Курсова робота «Кредит, його суть, форми і значення», 2009 рік

З предмету Політична економіка · додано 07.05.2009 17:09 · від BlondWoman · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І. Сутність та функції кредиту. Теоретичні концепції кредиту. 1.1. Поняття та ознаки кредиту. 1.2. Об’єкти та суб’єкти кредиту. 1.3. Функції кредиту. 1.4. Теорії кредиту. РОЗДІЛ ІІ. Характеристика форм і видів кредиту. 2.1. Методологічні основи класифікації форм і видів кредиту. 2.2. Форми кредиту. 2.3. Види кредиту та їх характеристика. РОЗДІЛ ІІІ. Роль кредиту в ринковій економіці України. Висновки Список використаних літературних джерел

Висновок

Підводячи підсумки, можна сказати, що кредит грає специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність виробництва, але і прискорює його.

Причиною виникнення кредиту була необхідність одного товаровиробника продати свій товар, а покупця — купити його, коли він ще не отримав гроші за свій товар. Проте з розвитком суспільного відтворення з'явилося чимало інших чинників, що зумовлюють необхідність кредиту: поява вільних коштів в одних суб'єктів господарювання і виникнення потреби в них у інших; коливання потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і фізичних осіб та держави; надання в тимчасове користування коштів під майбутні, віддалені в часі, доходи.

Сутність кредиту полягає не в масі позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв'язку з рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини характеризуються низкою специфічних рис, які конституюють явище кредиту і відрізняють його від інших економічних явищ.

Кредит є вартісною категорією і з цього погляду має багато спільного з іншими економічними категоріями — грошима, фінансами, торгівлею, капіталом тощо. Разом з тим це самостійна категорія, яка має свої функції і особливе призначення в економічному житті суспільства.

Безпосередній вплив на економіку кредит здійснює завдяки своїм функціям. За допомогою перерозподільної функції відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення, тобто призначення цієї функції полягає в тім, що за посередництвом кредиту за рахунок тимчасово вільних коштів одних юридичних та фізичних осіб задовільняються тимчасові потреби у коштах інших осіб тим самим підвищуються їх можливості до виробничої діяльності.

Функція заміщення готівки безготівковими операціями значно спрощує розрахунки, особливо ті що пов’язані зі значними відстанями, зменшує їх трудоємкість.

Отже функції кредиту – виконують конкретну роботу, що сприяє формуванню ринкової економіки.

На сьогодні економічна наука визнає дві провідні теорії кредиту: натуралістичну та капіталотворчу.

Натуралістична теорія кредиту трактує сутність кредиту з позицій його ролі в забезпеченні руху реального капіталу в натурально-речовій формі, недооцінює відносної самостійності руху грошового капіталу і його впливу через кредит на розвиток суспільного виробництва.

Капіталотворча теорія кредиту трактує сутність кредиту як механізм творення капіталу, переоцінюючи самостійність руху грошового капіталу і можливості банків у його розширенні в інтересах розвитку виробництва.

Під формою кредиту слід розуміти найбільш загальний прояв його сутності, що не зачіпає внутрішньої структури кредиту і не пов'язаний з конкретною характеристикою її окремих елементів. З цих позицій правомірно виділяти дві форми кредиту — грошову та товарну, які тісно пов'язані між собою і є двома сторонами вартісної форми кредиту. Подібні форми можуть мати й інші економічні інструменти (фінанси, торгівля), проте це не суперечить сутності форми як найбільш загального, контурного прояву економічного явища. Такий контур можуть мати й інші вартісні явища.

Вид кредиту - це конкретний прояв окремих елементів кредиту як економічного явища. Види кредиту можуть виокремлюватися в межах його форм і розглядатися як складові елементи системи, якою є кредит. Для потреб практики види кредиту можна класифікувати за значною кількістю критеріїв і тому видів кредиту може бути велика кількість. Основними з них є комерційний, банківський, державний, міжнародний, споживчий, лізинговий.

В сучасних умовах провідним видом кредиту є банківський, тобто кредит, котрий надають і одержують банки. Саме вони акумулюють переважну частину кредитних ресурсів і надають їх у позички. Банки є одним з найголовніших джерел кредитування, тобто провідна роль у кредитуванні різних галузей економіки, виробництва та суб’єктів господарювання належить їм.

Крім банківського значну роль також відіграють і інші форми кредиту.

Державний кредит дозволяє країні уникнути скрутних економічних криз, підвищити виробничі потужності держави, ліквідувати заборгованості по зарплаті.

Комерційний кредит значно розширює можливості покупця на придбання товарів та послуг.

Споживчий кредит дає можливість придбання товарів в зручний час, навіть тоді, коли споживач немає в своєму розпорядженні необхідної суми готівки; кредитні картки є більш зручним і надійним засобом платежу в порівнянні з готівковими розрахунками.

Лізінговий кредит сприяє прискоренню реалізації продукції виробництва, доведення її до споживача. У той же час метою лізінгу є підтримка розвитку науково-технічного прогресу, розширення можливостей розвитку матеріально-технічної бази підприємства.

Отже, така значна кількість форм кредиту тільки підвищує його можливості проникнення у різні галузі нашої економіки та стимулювання її розвитку.

Кредит, як один з основних елементів ринкової економіки, впливає на процес виробництва, реалізації та споживання продукції та на процеси розширення виробництва.

Виходячи з усього цього я вважаю, що кредит є необхідною структурною ланкою не тільки у становленні ринкової економіки, він є також необхідним елементом її функціонування на сучасному етапі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення