Реферат «Економічна безпека банківської діяльності», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 11.05.2009 13:31 · від anna-ven · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сутність економічної безпеки банку, її мета і завдання 5 Розділ 2. Забезпечення безпеки банківських операцій 11 2.1. Забезпечення безпеки кредитних операцій банку 11 2.2. Безпека діяльності банків на фондовому ринку 15 2.3. Забезпечення безпеки проведення в банках касових операцій 18 2.4. Захист валютних операцій банків 21 Розділ 3. Засоби безпеки банківської діяльності 25 Висновки 31 Список використаної літератури 34

Висновок

Протягом значного періоду банки колишнього Радянського Союзу у своїй діяльності не відчували ризику, оскільки були державною власністю. Це означало, що відповідальність за зобов’язаннями позичальників перед кредитними інституціями врешті-решт несла держава в особі відповідних міністерств і відомств. Безмежні платоспроможність і ліквідність держави в умовах неконвертованості національної валюти і закритої економіки захищали банки від ризику, робили зайвою роботу кредитних інституцій для підтримання їх ліквідності. Банки були установами, які розподіляли короткострокові і довгострокові кредити між господарськими установами державної власності.

З появою банків і підприємств різних форм власності перші втратили можливість прикриватися державою і стали досить уразливими від посягань на їхню власність.

Підприємницька діяльність, у тому числі і комерційних банків, дедалі частіше стала підпадати під вплив кримінальних структур. Організована злочинність активно і наполегливо проникає до найбільш прибуткових сфер. Проникнення до комерційних банків є особливо бажаною метою злочинних угруповань. Адже підпорядкування їх може дати злочинцям великі можливості для здійснення значних махінацій, відмивання «брудних грошей», переведення їх за кордон та інших дій, які приносили б злочинним елементам величезні доходи.

Водночас умови конкурентної боротьби роблять нерівномірним розвиток підприємницької діяльності, у тому числі й у банківській сфері. Це, у свою чергу, створює необхідність постійного пошуку шляхів удосконалення виробництва і технологій та зберігання їх у таємниці. Разом з тим пошук ринків, боротьба за клієнтів і нейтралізація конкурентів вимагають усебічної інформації. За таких умов ефективна діяльність банку може бути реалізована вжиттям як пасивних заходів безпеки, пов’язаних із різними видами захисту, так і активних дій сил безпеки, насамперед спрямованих на створення сприятливого інформаційного простору для роботи банку. Поєднання таких заходів у практичній діяльності банку можна розуміти як його безпеку.

Слід зазначити, що особливості сьогоднішньої економічної ситуації в Україні створюють умови підвищеного ризику для всіх без винятку банківських операцій. Як показує досвід, практично завжди існує загроза втрати банками своїх коштів, вкладених у ті чи інші проекти. Тому в сучасних умовах усі банківські операції, які передбачають вкладання коштів, у своїх технологіях повинні містити елементи захисту, певні гарантії їх повернення.

Розроблення таких елементів захисту і гарантій та методика їх застосування є справою самих банків, до того ж зміст та ефективність цих заходів залежатиме від того, наскільки серйозно банки поставляться до цієї проблеми.

Досвід роботи вітчизняних банків показує, що з метою підвищення гарантії повернення вкладених банками коштів останні досить широко використовують методику диверсифікації. Особливо це стосується тих банків, які не входять до складу великих бізнес-структур. Якраз такі банки є найбільш універсальними з точки зору використання своїх коштів, це вони понад усе прагнуть до розширення мережі своїх установ. Для таких банків характерною є їх участь у створенні фінансових холдингів, фінансово-промислових груп, у консорціумному кредитуванні, саме такі банки наполегливо прагнуть до розширення спектра активних операцій.

Крім того, досить важливим моментом стабільної роботи фінансових ресурсів банку є ефективна, гнучка політика управління активами і пасивами банків. У цьому особлива роль належить інформаційно-аналітичному забезпеченню діяльності банку. Для гарантованого залучення і використання коштів банкам вкрай важливо знати пріоритети державної підтримки, об’єктивну ситуацію з насиченістю і дефіцитом ринку банківських послуг, його структурою і можливостями окремих суб’єктів, прогнози розвитку. За наявності у керівництва банків такої інформації можуть бути вироблені ефективніші тактика поведінки, правила і параметри діяльності банків навіть на невеликі проміжки їх розвитку і разом з цим завжди буде можливість ефективніше й обґрунтованіше будувати стратегію кожного з банків.

Ще одним із найважливіших елементів стратегії економічної безпеки банків (крім забезпечення економічного зростання) є забезпечення стійкості їх капіталу. Проблема стійкості капіталу банку за сучасних умов є чи не однією з найважливіших. Стійкість капіталу забезпечує можливість банкам підтримувати свою ліквідність в умовах тривалого впливу на них різних негативних тенденцій.

Організація банківської безпеки — трудомісткий, багатогранний процес, який торкається практично всіх сторін діяльності банку. Ефективність заходів безпеки досягається лише тоді, коли вони провадяться в комплексі з маркетинговою діяльністю, відповідними кадровою політикою та методами управління. Рекомендації з безпеки повинні враховуватись під час розроблення банківських технологій та методик проведення операцій. Персонал банку має з довірою ставитись до заходів безпеки, сприяти їх проведенню та особисто виконувати всі норми і правила, встановлені в банку.

Водночас безпека банку — це завдання не тільки підрозділу безпеки. Кожен підрозділ і працівник банку, реалізуючи відповідні технології та виконуючи свої обов’язки відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, є гарантом безпеки банку. Більше того, заходи безпеки — це не тимчасові вимоги, не чергова кампанія. В умовах ринку і конкуренції — це один із способів існування комерційної структури. З першими успіхами і невдачами рано чи пізно до кожного бізнесмена приходить розуміння необхідності самостійного забезпечення захисту своїх прав, інтересів, власності, своєї діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?