Курсова робота «Наукові основи формування інноваційної економіки», 2008 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 08.05.2009 19:50 · від Denya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Зміст і функціонування інноваційної економіки 6 1.1. Сутність та роль інноваційної економіки 6 1.2. Формування національної інноваційної системи 8 1.3. Наукове обґрунтування структурних змін в економіці 12 Розділ 2. Особливості формування інноваційної моделі Розвитку економіки україни 15 2.1. Основні складові інноваційного розвитку та стратегічні завдання його формування 15 2.2. Моделювання інноваційних засад розвитку економіки 17 2.3. Інноваційний розвиток як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 20 Розділ 3. Шляхи формування інноваційної економіки 23 3.1. Головні перешкоди на шляху формування інноваційної економіки 23 3.2. Напрями формування сучасної інноваційної економіки 26 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35

Висновок

Повільне формування в Україні сучасного і масштабного ринку інноваційної продукції та формування нових галузей виробництва, зумовлена низькими обсягами і деформованою структурою корпоративних та державних інвестицій, триваюче скорочення внутрішнього інноваційного попиту з боку галузей високих технологій, зростаюче фінансування досліджень з боку іноземних замовників змушують вітчизняних розробників збувати свою науково-технічну продукцію іноземним фірмам на початкових етапах інноваційного циклу, закриваючи тим самим шлях до реалізації економічного потенціалу нововведень на користь Україні.

Незважаючи на те, що базове законодавство, необхідне для формування в Україні розвиненого ринку інноваційної продукції, вже значною мірою створено, його практичне використання стримується вкрай недостатньою інфраструктурою, нерозвиненістю системи захисту інтелектуальної власності. Відтак вітчизняні винахідники не можуть реалізувати в Україні економічний потенціал багатьох своїх розробок. Особливо негативну роль відіграє те, що права інтелектуальної власності набувають відчутного економічного значення при високому ступені матеріалізації науково-технічних рішень, що досягається, як мінімум, при серійному випуску відповідної продукції, який не забезпечується вітчизняним виробництвом.

Серед причин неготовності переважної частини державного апарату до інноваційної діяльності - стан нормативного регулювання в міністерствах і відомствах України, ставлення Верховної Ради та Уряду до дотримання інноваційного законодавства. Зокрема, у більшості міністерств і відомств України, Положення про які були затверджені у 2000 році, пункти про функції міністерств в сфері інноваційної діяльності або відсутні взагалі, або носили загальний характер. Лише колишній Мінвуглепром серед напрямів своєї діяльності не випустив питання підвищення рівня технологій виробництва і якості продукції.

Формування інноваційної моделі розвитку можливе лише за умови виходу з фінансових обмежень, в яких опинилася вітчизняна економіка. Серед них - як недостатність власних коштів підприємств для радикального оновлення виробництва, так і недостатній рівень капіталізації банківського сектора, який обмежує можливості фінансування довгострокових інвестиційних проектів. Це обумовлює ключову роль важелів грошово-кредитної політики у стимулюванні інноваційних процесів.

Між тим, у вітчизняній економіці вже формуються, поки що здебільшого потенційні, передумови, які дозволяють говорити про зростання попиту на інноваційну продукцію.

По-перше, зростаючий завдяки постійному збільшенню доходів населення споживчий попит супроводжується приростом попиту на складну наукоємну продукцію.

По-друге, посилення конкурентного тиску на внутрішньому і зовнішньому ринках поступово підштовхує підприємства до розуміння важливості інноваційної переорієнтації виробництва.

По-третє, дедалі більш активна участь українських виробників у конкуренції на зовнішніх ринках висуває додаткові жорсткі вимоги до їхньої інноваційної адекватності.

У четверте, відбувається поступове зростання бюджетного фінансування потреб науково-технічного розвитку.

По-п'яте, значною є частка іноземних замовлень українським науковцям на виконання досліджень, в тому числі з боку США та країн Євросоюзу, що є свідченням збереження потенціалу фундаментальної науки.

Це обумовлює оптимістичні прогнози щодо перспектив інноваційного розвитку в Україні та, водночас, спонукає до здійснення інтегральної державної політики, спрямованої на створення сприятливих умов для реалізації вищезазначених передумов. Держава має взяти на себе відповідальність за стан інноваційної сфери країни, здійснити аналіз помилок, яких було припущено в попередні роки, вивчити успішний досвід інших країн, розробити та впровадити державний механізм активізації інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення