Дипломна робота «Облік і аналіз доходів підприємства», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 07.05.2009 14:43 · від Лена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Теоретичні основи побудови обліку та аналізу доходів 9 1.1. Економічна сутність доходів 9 1.2. Класифікація доходів та сучасні підходи їх визнання 14 1.3. Економічна характеристика Дак „Донбасвуглеавтоматики” 26 2. Організація і методика обліку доходів підприємства 57 2.1. Згальні підходи до відображення доходів на рахунках бухгалтерського обліку 57 2.2. Облік доходів та їх особливості на досліджуваному підприємстві 68 2.3. Дослідження проблем комп`ютарізації бухгалтерського обліку 84 3. Удосконалення обліку і аналізу доходів підприємства дак „донбасвуглеавтоматика” 90 3.1. Мета, задачі та методика проведення аналізу доходів 90 3.2. Особливості аналізу доходів на підприємстві Дак „Донбасвуглеавтоматика” 92 3.3. Пропозиції щодо удосконалення обліку і аналізу доходів підприємства Дак „Донбасвуглеавтоматика” 104 Висновки 112 Список використаних джерел 116

Висновок

Дана магістерська робота присвячена вивченню бухгалтерського обліку на підприємстві Дак „Донбасвуглеавтоматиці”, зокрема обліку доходів. В процесі написання роботи були проаналізовані цілі, що стоять перед бухгалтерським обліком доходів, а також завдання, які повинен виконувати бухгалтерський облік на конкретному підприємстві.

В процесі написання магістерської роботи були закріплені теоретичні знання, отримані в Донецькому державному університеті управління, отримані необхідні первинні навики в сфері організації і техніки бухгалтерського обліку. Були з'ясовані напрямки основної діяльності підприємства, його статус, технологія й організація діяльності, а також структура управління, проведений аналіз активів та пасивів, вивчено фінансовий стан підприємства, тобто, визначено фінансово-економічний стан досліджуваного підприємства.

Зробивши аналіз платоспроможності, можна зробити висновок про те, що підприємство достатньо спроможне самостійно погашати короткострокові зобов’язання за рахунок власних грошових коштів та коштів на інших рахунках.

Але на початку року підприємство мало проблеми з погашенням заборгованості за придбані товари від постачальників. Причина в тому, що підприємство мало певні борги. Але на кінець періоду ситуація вирівнялась до оптимального рівня платоспроможності.

Розрахунок показників фінансової стійкості показав, що коефіцієнт фінансової автономії характеризує частку власних засобів підприємства (власного капіталу) в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Ми бачимо, що підприємство повністю залежить від зовнішніх інвесторів, тому що мінімальне допустиме значення цього коефіцієнта 0,5 значно перевищую фактичне на підприємстві. І на кінець 2006 року значення даного коефіцієнта збільшилось на 0,02.

Динаміка зміни коефіцієнта фінансової залежності також негативна. Це зв'язано з тим, що підприємство у звітному періоду не погашало крупні заборгованості, тим самим збільшуючи залежність від зовнішніх кредиторів. Але фактичне значення показника досі вище критичного. Допустиме значення дорівнює 2:2006 рік – 12,46, 2007 рік – 9,76. Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення привернутих засобів і власного капіталу. За три звітні періоди спостерігається негативна тенденція збільшення цього коефіцієнта. Але ми бачимо, що на кінець 2007 року підприємство зменшило свою залежність від інвесторів та кредиторів.

Також зросла доля займаних коштів у підприємства, і, як наслідок, у подальшому втрату підприємством своєї фінансової незалежності. Підприємство все більше стає залежним від зовнішніх інвесторів та кредиторів. Про це свідчить збільшення коефіцієнта фінансової залежності та коефіцієнта фінансового ризику.

Про показники рентабельності продаж можна сказати те, що відбувається різке зменшення валової рентабельності на кінець 2007 року. Зменшення валової рентабельності обумовлено зниженням темпів собівартості продукції над темпами зросту виручки від реалізації.

Збільшення на кінець 2007 року чистого з незмінним на протязі двох звітних періодів показника операційної рентабельності свідчить або про зменшення фінансових розходів, або про зменшення суми податкових платежів.

Зокрема, звертає на себе увагу те, що у підприємства не існує проблеми з реалізацією продукції. Про це свідчить значне перевищення періоду обертання запасів над періодом обертання дебіторської заборгованості. Додатнє значення показника тривалості оборотних коштів свідчить про те, що у об’єднання не існують у безкоштовному володінні сторонні гроші.

Особлива увага приділялась аналізу доходів на Дак „Донбасвуглеавтоматика”. Для цього були зібрані всі необхідні дані за два звітних періоди та проаналізована динаміка зміни доходів на підприємстві. На основі проведеного аналізу було з’ясовано, що на підприємстві простежується зменшення доходів та витрат в період з 2006 звітного періоду до 2007 звітного періоду. Це можна пояснити тим, що Дак „Донбасвуглеавтоматика” зменшує обсяги виробництва продукції, паралельно цьому зменшується реалізація, тобто, зменшуються доходи. А для виготовлення меншої кількості одиниць продукції потрібно витратити меншу кількість сировини та матеріалів. Тобто, паралельно зменшуються витрати підприємства.

Для удосконалення внутрішньогосподарського обліку доходів на Дак «Донбасвуглеавтоматика» потрібно провести наступні заходи:

1) розробити робочий план рахунків з обліку доходів до 7 класу рахунків „Доходи і результати діяльності”;

2) ввести управлінський облік для полігшення прийняття управлінських рішень;

3) вести децентралізацію управління тобто, створити певні центри (наприклад, центри витрат, центри доходів, центри прибутку та центри інвестицій);

4) проведення автоматизації та комп’ютеризації та впровадження нового та ефективного програмного забезпечення;

5) впровадити ефективну кадрову політику та систему мотивації персоналу.

Способом удосконалення управління дорходами на досліджуваному підприємстві являється ведення додаткових субрахунків, кожен з яких відображав результат тільки конкретного виду основної діяльності. Такий підхід допоміг би бухгалтеру своєчасно виявляти та коректувати недоліки та помилки.

Проаналізувавши на досліджуваному підприємстві формування та розподіл доходів, пропонується ввести управлінськийоблік, для полегшення прийняття управлінських рішень.

Невід’ємною частиною вдосконалювання системи бухгалтерського обліку є ведення децентралізації управління, тобто, створення певних структур – центрів, які б виконували певні функції та мають можливість контролювати всі компоненти своєї діяльності.

Одним із перспективних напрямків удосконалення організації системи обліку є впровадження ефективної кадрової політики на підприємстві Дак «Донбасвуглеавтоматика».

Кадрова політика – система роботи з персоналом, що об’єднує різні форми діяльності й має на меті створення згуртованого й відповідального колективу для реалізації можливостей підприємства адекватно реагувати на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищах.

На даному етапі на підприємстві використовується бухгалтерська програма “1С: Бухгалтерія 7.7”.

Для удосконалення відділу бухгалтерії, а конкретно для полегшення обліку доходів пропонується введення нової версії бухгалтерської програми “1С: Бухгалтерія 8.0” яка має значний ряд переваг.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення