Курсова робота «Звіт з проходження виробничої практики на ВАТ Агротепломаш», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.05.2009 21:07 · від Саша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Нормативно-правові основи діяльності ВАТ „Агротепломаш” 5 2. Аналіз ринку опалювальної техніки України 8 3. Загальна характеристика ВАТ „Агротепломаш” 15 3.1. Аналіз виробничих процесів 15 3.2. Аналіз відносин в апараті управління 20 3.3. Організація маркетингової діяльності ВАТ „Агротепломаш” 23 3.4. Система мотивації та оцінки персоналу підприємства 36 4. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ „Агротепломаш” 38 5. Проблеми розвитку діяльності ВАТ „Агротепломаш” та шляхи їх вирішення 49 Висновки та пропозиції 51 Список використаної літератури 56 Додатки

Висновок

Діяльність ВАТ „Агротепломаш” регулюється внутрішніми документами, такими як Статут і Установчий договір, та нормативними документами державного рівня, а саме - Законами України „Про підприємництво”, „Про підприємства в Україні”, „Про захист прав споживачів”, „Про господарські товариства”, „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції”, „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про патентування деяких видів господарської діяльності”, „Про захист від недобросовісної конкуренції”, „Про рекламу”, „Про податок на додану вартість”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Кількість виробників в 2006 році: близько 30, в тому числі крупних 9, об’єми продажу – 25-100 тис. котлів в рік кожен. Структура продажу в 2006 році: вітчизняна продукція – 62%, імпортна – 38% (в кількісному співвідношенні). Кількість імпортерів: крупних близько 10.

Об’єми продажу у більшості фірм в 2007 році і не знизились і не збільшились набагато. Причин зниження попиту на опалювальні котли декілька. Виробники і продавці посилаються на погані природні умови: незвично жарке літо і порівняно тепла осінь посунули сезон масового продажу на більш пізній час. Також призупинено багато проектів з газифікації, а газові господарства – не видають всім охочим дозволів на перехід з централізованого на автономне опалення в багатоповерхівках. Третя причина зменшення об’ємів продажу заключається в відносній насиченості ринку.

Основна причина розвитку автономного опалення – незадовільна якість і дороговизна послуг центрального опалення.

Відкрите акціонерне товариство „Агротепломаш” було засноване 1988 року. На сьогоднішній день концерн „АТЕМ” в складі ВАТ „Агротепломаш” і спільного Українсько-Німецького підприємства „Атем-Франк” виготовляє техніку для опалення житлових і виробничих приміщень, що працює на газу а також твердому паливі. Асортимент продукції складає більше 30 найменувань котлів і апаратів потужністю від 7 до 100 кВт, інфрачервоних випромінювачів потужністю 10-25 кВт, конвекторів, газових колонок. Постійно модернізується і розробляються абсолютно нові моделі. Для забезпечення безпечності роботи котлів і апаратів, їх комплектують автоматикою італійського виробництва концерну „SIT”. Особливу увагу приділяють якості продукції: кожен котел проходить випробовування в умовах, близьких до експлуатаційних. Процедура виробництва складається з 29 етапів.

Організаційна структура підприємства представлена відділами, такими як відділ постачання, відділ збуту, відділ кадрів, планово-економічний відділ, технічний відділ, виробництво, відділ головного енергетика, відділ технічного контролю,, транспортно-будівельної ділянки.

Структура управління підприємством представлена вищими й нижчими рівнями управління. До вищих органів управління належать - Загальні збори акціонерів, Правління, Спостережна рада, Ревізійна комісія. Дирекція підприємства представлена адміністративним апаратом, що складається з заступників директора, начальників відділів, таких як відділ постачання, відділ збуту – заступник директора – начальник відділу збуту (маркетингу) і матеріально-технічного забезпечення, відділ кадрів – секретар керівника, планово-економічний відділ – головний економіст, технічний відділ - завідувач виробництвом – начальник цеху, відділ головного енергетика – головний енергетик, відділ технічного контролю – заступник директора – начальник ВТК, транспортно-будівельної ділянки – начальник гаража. Є також управлінці виробничих підрозділів, що представлені у особі начальників та майстрів цехів.

Маркетингова діяльність на ВАТ „Агротепломаш” здійснюється за допомогою таких політик:

- товарної політики (характеризується комплексом заходів зі створення товарів і управління ними для задоволення потреб споживачів та отримання підприємством прибутку. Всі котли, що виробляються на ВАТ „Агротепломаш” поділяють на наступні асортиментні групи: димохідні котли, димохідні котли з насосом, бездимохідні апарати (парапетного типу), бездимохідні апарати (парапетного типу) з насосом, комбіновані котли, настінні котли, конвектори, газові колонки, газові інфрачервоні випромінювачі)

- цінової політики (характеризується комплексом заходів щодо визначення відпускної ціни, знижок, умов оплати за товари та послуги з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку підприємством-виробником чи продавцем. Середня ціна становить: на парапетні котли – 1899,25 грн.; на парапетні котли з вбудованим насосом – 2587 грн.; на димохідні котли – 3227 грн.; на конвектори – 1036,5 грн.; на настінні котли – 2785 грн.; на димохідні котли з вбудованим циркуляційним насосом – 2522,25 грн.; на універсальні котли (комбікотли) – 2579,5 грн.; на газовий інфрачервоний випромінювач – 2600 грн.; на колонки – 585 грн.);

- політики розподілу (характеризується сукупністю заходів і методів прийняття рішень, які спрямовано на розподіл і доставку товарів до місць продажу в необхідні строки і з високим рівнем обслуговування. Підприємство здійснює розподіл виготовленої продукції через оптову і роздрібну торгівлю. Оптова торгівля представлена дистриб’юторською мережею, роздрібна - Торговим домом);

- комунікаційної політики (характеризується комплексом рішень та заходів, які спрямовані на формування попиту, створення іміджу, розширення та прискорення продажу товарів і послуг на ринку. Обмін інформацією зі споживачем здійснюється через постійні запити споживачів; поширення рекламних матеріалів; взаємодію в ході виконання договорів; участь у виставках; утворення мережі торговельних представників. Високим показником якості продукції є та кількість нагород, що одержало підприємство).

На підприємстві впроваджена відрядно-преміальна оплата праці. Відповідно до Колективного договору за підсумками року виплачується премія (13 зарплата). За якісне виконання виробничих завдань, досягнених у виконанні Комплексного плану адміністрація, наказами по підприємству, заохочує працівників підприємства грошовими преміями. На підприємстві активно працює профспілкова організація, що підтримує морально-психологічний клімат працівників підприємства на високому рівні. Профспілкова організація разом з адміністрацією виділяє путівки для оздоровлення та відпочинку із частковою оплатою На підприємстві затверджений план навчання, підготовки й перепідготовки кадрів На підприємстві організована доставка працівників підприємства – ранком до місця роботи й увечері назад, автотранспортом підприємства. На лінії працюють два комфортабельні автобуси.

На підприємстві є кімната приймання їжі, у якій працівники підприємства снідають і обідають за рахунок підприємства.

Показники фінансового стану ВАТ “Агротепломаш ” в період 2005-2007 рр. в основному зросли, при чому найбільше зростання спостерігається в залученому капіталі - в 5,7 раз. Зменшення спостерігається в трудомісткості господарської діяльності, фондомісткості господарської діяльності та коефіцієнті співвідношення необоротних і оборотних активів.

Показники ліквідності підприємства знаходяться в межах норми, крім частки виробничих запасів в оборотних активах.

Показники ринкової активності підприємства протягом аналізованого періоду залишились без змін, крім рентабельності статутного капіталу, яка значно зросла, та рентабельності власного капіталу, яка знизилась.

Оцінка фінансової стійкості виявила, що у підприємства високий коефіцієнт фінансової стабільності.

Показники ділової активності підприємства характеризуються зростання в 2 рази фактичних обсягів виробництва продукції, фонду оплати праці, тривалость обороту оборотних активів і незначним зменшенням ондомісткості господарської діяльності та коефіцієнту оборотності оборотних активів.

Показники ефективності господарської діяльності в основному представлені різними показниками рентабельності, значення яких з 2005 по 2007 рік мають тенденцію до зниження.

Шляхи покращення діяльності ВАТ „Агротепломаш”:

- оновлення виробничих потужності підприємства;

- усунення підстав до впровадження економічних санкцій;

- відкриття регіональних структурних підрозділів підприємства;

- застосування новітніх техніки та технологій;

- для удосконалення системи збуту продукції можливе використання мережі Інтернет, шляхом відкриття Інтернет магазину;

- освоєння нових ринків збуту.

- відкриття торгових домів та фірмових магазинів.

- приймання участі в виставках і з’їздах.

- продаж за заниженими цінами постійним клієнтам.

- введення стимулюючих знижок.

- інформування споживачів рекламою в ЗМІ.

- пошук регіональних торгових агентів, стимулювання їх діяльності.

- розширення зовнішньоекономічної діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали