Дипломна робота «Розробка і впровадження системи бюджетування інвестиційної діяльності на торговельному підприємстві», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 07.05.2009 00:14 · від Софія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади системи бюджетування діяльності суб’єктів господарювання 6 1.1. Поняття бюджетування, його місце в системі планування діяльності підприємства 6 1.2. Види бюджетів діяльності підприємства 14 1.3. Методичні підходи щодо розробки бюджетів інвестиційної діяльності підприємства 27 Розділ 2. Оцінка передумов розробки бюджетів діяльності на ТОВ „Українська група морепродуктів” 34 2.1. Дослідження передумов розробки бюджетів продаж на ТОВ „Українська група морепродуктів” 34 2.2. Оцінка передумов розробки бюджетів доходів на ТОВ „Українська група морепродукті 52 2.3. Оцінка динаміки поточних витрат та ефективності їх формування на ТОВ „Українська група морепродуктів” 58 2.4. Оцінка ефективності діяльності ТОВ „Українська група морепродуктів 64 2.5. Дослідження передумов розробки інвестиційних бюджетів на ТОВ „Українська група морепродуктів 71 Розділ 3. Основні етапи розробки системи бюджетів діяльності ТОВ “Українська група морепродуктів 75 Висновки і пропозиції 81 Список літератури 91 Додатки.

Висновок

Курсова робота написана на основі господарської діяльності ТОВ "Українська група морепродуктів", головним напрямком діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля рибою та рибними пресервами. Базою дослідження були фінансові результати підприємства за 2007 рік, на основі яких можливо розробляти бюджети на 2008р.

Аналізуючи організацію торговельного процесу та фінансової діяльності, варто зазначити, що на підприємстві бюджетування не є організованим. Підприємство складає короткостроковий план за даними замовлення і виконує його, тому написана курсова робота є базою для подальшого написання дипломної роботи та розробки бюджетів на підприємстві.

В роботі проведено аналіз товарообороту, доходів, витрат та прибутковості підприємства поквартально за 2007 рік. Для проведення аналізу було використано горизонтальний і вертикальний аналіз та факторний аналіз за допомогою методу ланцюгових підстановок.

Розглянемо детальніше результати проведеного аналізу.

Основними видами продукції, що випускає підприємство є рибна продукція, а саме рибна пресерва з оселедця в різних заливках та ємкостях.

Основними доходами підприємства є доходи, отримані від операційної діяльності, а саме від реалізації товарів, робіт, послуг. Станом на 1 квартал доходи від реалізації товарів, робіт, послуг становили 85,72%, в 2 кварталі – 81,33%, в 3 кварталі – 80,62%, в 4 кварталі – 85,72%.

Інші операційні доходи в 1 кварталі - 14,28%, в 2 кварталі – 18,67%, в 3 кварталі – 19,38%, в 4 кварталі – 14,28%. В 2 кварталі в порівняні з 1-м сукупні доходи зменшились на 18,80 тис грн., в 3-му кварталі в порівняні з 2-м зменшились на 2283,30 тис грн., в 4-му кварталі в порівняні з 3-м збільшились на 3240,16 тис. грн. (тобто на 135,67%).

Витрати поточної торговельної діяльності, складаються лише з витрат на закупівлю товарів, витрат операційної діяльності та інших операційних витрат, що не увійшли до витрат операційної діяльності, витрати на фінансово-інвестиційну діяльність відсутні. Основна частка у витратах підприємства належить витратам на закупівлю продукції – більше 59%.

Слід зазначити, що середньоквартальний темпи росту доходів перевищє середньоквартальний темп росту витрат, що говорить про покращення фінансового стану підприємства та застосування більш ефективних технологій та покращення продуктивності праці. Звичайно, що це позитивно відобразилося на прибутку. У 2 кварталі він зріс на 2,9 тис грн., у 3-му кварталі – на 136,7 тис.грн, в 4-му кварталі – на 356,6 тис. грн.,. тобто середньоквартальний темп приросту склав 165,4 тис. грн.

Отже підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що підприємство за аналізований період функціонувало прибутково, виняток склав лише 1 і 2 квартали коли підприємство отримало збиток, проте нестійка та невизначена фінансова політика підприємства призводить до нерівномірного, навіть непродуманого розвитку підприємства, коли за рахунок підвищення обсягу чи рівня одного показника діяльності підприємства інші скорочуються. Щоб уникнути таких ситуацій в майбутньому необхідно :

1. Провести атестацію працівників бухгалтерії та економіста, для того щоб уникнути необґрунтованих і невигідних рішень в подальшому розвитку підприємства.

2. Для подальшого успішного підвищення товарообороту підприємствао:

2.1 налагодити та закріпити стабільні та довгострокові зв’язки з нинішніми і майбутніми постачальниками;

2.2 раціонально проводити планування товарообороту, можливо формувати кілька варіантів його розвитку - оптимістичний, песимістичний та реальний, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій;

2.3 провести певні маркетингові дослідження, для того, щоб знати напевно, де, яким чином і для кого ми можемо розширювати сфери своєї діяльності;

2.4 визначити нашу сьогоднішню ефективність та потенціал, фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, від яких підприємство залежне, визначити силу їх впливу, щоб при здійсненні планування діяльності робити корекцію планів більш точно;

2.5 залучення різноманітних засобів маркетингових комунікацій для того щоб про нас дізналось більше нових покупців та продавців;

2.6 можливо звузити асортимент нерентабельних товарів, для збільшення об’ємів реалізації високо рентабельни

3. Зменшити поточні витрати (особливо іншої операційної діяльності):

3.1 вдосконалити систему управління, зокрема зробити її повністю автоматизовано, що зекономить витрати на оплату праці та підвищить ефективність управлінських рішень;

3.2 зменшити витрати на оплату праці, зокрема переглянути існуючий штатний розклад, оклади та посадові інструкції;

3.3 зменшити витрати на перевезення за рахунок впровадження ефективної логістичної системи перевезень, пошук постачальників поблизу ТОВ „УГМ”, розглянути можливість закупки свого автопарку (необхідні додаткові дані для обґрунтування цієї пропозиції);

3.4 зменшити витрати на оренду, за рахунок пошуку нового приміщення чи перездачі орендованого підприємством майна в оренду;

3.5 зменшити маркетингові витрати, за рахунок перегляду маркетингової політики, пошуку нового, більш дешевшого, але не менш ефективного рекламного агентства;

3.6 переглянути домовленість про процентну ставку банку чи змінити банк для взяття кредиту.

4. Підвищення обсягу сукупних доходів:

4.1 формування гнучкої цінової політики під час закупівлі та продажу товарів, встановлення економічно обґрунтованого розміру торговельних надбавок, зокрема диверсифікувати ціни по товарних групах з урахуванням попиту на ці товари;

4.2 проведення ефективної політики збуту для підвищення обсягу виручки від реалізації товарів, зокрема розширення системи додаткових торговельних послуг, пов’язаних з реалізацією товарів;

4.3 проведення фінансово-інвестиційної діяльності, зокрема покласти кошти на депозит, купити високорентабельні акції, облігації чи інші цінні папери інших підприємств тощо.

Слід відзначити, що так як на підприємстві досить вузький асортимент товарів, доцільно було б його розширити за рахунок введення нової торгівельної марки «UGS», яка представлена 15 позиціями товару і не потребує додаткових витрат на устаткування чи переоснащення основних фондів.

Перед впровадженням нового інвестиційного проекту доцільно було б розробити бюджети діяльності, проте на підприємстві недосить ефективно поставлена робота по плануванню, тому в роботі було запропоновано форми, структуру і відповідальних за здійснення бюджетів діяльності. Тому крім впровадження бюджетування на підприємстві, доцільно запровадити систему контролю, що дасть змогу визначити ефективність проведених бюджетів та відповідність їх фактично-отриманим показникам.

Таким чином, проведені дослідження повністю відповідають меті і завданням, поставленим на початку роботи, результати аналізу можуть бути використані підприємством для покращення організації управління за реалізаційним та фінансово-економічним процесом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення