Дипломна робота «Розробка організаційного проекту системи управління персоналом ( на прикладі ТОВ» Авто косметичний салон «Вадим» )», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 07.05.2009 21:44 · від wild cat · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади дослідження організаційного проекту у системі управління персоналом 8 1.1. Персонал підприємства як складова частина трудового потенціалу України 8 1.2. Проектування організації системи управління персоналом підприємства в умовах ринку 22 Висновок до розділу 1 33 Розділ 2. Проектування організації в умовах ринку на прикладі тов "автокосметичний салон "вадим" 35 2.1. Аналіз ефективності використання персоналу на підприємстві 35 2.2. Дослідження впливу системи оплати праці на мотивацію персоналу підприємства 45 Висновок до розділу 2 59 Розділ 3. Шляхи і напрями підвищення управління організаційного проекту системи управління персоналом 61 3.1. Організаційний проект системи управління персоналом 61 3.2. Методичний підхід щодо порядку реалізації заходів по управлінню персоналом підприємства 83 Висновок до розділу 3 100 Висновки 102 Список використаних джерел 105

Висновок

1. Визначення поняття персоналу підприємства доцільно проводити виходячи з узагальнення соціально-економічної категорії трудового потенціалу, що торкається одночасно як демографічної так й економічної проблематики. Трудовий потенціал підприємства визначається такими факторами, як тривалість часу роботи та інтенсивність праці, що, у свою чергу, характеризуються чисельністю працюючих, їх кваліфікацією та професійним складом на певний проміжок часу. Ті ж самі характеристики визначають персонал підприємства, як загальну назву всіх працівників, що мають розходження в кваліфікації та посадовій приналежності й поєднані трудовими відносинами в межах однієї виробничої організації. Таким чином, трудовий потенціал підприємства слід розглядати невід’ємно від характеристики його персоналу.

3. Визначено поняття управління персоналом підприємства як системного та планомірного організаційного впливу за допомогою взаємо узгоджених організаційно-економічних та соціальних заходів на процес формування, розподілу й перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для вияву трудових якостей робітника з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства та всебічного розвитку робітників, що там працюють.

4. Недоліками традиційних систем оплати праці є знеособлювання і неуважність до індивіда. Основна проблема традиційної системи оплати праці полягає в тому, що система коефіцієнтів складності виконуваної роботи, заснована на точному визначенні службових обов'язків, спонукує людей робити тільки те, що їм пропонується. А це не дає можливості організації бути гнучкою й орієнтованою на потреби клієнта, адже, для забезпечення гнучкості, крім усього іншого, працівники у будь-який момент повинні бути готові реагувати на навколишнє середовище, що змінюється, і на запити споживачів, що також змінюються. Більшість же людей уникають брати на себе відповідальність.

5. Проведення заходів щодо удосконалення порядку формування основної заробітної плати працівників дозволить досягти зацікавленості кожного окремого виконавця в кінцевих результатах діяльності підприємства в цілому. Упровадження нової системи обліку трудової участі і формування індивідуального основного заробітку виходячи з особистісних характеристик і персональних трудових навичок кожного працівника дозволить уникнути вирівнювання в оплаті праці незалежно від займаної посади і характеру виконуваної роботи, що дозволить значно підвищити мотиваційний ефект системи матеріального стимулювання на підприємстві.

6. Практична реалізація заходу щодо удосконалення преміального положення діючого на ТОВ "Автокосметичний салон "Вадим" дозволить раціонально використовувати кошти, що залишаються в розпорядженні підприємства і працівників, та направляються на преміювання праці, за рахунок системного підходу до встановлення показників преміювання для кожного підрозділу у відповідності зі специфікою виконуваних ним виробничих функцій з однієї сторони. І дотримання нормативних вимог до визначення розміру преміальних виплат з іншої сторони. Наслідком упровадження даного заходу очікується не тільки значне підвищення мотиваційного ефекту, але і значна економія коштів на оплату праці персоналу підприємства.

7. У ході дослідження розроблена методика формування організаційного проекту системи управління персоналом для ТОВ "Автокосметичний салон "Вадим", що містить у собі аналіз існуючого стану управління персоналом, визначення цілей і задач системи управління персоналом, формулювання функціональних підсистем і функцій системи управління персоналом. Крім того, у методиці подані пропозиції по найбільш повному забезпеченню системи управління персоналом: правовому, діловодному, інформаційному, технічному, кадровому, нормативно-методичному, фінансовому забезпеченню.

8. Управління персоналом повинно ґрунтуватися на принципах системного підходу і програмно-цільового управління. Побудова управління персоналом на принципах системного підходу й аналізу означає охоплення всього персоналу підприємства, ув'язування конкретних рішень у межах підсистеми з урахуванням впливу їх на всю систему в цілому, аналіз і прийняття рішень у відношенні персоналу з обліком зовнішнього і внутрішнього середовища, усієї повноти взаємозв'язків. Необхідність комплексного, програмно-цільового за своїм характером підходу обумовлена тим, що окремі види діяльності в межах управління персоналом здійснюються не самі по собі, а у взаємозв'язку з цілями управління.

9. Результатом аналізу та оцінки є планування подальшого розвитку підприємства, що знаходить відображення у складенні бізнес-плану, який охоплює період від трьох до п’яти років. На основі складеного бізнес-плану ведуться подальші роботи щодо планування персоналу. Ця процедура включає ряд етапів, головними з яких є визначення кількісної та якісної характеристик, тобто інтерес являє не лише чисельність певних категорій працівників, а їх питомі ваги у загальній кількості, що визначаються на основі господарчих показників підприємства. Не менш значну роль має кваліфікаційний склад персоналу, що включає рівень освіти робітників та їх здатність до перенавчання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення