Курсова робота «Фінансова діяльність підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.05.2009 23:43 · від Влад · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансової діяльності підприємства 5 1.1. Сутність та функції фінансової діяльності підприємства 5 1.2. Форми фінансування підприємства 13 1.3. Основні характеристики фінансової діяльності підприємства 16 Розділ 2. Оцінка фінансової діяльності зат «авк» за 2005-2007 роки 24 2.1. Джерела фінансування ЗАТ «АВК 24 2.2. Оцінка показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства за 2005-2007 роки 29 2.3. Напрямки та ефективність використання капіталу ЗАТ «АВК 33 Розділ 3. Напрямки вдосконалення фінансової діяльності підприємства 38 3.1. Оптимізація структури капіталу підприємства 38 3.2. Шляхи підвищення рентабельності, прибутковості підприємства та його фінансової стійкості 42 3.3. Напрямки покращення фінансової стійкості підприємства 44 Висновки 46 Список використаних джерел 48 Додатки

Висновок

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства.

Головний зміст фінансової діяльності підприємства (організації) полягає в належному забезпеченні фінансування.

Фінансова діяльність – це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємства досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Для оцінки фінансової діяльності підприємства, використовують ряд показників. До них належать показники рентабельності, оскільки рентабельність виступає детермінантою ефективності здійснення фінансової політики, ліквідності, адже ліквідність нерозривно пов’язана з забезпеченістю безперервного виробництва, а отже і з фінансовою діяльністю, стійкості, оскільки завжди актуально постає питання щодо оптимізації структури капіталу, визначення часток власних та позикових коштів.

Діяльність підприємства починається з фінансування. Ми проаналізували джерела фінансування підприємства на прикладі закритого акціонерного товариства АВК. Як з’ясувалося, основу його капіталу становить капітал, що був сформований шляхом емісії акції у 1999 році. Після того збільшення статутного капіталу не відбувалося.

Також ми проаналізували показники ліквідності наведеного суб’єкта господарювання. Як з’ясувалося, ЗАТ «АВК» достатньо ліквідне підприємство, воно може в разі необхідності покрити поточні зобов’язання своїми ліквідними активами.

Зокрема, при нормативному значенні показників швидкої та поточної ліквідності в 1, їх значення для досліджуваного підприємства становить відповідно приблизно 1,2 та 1,5 за останні три роки.

Також позитивними, хоч і низькими є показники рентабельності підприємства. Зокрема, ми дослідили рентабельність власного капіталу, загального капіталу, продажів тощо, і з’ясувалось, що підприємство на кожній інвестованій гривні заробляє лише від 0,01 до 0,04 грн. чистого прибутку. Такі значення показників є негативними і їх необхідно покращувати.

На основі аналізу структури капіталу підприємства, ми зробили висновок, що за критерієм максимізації рентабельності, оптимальною для досліджуваного суб’єкта є структура капіталу, коли частка залученого капіталу приблизно дорівнює половині, як і власного.

Для оптимізації рентабельності підприємства ми пропонуємо зменшити собівартість продукції та поглибити спеціалізацію виробництва. Також ми запропонували покращити фінансову стійкість підприємства, за рахунок зниження матеріальних операційних витрат та підвищення ефективності використання основних засобів. Оскільки рентабельність основних засобів дуже незначна і становить 0,01 грн. чистого прибутку на 1 гривню основних засобів.

Таким чином, можемо зробити висновок, що фінансова діяльність підприємства є дуже важливою в сучасних умовах. Ринок вимагає постійного моніторингу фінансування та напрямків вкладання капіталу підприємства, і тому дуже важливо постійно адаптовувати фінансову діяльність до зміни навколишнього середовища.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Завдання фінансової діяльності та напрями фінансової роботи — Гладких Т. В.