Реферат «Розвиток економічного аналізу в зарубіжних країнах», 2009 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 08.05.2009 13:39 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Етапи розвитку та становлення економічного аналізу як науки в Росії 5 2. Розвиток аналітичного процесу на підприємствах Німеччини 7 3. Розвиток економічного аналізу у Франції 10 4. Особливості аналітичного процесу в США 11 5. Особливості економічного аналізу в КНР 15 6. Особливості розвитку економічного аналізу в Україні під впливом розвитку економічної теорії Радянського Союзу 16 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Додаток 29

Висновок

Отже, розвиток економічного аналізу в світі пов’язаний із зростанням ступеня задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб в аналітичній інформації через пізнання сторін, властивостей та відносин об’єктів дослідження. Вивчення досліджень українських та зарубіжних вчених приводить до висновку, що потреби господарської практики і процесу пізнання зумовлюють постійне розширення кола завдань економічного аналізу. Потреба в економічному аналізі буде реалізованою, якщо власники та інші зацікавлені сторони отримають своєчасну достовірну відповідь на питання про реальні шляхи збільшення своїх економічних вигод. Оскільки сучасний економічний аналіз – це багатофункціональна система, слід наголосити на узгодженні завдань економічного аналізу та його функцій.

На розвиток теорії та практики економічного аналізу суттєвий вплив мають теорії управління. Дослідивши моделі взаємозв’язку теорій та шкіл управління, обліку та економічного аналізу дозволяє виокремити такі підходи в теорії, методології та практиці економічного аналізу: економічний, організаційний, соціологічний, біхевіористичний, системний, ситуаційний, процесний, нормативний.

Поштовхом до виникнення аналізу в практиці господарських відносин стали поява фактів господарського життя та розподіл праці. Підсумком вивчення історії розвитку аналітичної практики та праць ряду авторів стало твердження, що першою вагомою спробою систематизації аналізу господарської діяльності була праця Анжело Пієтра.

Значні зміни в практиці аналізу відбулися у зв’язку з промисловими революціями ХVІІІ – ХІХ століття у ряді країн Європи, Росії та США. Їх наслідки зумовили необхідність розвитку аналізу для розкриття економічної інформації на принципово новій обліковій основі.

За аналогією із закономірностями еволюції економічного аналізу у світовій економічній системі, появі аналізу в господарському житті в Україні передував відповідний соціально-економічний розвиток, який призвів до потреби в обліку фактів господарювання. Більш поширеним аналіз господарського та державного майна, продуктів, товарів, доходів та витрат, за даними історичних джерел, став у ХVІІ - ХІХ століттях.

Історію розвитку українського економічного аналізу можна умовно поділити на такі періоди:

1) до революції 1917 року;

2) післяреволюційний період;

3) період переходу до ринкових відносин.

На становлення економічного аналізу, як науки в Україні досить вагомий вплив мав розвиток економічного аналізу СРСР, тільки при відокремлення України вітчизняні вчені почали свої суттєві розробки в даній науці, при цьому використовуючи зарубіжний досвід економічного аналізу в умовах ринкової економіки.

На сучасному етапі в Україні обмежуючими факторами використання аналітичної інформації є: нерозвиненість ринкових структур та значний рівень монополізації ринку, наявність відкладеного попиту на аналітичну інформацію, незацікавленість власників та менеджерів підприємств у проведенні аналізу, дисбаланс між цінами попиту та пропозиції на аналітичні послуги у процесі аудиторської діяльності, незначне число реальних зацікавлених сторін у результатах зовнішнього аналізу у зв’язку з порівняно невеликими обсягами внутрішнього та іноземного інвестування; недосконала методика зовнішнього фінансового аналізу, яка не в повній мірі забезпечує отримання аналітичної інформації, що відповідає таким якісним характеристикам корисності, як: репрезентативність, прозорість, своєчасність, а також інші чинники.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення