Реферат «Зарубіжний досвід обліку зовнішньоекономічної діяльності», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.05.2009 13:03 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Основи обліку зовнішньоекономічної діяльності в Німеччині 5 2. Облік зовнішньоекономічної діяльності в Швейцарії 8 3. Організація зовнішньоекономічного обліку в США 11 4. Облік зовнішньоекономічної діяльності у Франції 14 5. Порядок обліку зовнішньоекономічної діяльності у Великобританії 18 6. Порівняльна характеристика обліку ЗЕД в Україні та зарубіжних країнах 20 Висновки 26 Список використаних літературних джерел 28 Додатки 29

Висновок

Отже, ринкова економіка обумовлена розвитком міжнародної торгівлі, експортно-імпортних операцій, збільшенням обсягів позик на міжнародному ринку капіталів. Наслідком всіх цих явищ є облік операцій в іноземній валюті, а також зміни її курсів внаслідок інфляційних процесів в економіці.

У процесі дослідження вивчено міжнародний досвід оцінки валютних операцій на звітну дату та на дату погашення заборгованості. Отримані результати показали, що з цією метою використовуються історичний і середній курс та курс «закриття». Залежно від цього в світі застосовується поточно-довгостроковий та монетарно-немонетарний методи оцінки валютних операцій. Кожен із них має недоліки, оскільки базується на класифікації статей в іноземній валюті за певними критеріями. Однак, в Україні доцільно застосування саме монетарно-немонетарного методу, за допомогою якого в звітності відображається найбільш об’єктивна інформація.

Оцінка операцій в одній іноземній валюті не завжди є виправданою, особливо якщо валюта, в якій проводяться розрахунки, не є стабільною. У такій ситуації при укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів) наголошується на необхідності приділяти особливу увагу визначенню ціни контракту. Щоб уникнути частини втрат, пов’язаних зі зміною курсів іноземних валют, необхідно укладати контракти із включенням захисних валютно-цінових застережень, що сприятиме мінімізації валютних ризиків.

Метод, який застосовується для переведення фінансових звітів закордонних господарських одиниць, залежить від засобу фінансування і функціонування підприємства щодо підприємства, яке звітує. Для досягнення цієї мети закордонні господарські одиниці класифікуються або як «закордонні господарські одиниці, які є складовою частиною операцій підприємства, що звітує», або як «закордонні підприємства».

Були розглянуті основні джерела інформації про зовнішню торгівлю закордонних країн і міжнародних організацій. Вони формуються на основі статистичної звітності, яку підприємства здають до органів статистики. Ці джерела дають вичерпну інформацію про статистику зовнішньої торгівлі, експорту і імпорту, індекси зовнішньоторговельного обороту, структуру імпорту й експорту й інших показників. Ці публікації дуже різноманітні, але несуть у собі, по суті, досить подібну інформацію, що представлена в різних публікаціях у тій формі, що відповідає даній державі. Статистичні видання дозволяють нам оцінити зовнішньоекономічні зв'язки країн, їхню географічну структуру і місце в світовій торгівлі. І ще багато іншого – усе це можна довідатись із статистичних довідників і публікацій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення