Курсова робота «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.05.2009 11:33 · від Vika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти зовнішнішньоекономічної діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність та шляхи формування зовнішньоекономічної діяльності підприємства 1.2. Показники зовнішньоекономічної діяльності 1.3. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства Розділ 2. Аналіз зовнішнішньоекономічної діяльності ВАТ «Азот» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Азот» 2.2. Географічна структура зовнішньоеконоічної діяльності ВАТ «Азот» 2.3. Експортно-імпортні операції ВАТ «Азот» Розділ 3. Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Азот» 3.1. Напрями покращення зовнішньоеконоічної діяльності ВАТ «Азот» 3.2. Обґрунтування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах збалансованої системи показників Висновки Література Додатки

Висновок

Детальний аналіз зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві дає підстави зробити такі висновки:

Під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють сукупність напрямів, форм і методів торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових відносин даної країни із зарубіжними державами з метою ефективного використання переваг міжнародного поділу праці.

Вітчизняні підприємства потребують певної інформованості щодо операцій на зовнішніх ринках, тому що освоєння вітчизняними товаровиробниками зарубіжних ринків супроводжується труднощами і проблемами.

Географiя поставок продукцiї ВАТ "Азот" є досить широкою та включає власне Україну, СНД, ринки Центральної та Схiдної Європи, Туреччину, Азiатсько-Тихоокеанський регiон, Латинську Америку, Австралiю. Оскільки потенцiал Вiдкритого акцiонерного товариства "Азот" аграрiями України використовується неповнiстю, при зростанні загального споживання мiнеральних добрив на внутрiшньому ринку, експортна орiєнтацiя пiдприємств, що спецiалiзуються на виробництвi мiнеральних добрив залишається головним фактором збереження стабiльних обсягiв виробництва. Найбiльш перспективними ринками збуту продукцiї товариства є країни, якi знаходяться у безпосередньому сусiдствi з Україною, що забезпечує мiнiмальнi транспортнi витрати, - Центральна Європа, европейська частина СНД, Балтiйськi країни, Туреччина, а також країни з великим обсягом споживання, а саме: Китай, Iндiя, В'єтнам, Малайзiя, Бразилiя, Аргентина.

Серед вітчизняних підприємств мала частка є на даний час конкурентоспроможною на світовому ринку. Продукція, яку випускають підприємства є неконкурентоспроможною, тому в Україні на експорт іде в основному сировина, а товари з нашої ж сировини, нам же і імпортують. Потрібно запровадити ресурсозберігаючі заходи щодо випуску продукції, щоб досягти певного позитивного ефекту.

З перших днів здобуття Україною незалежності уряд нашої держави здійснює послідовну політику входження в міжнародне співтовариство. І на цьому шляху надзвичайно важливим завданням є формування нового торговельного режиму, інтегрованого у світовий економічний простір.

Незважаючи на спад інноваційної активності, Україна ще в змозі, спираючись на власні науково-технологічні рішення, досить висококваліфікований корпус інженерно - технічних кадрів, ресурсні можливості та інше, відновити та створити за короткий час потужний сектор таких конкурентоспроможних виробництв, як ракетна та авіаційна техніка, електротехнічні вироби, металургія якісних сплавів, газові турбіни, зварювальні матеріали і т.д. Ідеться про досить сучасну і високоліквідну продукцію, яка дасть можливість заробляти валюту і просуватися на світові ринки. Для цього потрібно активізувати внутрішні державні й приватні джерела фінансування, а токож активніше залучати внутрішні державні й приватні джерела фінансування, створення спільних підприємств із зарубіжними інвесторами та науковими центрами, спеціальних інвестиційних зон. Саме цей напрям є надзвичайно перспективним з погляду формування високотехнологічних елементів конкурентоспроможної продукції та зростання експортного потенціалу країни в цілому.

Коментар модератора

Дана робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення