Дипломна робота «Основний капітал виробничого підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.05.2009 09:24 · від Марія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Основний капітал, як економічна категорія та його роль в діяльності підприємства 1.1. Економічний зміст основного капіталу і його значення в бізнес 1.2. Формування основного капіталу підприємства 1.3. Методологічні засади дослідження основного капіталу підприємства Розділ 2. Характеристика основного капіталу підприємства та ефективність його використання 2.1. Експрес-діагностика фінансово-економічного стану ВАТ «Шаргородське РП «Агромаш» за 2005-2007 рр. 2.2. Аналіз динаміки, стану та структури основного капіталу ВАТ «Шаргородське РП «Агромаш» 2.3. Діагностика ефективності використання основного капіталу виробничого підприємства Розділ 3. Шляхи та напрями підвищення ефективності використання основного капіталу. 3.1. Ефективність використання коштів, інвестованих в основний капітал. 3.2. Сучасні напрямки оновлення основного капіталу підприємства. Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Успішна діяльність любого підприємства безпосередньо залежить від наявного в нього основного капіталу.

Основний капітал — це частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці (будівель, споруд, машин, устаткування) та обертається протягом кількох періодів виробництва. Вона переносить свою вартість на готовий продукт частинами. Вартість основного капіталу відшкодовується виробнику по мірі реалізації готових товарів (продукції, послуг). Одним з основних елементів основного капіталу є основні фонди.

Основні фонди — сукупність матеріальних активів, які тривалий час і незмінній матеріально-речовій формі використовувались у виробничому процесі зростання ефективності використання майна підприємства дозволяє скоротити потребу в ньому, так як між цими показниками існує зворотній взаємозв’язок. Часто, в економічній літературі ототожнюють поняття «основний фонд» та «основний засіб».

Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.

Вивчаючи стан основних фондів, визначають також і забезпе-чення ними підприємства. Для цього спочатку аналізують потужність обладнання й те, наскільки ця потужність відповідає виробничій програмі підприємства.

Якнайповніше та якнайраціональніше використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці та фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Для забезпечення підвищення ефективності використання основного капіталу необхідно провести фінансово-економічний аналіз. Також необхідно розглядати заходи по скороченню потреби в позиковому капіталі і підвищенню темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів, тобто основного капіталу.

Формування оптимальної структури джерел фінансування основного капіталу підприємства полягає в тому, що основним джерелом фінансування повинен буьти лише власний капітал і в деякій мірі довгостроковий позиковий капітал. Не є оптимальним фінансування майна (необоротних активів) за рахунок короткострокового позикового капіталу.

Велике аналітичне значення мають показники структури ос-новних фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фондів підприємства на основні виробничі фонди головного виду діяльності, основні виробничі фонди інших видів діяльності (наприклад, закладів торгівлі та громадського харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого призначення.

Аналізуючи використання виробничого обладнання в часі не-обхідно: перевірити забезпеченість підприємств обладнанням; по-рівняти за планом і за звітом календарний, режимний і фактичний фонди часу роботи обладнання; вивчити затрати часу на простої обладнання з технічних, технологічних і організаційних причин і виявити способи їх скорочення; визначити причини відхилень виробничих фондів для окремих технологічних груп обладнання; проаналізувати коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання; визначити вплив поліпшення використання обладнання в часі на обсяг випуску продукції

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення