Дипломна робота «Теплове забруднення навколишнього середовища. Способи його зниження.», 2002 рік

З предмету Екологія · додано 09.05.2009 12:47 · від Ольга · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень, одиниць, символів і скорочень Вступ 1.теплове забруднення навколишнього середовища і проблеми енергетики 1.1. Джерела і наслідки теплового забруднення навколишнього середовища 1.1.1. Енергетичний баланс сучасної електростанції і складових енергетичних втрат 1.1.2. Вплив процесів виробництва енергії на стан навколишнього середовища 1.1.3. Розрахунок розсіювання вуглекислого газу та тепла від котельні ДНУ 1.1.4. Виникнення приземних атмосферних інверсій 1.2. Характеристика природного середовища м. Дніпропетровська. 1.2.1. Клімат нашого міста 1.2.2. Характеристика рельєфу м. Дніпропетровська 1.2.3. Рослинний світ мегаполісу 1.2.4. Стан тваринного світу нашого краю 1.3. Дія теплового забруднення на компоненти навколишнього середовища 1.3.1. Вплив викидів тепла на клімат 1.3.2. Дія теплового забруднення на рельєф 1.3.3. Зміна рослинного світу внаслідок локального збільшення температури 1.3.4. Вплив теплового забруднення на тваринний світ 1.3.5. Негативна дія викидів тепла на людину 1.4. Можливі шляхи боротьби з теплового забруднення 2. Дослідження технічної можливості зниження втрат тепла паливоспалюючих пристроїв 2.1. Технічні характеристики малих котлів 2.1.1. Котли малої потужності 2.1.2. Зниження теплових втрат в котельних агрегатах 2.2. Традиційні способи зниження енергетичних втрат 2.2.1. Втрати тепла вихідних газів та способи його зниження 2.2.1. 1 Глибоке охолодження димових газів 2.2.1. 2 Використання вторинних енергоресурсів 2.2.1. 3 Використання теплоенергобіотехнічних комплексів 2.2.2. Хімічний та механічний недопал палива 2.2.3. Способи зниження втрат тепла від зовнішнього охолодження 2.2.4. Втрати тепла шлаків, що видаляються 2.2.5. Організаційні заходи щодо зниження теплового забруднення 2.3. Огляд різновидів теплообмінних апаратів та вибір оптимальної конструкції 2.4. Розробка ПГС системи рекуперації тепла 2.5. Розрахунок теплообмінного апарата для котла 2.6. Технічні, економічні й екологічні наслідки впровадження систем рекуперації тепла Висновки Перелік використаних джерел Коментар модератора: використана література до 2002 року. Проте робота містить розрахункову частину, в текстові є посилання на літературу.

Висновок

Результати виконання роботи дозволяють зробити такі висновки:

1. Найбільший вплив на теплове забруднення м. Дніпропетровська чинять котельні малої продуктивності. Це пояснюється високою температурою вихідних газів, а також великою кількістю малих паливоспалюючих пристроїв. В м. Дніпропетровську тільки в системі комунгоспу нараховується біля двохсот котелень малої продуктивності. Сумарна потужність всіх котелень перевищує сумарну потужність електростанцій. А внаслідок аналізу енергетичних втрат можна зробити висновок, що основним складником теплових втрат є втрати з вихідними газами, які для котелень на газоподібному паливі складають 11,5 %. Тому основну увагу треба приділити боротьбі з цими втратами тепла.

2. В результаті розрахунку розсіювання тепла від котелень було визначено, що максимальне підвищення температури в приземному шарі складає від 0,030С до 0,050С. З підвищенням висоти над поверхнею землі ступінь підвищення температури зростає. Такий розподіл температури сприяє локальним інверсійним процесам, коли біля поверхні землі знаходиться більш холодний шар повітря, ніж на певній висоті. Факели розсіювання паливоспалюючих пристроїв в умовах щільного їх розташування можуть змикатися і утворювати безперервний шар нагрітого повітря над промисловим районом міста. Розрахунок показав, що зона критичного підвищення температури для котельні ДНУ має завдовжки 57 м та площею 650 м2 і розташована на висоті 37,5 м, де і зосереджена більшість представників рослинного і тваринного світу. А зона 50-відсоткового зниження конвективних процесів буде складати 76 м завдовжки та мати площу 1200 м2. Тому викиди в атмосферу гарячих продуктів згоряння можуть привести до локального потепління, а отже до зміни властивостей навколишнього середовища.

3. При подальшому зростанні обсягів викидів тепла в атмосферу може істотно змінитися середня температура як взимку, так і влітку, може відбутися зміна зимового гідрологічного режиму та умов паводків. За результатами літературного огляду було встановлено, що весняне потепління буде наступати раніше. Деякі водойми не будуть замерзати взимку, тому що навіть в цей період будуть спостерігатися часті відлиги, коли температура повітря буде сягати вище 00С. Теплові потоки над містом породжують хмарність і викликають опади. У результаті потепління клімату і збільшення випару опади можуть зрости на 10 - 15%.

Зі збільшенням температури в результаті просушування зменшується міцність порід, підвищується швидкість корозії металевих комунікацій, зростає можливість розвитку в підземних водах мікроорганізмів. Можливе при потеплінні танення ґрунтів створить погрозу дорогам, будівлям і комунікаціям. Також локальне потепління клімату в Україні може призвести до заболочування деяких територій ( в особливості тих, на яких ґрунтові води знаходяться близько від поверхні ). Внаслідок підтоплення територій в м. Дніпропетровську можуть підвищитися зсувові явища.

В нашій області зустрічаються в основному теплолюбні представники флори та фауни. Внаслідок збільшення температури їх чисельність може підвищитись. Але деякі тварини, основний ореол розповсюдження яких простягається на північ від Дніпропетровська пристосувалися вже до даного інтервалу температур і можуть не витримати довготривалого підвищення температури. Тому їх чисельність скоротиться. Останнє, разом з ростом популяції комах і найпростіших водоростей, може викликати екологічну катастрофу. Найбільш негативні наслідки підвищення температури для рослин пов’язані з запізненням листопаду. В результаті дерева не встигнуть “приготуватися” до холодного періоду року. Також в результаті теплового забруднення можуть порушуватися біологічних ритми розвитку рослин, що призведе до тривалих періоди неврожаїв головних сільськогосподарських культур.

Таким чином, проблема майбутньої зміни клімату безумовно є однією з центральних при комплексних взаємодіях в системі «нооценоз – природне та навколишнє середовище». Тому необхідне впровадження технічних заходів щодо зниження втрат тепла з вихідними.

4. Оскільки повітрепідігрівач є кінцевим елементом системи охолодження продуктів згоряння, то від ефективності його роботи залежить ККД паливоспалюючого агрегату в цілому. Тому в плані вдосконалення робочого процесу малих котелень найбільш раціонально зосередитися на зниженні температури вихідних газів шляхом більш повної передачі їх теплоти повітрю, що подається на спалювання.

5. Огляд сучасних конструкцій теплообмінних апаратів показав, що найбільш ефективним буде теплообмінник на основі теплових труб. При цьому пучки цих труб у нижній частині омиваються гарячими вихідними газами, а у верхній – повітрям, що надходить на спалювання. Цей теплообмінний апарат відрізняється значно меншими габаритами та масою внаслідок високого коефіцієнту теплопередачі при поперечному омиванні, а також високою надійністю та стабільністю характеристик в умовах довгострокового використання. В результаті розрахунку цього теплообмінного апарату були отримані наступні дані: для котельні ДНУ з котлом типу ТВГ-8М можливе охолодження вихідних газів з температури 1980С до 1050С, а для котла Е-1 – з температури 2500С до 1200С.

6. В результаті розрахунків встановлено, що впровадження цього теплообмінного апарату підвищує ККД котла на 6 – 7%, забезпечує відповідне зниження витрат природного газу на 7%, зниження валових шкідливих викидів та зменшення теплового забруднення навколишнього середовища в 2,2 рази. Зона критичного підвищення температури скоротиться завдовжки в 2,5 рази, а площа – в 6,5 разів.

Результати даної роботи були представлені на 9 міжвузівській студентській науковій конференції “Екоінтелект – 2004”. Отримано диплом 1-го ступеню

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?