Курсова робота «Аналіз формування та використання фонду оплати праці на ТзОВ Стар», 2009 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 08.05.2009 12:57 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства 4 1.1. Ступінь висвітлення аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства в літературних джерелах 4 1.2. Погляди авторів щодо економічного аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства 5 1.3. Методологія аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства 7 РОЗДІЛ ІІ. Загальна характеристика ТзОВ «Стар» 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Стар» та системи його управління 17 2.2. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію аналітичних досліджень на ТзОВ «Стар» 19 2.3. Основні показники діяльності ТзОВ «Стар» та їх оцінка 21 РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз формування та використання фонду оплати праці на ТзОВ «Стар» 25 3.1. Аналіз загального обсягу, структури та динаміки фонду оплати праці на ТзОВ «Стар» 25 3.2. Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці на ТзОВ «Стар» 31 3.3. Аналіз ефективності стимулювання персоналу на ТзОВ «Стар» 34 Висновки 37 Список використаних літературних джерел 41 Додатки 43

Висновок

Отже, аналіз формування та використання фонду заробітної плати підприємства є досить важливим видом аналізу діяльності сучасного господарюючого суб’єкта. В кожному оглянутому підручнику аналізу формування та використання фонду оплати праці приділяється увага. Але існують певні спільні та відмінні риси у підходах до даного аналізу. Відмінностями є те, що аналіз ФОП в деяких підручниках проводиться в контексті аналізу трудових ресурсів, в інших підручниках аналіз ФОП розглядається в розрізі аналізу формування собівартості продукції чи витрат виробництва підприємства. І перший і другий підхід має сенс, так як дійсно фактор оплати праці має тісний зв'язок і з собівартістю продукції, і з ефективністю використання трудових ресурсів. Відповідно це має вплив на використання показників та методів у факторному аналізу ефективності формування та використання фонду оплати праці. Спільним є виявлення відносних та абсолютних відхилень фактичного фонду оплати праці від запланованого, його динаміка та структура тощо.

Аналіз формування та використання фонду оплати праці проводиться у декілька етапів

Етап 1. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці.

Етап 2. Аналіз складу виплат із стимулювання персоналу (структури заробітної плати).

Етап 3. Аналіз рівня та динаміки середньої заробітної плати.

Етап 4. Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці.

Етап 5. Аналіз ефективності стимулювання персоналу.

Досліджуване підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Стар» займається виробництвом та реалізацією рибної продукції. Це є основним видом діяльності даного підприємства.

Основні показники діяльності підприємства за проведеними розрахунками мають тенденцію до покращення. Обсяги виробництва та реалізації зросли. Обсяги виробництва в 2008 році в порівнянні з 2006 роком зросли на 434,4 тис.грн. (35,57 %), в порівнянні з 2007 роком на 203,3 тис.грн. (14 %). Обсяги реалізації зросли в 2008 році в порівнянні з 2006 роком зросли на 419,9 тис.грн. (29,46 %), в порівнянні з 2007 роком на 320,9 тис.грн. (21,05 %). Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг зросла в 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 678,4 тис.грн. (41,03 %), в порівнянні з 2007 роком на 496 тис.грн. (27,03 %). Фондовіддача в 2008 році зросла в порівнянні з 2006 роком на 0,06 пунктів, в порівнянні з 2007 роком на 0,16 пунктів. Фондомісткість відповідно зменшилась, в 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 0,06 пунктів, в порівнянні з 2007 роком на 0,16 пунктів. Фондоозброєність на підприємстві за три роки зросла. В 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 3,28 пункти, в порівнянні з 2007 роком на 1,89 пункти. Продуктивність праці на ТзОВ «Стар» зросла в 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 4,55 пункти,в порівнянні з 2007 роком на 4,9 пункти. Показники рентабельності підприємства в 2008 році в порівнянні з 2006 роком дещо погіршились, але порівняно з 2007 роком вони покращились.

Розраховані абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці свідчать про те, що на ТзОВ «Стар» є наявна перевитрата у використанні фонду заробітної плати в 2007 році у розмірі 68,5 тис.грн. та в 2008 році у розмірі 51,7 тис.грн.

За чотири роки діяльності на підприємстві розмір фонду оплати праці має стійку тенденцію до зростання. Так найбільший абсолютний приріст спостерігається в 2008 році в порівнянні з базисним 2005 роком – 319,2 тис.грн., а найменший темп приросту становить 2,3 тис.грн. в 2006 році в порівнянні з 2005 роком. Темпи приросту за всі роки мають додатне значення, так, найбільший темп приросту спостерігається в 2008 році в порівнянні з 2005 роком і становить 49,47 %, найменший темп приросту – 4,54 % в 2006 році порівняно до попереднього 2005 року. Відповідно зі збільшенням темпів приросту зростає абсолютне значення 1 % приросту, яке в 2008 році є найбільшим – 8,3 тис.грн.

В ході проведеного аналізу структури фонду оплати праці підприємства за 2007 та 2008 роки бачимо, що фонд оплати праці зріс в цілому та за складовими. Причому за всіма складовими відбулось збільшення за абсолютними та відносними відхиленнями. Найбільше в абсолютному вираженні зріс фонд основної заробітної плати на 120,6 тис.грн., найменше – заохочувальні та компенсаційні виплати – на 0,4 тис.грн.. У відносному вираженні найбільше зростання спостерігається по заохочувальним та компенсаційним виплатам – на 36,36 %, найменше зріс фонд додаткової заробітної плати – 9,84 %. В структурі фонду оплати праці підприємства теж відбулись деякі зміни. Так найбільше збільшилась частка фонду основної заробітної плати на 1,02 пункти структури, найбільше зменшилась питома вага фонду додаткової заробітної плати на 0,97 пункти структури.

Фонд оплати праці у 2008 році збільшився в порівнянні з 2007 роком на 16,42 % або на 136 тис.грн.. При цьому його змінна частина збільшилася на 27,13 % або на 132,9 тис.грн., а постійна частина – на 15,31 %, що склало 28,2 тис.грн.. Найбільший вплив на збільшення змінної частини фонду заробітної плати здійснила зміна обсягу виробництва, що призвела до збільшення змінної частини фонду заробітної плати на 70,8 тис.грн.; за рахунок збільшення прямої оплати праці за одиницю продукції – на 65,2 тис.грн..

Фонд заробітної плати службовців у 2008 році зменшився на 30,6 тис.грн. у порівнянні з 2007 роком або на 35,79 %. На зміну фонду заробітної плати службовців вплинули наступні фактори: зменшення чисельності службовців на два чоловіки призвело до зменшення фонду заробітної плати на 17,1 тис.грн.; при цьому за рахунок зменшення середньорічної заробітної плати службовців фонд заробітної плати зменшився на 13,5 тис.грн., збільшення оплати відпусток – на 2,9 тис.грн., збільшення премій – на 1,4 тис.грн., зменшення доплат і надбавок – на 0,4 тис.грн. Найбільший вплив на фонд заробітної плати службовців мало зменшення числа службовців.

Відносна економія (перевитрати) ресурсів (характеризує величину необхідних ресурсів при досягнутому обсязі виробництва на базовому рівні ефективності їх використання). На досліджуваному підприємстві економія становить 16 чол. Відносна економія оплати праці становить 172,72 тис.грн.

Темпи зростання продуктивності праці є більшими у порівнянні з темпами зростання оплати праці приблизно в два рази. Це сприяло економії фонду оплати праці на суму 172,72 тис.грн., що є свідченням інтенсифікації використання трудових ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення