Дипломна робота «Лізинговий кредит: економічна сутність, механізм надання та народногосподарське значення», 2005 рік

З предмету Фінанси · додано 11.05.2009 11:54 · від amalika · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи лізингового кредитування 1.1. Економічна сутність і функції лізингу 6 1.2. Класифікація та основні види лізингових відносин 11 1.3. Народногосподарське значення лізингового кредиту 17 РОЗДІЛ 2. Характеристика лізингового кредиту в Україні 2.1. Інституційно-правове забезпечення лізингу в Україні 20 2.2. Стан ринку лізингових послуг в Україні 24 2.3. Механізм надання лізингового кредиту 30 РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку лізингових відносин в Україні 3.1. Особливості лізингового кредитування. у зарубіжних країнах 40 3.2. Напрями вдосконалення системи лізингових відносин в Україні 45 Висновки 49 Список використаних джерел 51 Додатки

Висновок

Таким чином, лізинговий кредит за своєю сутністю є синтезом відомих форм фінансування капіталовкладень, перспективним інструментом активізації інвестиційного процесу країни. Класичний лізинговий кредит є універсальною та гнучкою формою угод, здатною використовувати пільги в оподаткуванні, механізм страхування та інвестицій.

Класичними суб’єктами лізингових відносин залишаються виробник, лізингодавець і лізингоодержувач, проте можливою є участь і фінансових посередників. Найпоширенішими видами лізингу є фінансовий та оперативний, різниця між якими головним чином полягає в сумі нарахованої амортизації та праві одержати об’єкт лізингу у власність при фінансовому лізингу.

В Україні лізингові відносини регулюються на рівні цивільного, господарського та податкового законодавства України, зокрема важливим кроком у визначенні поняття лізингового кредиту став Закон України «Про фінансовий лізинг», в якому задекларована свобода договірних відносин, більш чітко окреслені права й обов’язки учасників договору фінансового лізингу та його основні умови.

Механізм надання лізингового кредиту проходить складний шлях від звернення лізингоодержувача до лізингодавця з проханням придбати необхідне йому обладнання у постачальника до припинення дії лізингової угоди у разі отримання об’єкта лізингу у користування лізингоодержувачем. Важливими етапами є подання заявки лізингоодержувача до лізингової компанії та оформлення акту купівлі-продажу, здійснення платежів, забезпечення гарантійним обслуговуванням та страхуванням об’єкта лізингу від ризиків.

В Україні підприємства майже всіх галузей економіки невідкладно потребують оновлення технологічного парку. Середній рівень зносу обладнання в країні складає майже 50 відсотків. Лише за умов широкого застосування ефективних фінансових механізмів, одним з яких є лізинг, можна очікувати зростання конкурентоспроможності національної економіки України. Проте на сьогоднішній день процес активізації лізингових послуг знаходиться на початковому рівні.

Світовий досвід показав, що механізм лізингу відіграє важливу роль у стимулюванні залучення інвестицій для придбання нових та оновлення існуючих виробничих фондів підприємств. В країнах-учасницях Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) лізинг складає 15-30% всіх інвестицій в основні фонди, а в країнах, що розвиваються, – до 15%. Зазвичай підприємства у країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою не мають достатньо коштів для придбання необхідного обладнання, а одержання довгострокових банківських кредитів є проблематичним. Завдяки своїй зручності, у цих країнах лізинг поступово стає одним із найпопулярніших видів фінансування.

Так, вирішальну роль для більшості країн у системі лізингових відносин відіграє нормативно-правова база і державне регулювання, які покликані на забезпечення розвитку лізингового кредитування в умовах глобалізації і інтеграції національної економіки.

В Україні на шляху розвитку системи лізингового кредитування стоїть низка проблем, серед яких надто жорстка система оподаткування лізингових операцій, наприклад, низький попит на товари вітчизняного товаровиробництва, низька платоспроможність усіх категорій споживачів при імпорті споживчих товарів тощо.

Запропоновані Програма розвитку лізингу в Україні на період 2006-2010 років і проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про фінансовий лізинг” та деяких інших законодавчих актів” мають позитивно вплинути на розвиток ринку лізингу та сферу виробництва, усуваючи існуючі у чинному законодавстві суперечності. Прийняття їх посилить роль виробників на ринку фінансового лізингу, сприятиме створенню для них умов оподаткування стимулюючого характеру, зниженню вартості лізингових послуг, наданню можливості підприємствам оновити свої основні фонди, реконструювати старі та створити нові виробничі потужності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Оренда та лізинг як засіб залучення інвестицій — Шлійко А.В.