Курсова робота «Концепції маркетингу», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 07.05.2009 11:21 · від Андрей · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ І. Теоретичні засади оцінки ефективності маркетингових комунікацій 1.1. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством 4 1.2. Підходи до формування системи маркетингових комунікацій 14 1.3. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій 20 Розділ ІІ. Забезпечення оцінки ефективності рекламної кампанії на підприємстві 2.1. Визначення основних медіа-показників для оцінки ефективності рекламної кампанії 26 2.1.1. Методи оцінки ефективності реклами на телебаченні та радіо 29 2.1.2. Методи оцінки ефективності друкованої реклами 31 2.1.3. Методи оцінки ефективності реклами в Інтернет 32 2.1.4. Методи оцінки ефективності зовнішньої реклами 38 2.2. Узагальнена оцінка економічної ефективності рекламної кампанії 42 Розділ ІІІ. Оцінка та напрями удосконалення забезпечення ефективності рекламної кампанії ТМ “Моршинська” 48 Висновки 52 Список використаної літератури 59

Висновок

Проаналізувавши й узагальнивши різні концепції маркетингу можна виділити особливості та тенденції його розвитку, які пов'язані з удосконаленням та поширенням тлумачення сутності маркетингових комунікацій в умовах сучасного бізнес-середовища: маркетингові комунікації підприємства спрямовані на управління та формування безперервних, довгострокових взаємовигідних відносин з усіма учасниками процесу розподілу; комунікаційна стратегія стає однією з ключових елементів стратегії маркетингу.

На основі дослідження ролі комунікацій в управлінні підприємством зроблено висновок, що основна підприємницька процедура – управління підприємством – безпосередньо залежить і підпорядкована ефективності комунікаційного процесу. Комунікації забезпечують управління зв'язками підприємства із суб'єктами зовнішнього мікросередовища, а роль маркетингових комунікацій у процесі управління ринковою діяльністю підприємства з допоміжної стає координуючою.

Було доведено, що система маркетингових комунікацій підприємства – це сукупність процесів, спрямованих на управління зовнішніми та внутрішніми чинниками, які впливають на досягнення цілей підприємства. Маркетингові комунікації підприємства є елементом системи управління, у той же час вони самі є об'єктом управління і тому потребують переосмислення з позицій суб'єкта, який здійснює управління ними.

Аналіз розглянутих на понятійному рівні елементів процесу комунікації дозволив узагальнити відомі на сьогоднішній день поняття й терміни та проаналізувати функції елементів досліджуваного процесу. Розвиваючи традиційний понятійний апарат теорії маркетингових комунікацій, обґрунтовано змінене значення таких понять як: відправник повідомлення, комунікатор, одержувач повідомлення, мета комунікації, повідомлення, зворотний зв'язок, ефект комунікації.

Запропоновано систему показників оцінки ефективності маркетингового комунікаційного процесу, що дозволяють контролювати параметри його ключових етапів, приймати управлінські рішення та бути легко реалізованими в рамках системи оперативного обліку будь-якого підприємства.

На сьогоднішній день можна вважати основним елементом маркетингових комунікацій – рекламу, роль якої у житті суспільства набагато вагоміша, чим простий вплив на обсяг продаж того або іншого товару. Сучасна реклама спрямована головним чином на формування стилю життя потенційних споживачів, конструювання легенд, що переконують представників цільових груп у необхідності придбання відповідних товарів, тобто на вирішення стратегічних задач. Також слід відмітити, що на сучасних умовах конкурування між компаніями все більше уваги приділяється створенню сильних торгових марок та брендів.

Ефективна реклама визначається ступенем донесенням до кінцевого споживача інформації про товар у формі, що сприяє або збільшенню обсягів продаж, або підвищенню цінності цього товару для споживача. Ефективна реклама також передбачає сполучення діючого креатива й оптимального розміщення, що забезпечує охоплення найбільшої частини цільової аудиторії

Вивчення ефективності реклами є однієї з ключових задач планування і реалізації рекламної кампанії. Тому її кінцевий успіх багато в чому залежить від того, наскільки якісно були проведені відповідні дослідження.

Основна задача досліджень ефективності реклами полягає в тому, щоб навчитися посередньо передбачати її вплив на комерційну діяльність фірми. Дослідження ефективності рекламної діяльності допомагають досягати рекламних цілей швидше та із меншими витратами

Необхідність проведення дослідження реклами також обумовлено насамперед тим, що рішення в області рекламної діяльності приймаються в умовах певного ризику та невизначеності.

При дослідженні ефективності реклами виділяють комунікативну (психологічну) та економічну ефективність рекламної кампанії.

Психологічний вплив реклами в ідеалі повинен призводити потенційних споживачів до придбання даного товару. Для цього і створюється реклама, що відрізняється яскравістю, оригінальністю, благозвучністю, що легко запам’ятовується і не викликає роздратування. Наскільки сильно і позитивно психологічний вплив реклами на свідомість людини, настільки вона економічно ефективна.

Тому економічна ефективність звичайно залежить від комунікативної, іншими словами, рівень продаж товарів залежить від ступеня психологічного впливу реклами на споживача.

Відповідно, до рекламної кампанії потрібно підходити виважено, з особливою старанністю, аналізуючи кожен її етап. Крім того, щоб не допустити зайвих витрат, аналіз рекламної кампанії бажаний перед її початком, як і досить повний прогноз її ефективності до того, як будуть вкладені гроші в планований проект. Проведення ж тестування рекламної кампанії після її запуску, дає об’єктивну оцінку рекламної кампанії і можливість врахування допущених помилок.

Оцінка ефективності реклами є однією із найважливіших задач, що постає перед рекламодавцем. Адже саме оцінка ефективності дозволяє визначити наскільки результативно був рекламний вплив на потенційних споживачів, чи окупилися витрати, які рекламні носії вплинули, чи правильно був розподілений рекламний бюджет, як підвищити ефективність рекламних заходів.

Оцінка ефективності рекламної кампанії здійснюється за допомогою відповідних медіа-показників. До основних таких показників можна віднести Rating, Reach, GRP, TRP, OTS, Affinity index, які визначають контакт реклами із цільовою аудиторією, а також CPP, CPT, що відповідно визначають вартість даного контакту.

Сучасні умови виробництва і споживання визначають зростання вимог до ефективності реклами, її оперативності, охопленню цільових ринків в країні і за її межами, розширенню цілей рекламної діяльності, методам оцінки реклами і оцінювати ефективність реклами та здіснення її впливу (економічного) на діяльність фірми, можна розглядати за допомогою загальних економіко-математичних моделей, різних економічних, статистичних та інших методів, спостерігати вплив реклами на товарообіг фірми та загальний прибуток, а також врахування багатьох факторів при здійсненні аналізу ефективності реклами.

Для вирішення проблеми визначення оцінки економічної ефективності проведеної рекламної кампанії необхідно аналізувати не тільки її вплив на товарообіг за певний період часу, а необхідно визначати прибуток із врахуванням та доповненням умов, які б враховували вплив на загальний прибуток компанії не тільки параметрів, що характеризують переміщення фінансових засобів, але і всіх інших параметрів інформаційного процесу між продавцем і покупцем.

При здійсненні оцінки ефективності рекламної кампанії необхідно враховувати не тільки короткостроковий її вплив на обсяг продаж, а також на загальну вартість компанії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали