та постачальника дешевих ресурсів, а також руйнуванням чи навіть зникненням окремих галузей.

Чітка цілеспрямованість на концентрацію виробництва, сприяння становленню великого бізнесу, врахування чинника потенціальної конкуренції, виважена експортно-імпортна політика, розвиток сіткових форм організації бізнесу, регулювання діяльності ТНК в Україні - ці напрями мають стати невід'ємними складовими частинами цілісної системи конкурентної політики держави і враховуватися при розробці інструментарію макрорегулювання, перспективних програм соціально-економічного розвитку, концепцій реформування окремих галузей і регіонів, забезпечення вирішення завдань структурної перебудови.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення