Дипломна робота «Бізнес – Інтелект як фактор покращення ефективності діяльності фірми», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.05.2009 20:40 · від akrill · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень 3 Вступ 4 Розділ 1. Стратегічне планування та прогнозування 8 1.1. Суть та визначення стратегічного планування 8 1.2. Етапи стратегічного планування 9 1.2.1. Функції відділу розробки стратегічного плану 11 1.2.2. Визначення критичних питань 11 1.2.3. Аналіз зовнішніх факторів (можливості і загрози) 13 1.2.4. Аналіз внутрішніх факторів 15 1.2.5. Стратегічні цілі 17 1.2.6. Оперативні цілі 17 1.2.7. Завдання 18 1.3. Прогнозування, як інструмент процесу планування 19 1.3.1. Кількісні методи прогнозування 21 1.3.2. Якісні методи 22 1.4. Новітній погляд на стратегію або стратегія блакитного океану 24 1.5. Визначення Бізнес-Інтелекту (Business Intelligence) 29 1.5.1. Методи, технології, засоби вивільнення і представлення знань 30 1.5.2. Бізнес-інтелект як знання про бізнес і для бізнесу 32 Розділ 2. Суть та характерні особливості Бізнес-Інтелекту (Business Іntelligence) 34 2.1. Характерні особливості Бізнес-Інтелекту 34 2.1.1. Поняття конкурентної розвідки (Competitive Intelligence) 34 2.1.1. 1 Методи конкурентної розвідки 36 2.1.1. 2 Ціна утримання служби конкурентної розвідки 38 2.2. Фази Бізнес-Інтелекту 39 2.2.1. БI і сховища даних (Data-Warehouse) 40 2.2.2. Здобуття даних (Data Mining) 44 2.2.3. Бізнес-Інтелект і технологія управління знаннями 47 2.2.4. Інші методи і засоби БІ 47 2.3. Побудова Бізнес-Інтелекту 48 2.4. Основні провайдери послуг БІ 50 2.5. Переваги та недоліки технології 51 Розділ 3. Впровадження технології БІ на підприємстві, на прикладі Lufthansa Cargo 57 3.1. Етапи впровадження БІ 57 3.1.1. Планування 60 3.1.2. Опис вимог 62 3.1.3. Аналіз 64 3.1.4. Проектування та побудова 67 3.1.5. Тестування 67 3.1.6. Введення в експлуатацію 68 3.1.7. Підсумування та рекомендації 69 3.2. Оцінка ефективності вкладень в проект БІ на Lufthansa Cargo 69 Висновки 76 Список використаних джерел 81 Додатки 84

Висновок

Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Стратегічне планування включає в себе 8 етапів: організація; вивчення середовища – профіль організації та опитування підприємців для визначення ділового клімату; визначення критичних питань та розробка стратегічного бачення; аналіз SWOT: сильні та слабкі сторони, загрози та можливості; встановлення стратегічних і оперативних цілей та завдань – плани дій; об’єднання матеріалів – стратегічний план.

Стратегічне планування є важливим чинником дяльності сучасних підприємств. Стратегічне планування дає змогу підприємству дізнатися більше про себе та довести основні виомги керівництва всім працівникам компанії. Оскільки, стратегія – це „маяк”, на який орієнтуються всі працівники підприємства. Відповідно на основі стратегічного планування відбувається прогнозування.

Прогнозування - це метод, в якому використовується як накопичений в минулому досвід, так і поточні припущення стосовно майбутнього з ціллю його визначення. Якщо прогнозування виконано якісно, результатом стане картина майбутнього, яку можна використовувати як основу для планування.

Інують кількісні та якісні методи прогнозування. До основних кількісних методів належать: аналіз часових рядів, причинно-наслідкове моделювання. До якісних методів належать: думка жюрі, сукупний погляд збутовиків, модель очікування споживача, метод експертних оцінок.

Сучасні підприємства намагаються спростити собі процес прийняття рішення, без якого не може проходити жоден день діяльності організації. Таким чином, підприємства шукають нові шляхи та нові методики, нові програмні платформи, пов’язані з аналізом інформації, на основі яких, можна буде прийняти правильне рішення.

Однією з таких сучасних платформ є Business Intelligence (BI) або бізнес-інтелект. Business-Intelligence (BI) – це процес постійного дослідження та аналізу власного підприємства, а також ділового оточення або окремих його частин.

Метою цього процесу є отримання таких знань чи інформації, які б дозволили приймати кращі оперативні, тактичні чи стратегічні рішення. Це відбувається за рахунок використання певних аналітичних концепцій та комп’ютерних систем, які допомагають оцінити дані про підприємство, конкурентів та розвиток ринку відносно їх важливості для отримання знань. З отриманими знаннями, підприємства можуть зробити свої ділові процеси більш прибутковими, стосунки з клієнтами та постачальниками більш ефективними, знизити витрати, мінімізувати ризики. Він в широкому значенні слова визначає:

• процес перетворення даних в інформацію і знання про бізнес для підтримки ухвалення поліпшених і неформальних рішень;

• інформаційні технології (методи і засоби) збору даних, консолідації інформації і забезпечення доступу бізнес-користувачів до знань;

• знання про бізнес, здобуті в результаті поглибленого аналізу детальних даних і консолідованої інформації.

Поняття BI часто використовується як синонім до Competitive-Intelligence (СІ) або конкурентна розвідка (КР), хоча BI є більш містким поняттям, що включає також оцінку внутрішніх даних підприємства. CI використовується для описання систематичного, тривалого та легального збору інформації про конкурентні підприємства, продукти, розвиток ринку, галузі, нові патенти, технології та очікування споживачів. Конкурентна розвідка (Competitive Intelligence) є перспективним напрямком дослідження ринку шляхом використання легалізованих методів та інтузіазмом робітників. В цілому методи й способи отримання інформації службою конкурентної розвідки обмежені лише трьома факторами: законом, фантазією розвідника й бюджетом розвідзаходів.

Існує три фази Бізнес-Інтелекту:

1. Доставка даних (Data Delivery);

2. Розвиток зв’язку, моделі та принципи (discovery of relations, patterns and principles);

3. Сумісне використання та поширення знання (knowledge sharing).

Основні фази ВІ характеризуються такими рисами:

В першій фазі (data delivery) визначаються основні показники та збирається базова інформація (кількісна, якісна, структурована чи ні). Це збирання відомостей відбувається через певну оперативну систему (OLTP) або в Data-Warehouse.

В другій фазі (Розвиток зв’язку, моделі та принципи) встановлюються зв’язки між даними таким чином, що проявляється схема залежностей чи дискретність даних. Це дозвляє провести порівняння між даними та закладеними раніше гіпотезами, наприклад у формі мультидимензіонільного аналізу чи Data Mining.

В третій фазі (knowledge sharing) отриманні знання розповсюджуються всередині підприємства, тобто є інтегрованими в систему управління знаннями на підприємстві. Розповсюдження знань повинно відбуватись з метою постачання основи для прийняття рішень відносно певних заходів чи дій.

Архітектура BI-технології визначає інфраструктуру і компоненти, необхідні для підтримки впровадження, експлуатації і адміністрування BI-інструментів і додатків, а також зв’язки цих компонентів. Основним компонентом інфраструктурного шару архітектури ВІ є сховища даних. Таким чином, побудова сховища даних для ефективної діяльності ВІ складається з таких етапів: планування, опис вимог, аналіз, проектування, побудова, тестування, введення в експлуатацію.

Провідними лідерами ВІ є сьогодні Business Objects і Cognos, на межі між лідерами і претендентами — Information Builders, а Microsoft і Oracle — в претендентах.

Business Intelligence, як кожний процес має свої плюси та мінуси.

Основним ризиком є дуже швидкі зміни в технології BI, використання неперевірених рішень і засобів. Серед найпоширеніших проблем, з якими стикаються творці корпоративних систем BI, найчастіше називаються наступні: бар’єри в корпоративній культурі і технології; швидке застарювання технології; інтеграція та якість даних; фінансовий аналіз витрат та вигод від впровадження ВІ – проекту.

В третьому розділі була оцінена вихідна ситуація в компанії Lufthansa Cargo, відповідно, яка потребувала впровадження Бізнес-Інтелекту.

Основними етапами впровадження БІ є: планування; опис вимог; аналіз; пректування; побудова; тестування та введення в експлуатацію.

Lufthansa Cargo - яскраво виражений провайдер дорогих послуг і інновацій в сфері авіаперевезень, тому вона програє частки ринку, особливо в основному бізнесі: конкурентам із стратегією орієнтації на витрати; конкурентам з сильною орієнтацією на ринки, що розвиваються. Для подальшого розвитку компанії необхідно: звертати більше уваги на основні групи клієнтів (як перевізник); зменшувати кількість складних продуктів; проявляти велику активність на ринках, що розвиваються та розширювати кількість літаків.

При виборі об’єкту для капіталовкладень керівництво компанії неодмінно цікавиться питанням вигідності, тобто питанням співвідношення прибутку і витрат. Щоб відповісти на нього, необхідно проводити кількісні оцінки різних проектів. Ми використовували показник ефективність вкладень (ROI) - це кількісний показник, що характеризує фінансову вигоду BI-проекту; він розраховується як відношення дисконтованих надходжень, очікуваних від впровадження даного аналітичного додатку, до початкової вартості інвестицій. Таким чином, коефіцієнт ефективності вкладень дорівнює 120%, що значно вище нуля, тобто проект ВІ, який буде впроваджувати Lufthansa Cargo принесе їй прибутки. Відповідно, чисті заощадження при 9% ставці дисконтування склали 1 683 311 дол. США. Це тільки кількісні показники, але треба звертати свою увагу і на якісні.

Проведені опитування близько 400 компаній зі всього світу показали, що вони є задоволеними впровадженням БІ. Наприклад, запитання „Ваше Сховище даних підтримує досягнення стратегічних бізнес-цілей” та „Ваше Сховище даних задовольняє тим бізнес-вимогам, ради яких воно було створене” отримали середній бал 5,39 та 5,50 відповідно по семибальній шкалі.

Набагато важливішим чинником виявляється міра зацікавленості в проекті адміністрації і управлінського апарату організації. Підтримка з боку керівництва і участь користувачів в розробці конфігурації додатку дуже важливі для його успішного функціонування. Без достатньої участі в проекті співробітників розрахунок ROI не має сенсу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?