Курсова робота «Корекційна спрямованість трудового навчання», 2007 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 06.05.2009 20:23 · від Наталія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Проблематика трудового навчання учнів з інтелектуальною недостатністю 5 1.1. Значення трудового навчання в загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю 5 1.2. Навички трудової діяльності учнів з інтелектуальною недостатністю 9 Розділ 2. Забезпечення корекційної спрямованості швейної справи в загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю 14 2.1. Суть корекційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю 14 2.2. Зміст корекційно – розвивальної роботи на уроках швейної справи в загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю 17 2.3. Організаційне забезпечення корекційної спрямованості швейної справи 28 Висновки 34 Список використаних джерел 3

Висновок

Особливим завданням спеціальних освітніх закладів є корекція розвитку дітей. Під корекцією розуміють спеціально організований педагогічний процес, спрямований на послаблення, а в подальшому на подолання недоліків розвитку, запобігання їм та сприяння розвиткові аномальної дитини в цілому з метою якнайбільшого наближення до норми.

Одним із найважливіших засобів корекції недоліків психічного розвитку і особистості розумово відсталого учня є праця. Трудова діяльність відкриває перед учнями з інтелектуальними вадами можливість кращого пізнання навколишніх предметів і явищ, сприяє розкрити їх потенціальних здібностей.

В процесі праці учням з інтелектуальною недостатністю приходиться встановляти зв'язки і відношення між оброблюваними матеріалами, виконуваними операціями, регулювати, узгоджувати і контролювати свої дії, здійснювати з вимогами виготовленого предмета. І впливати на розвиток мислення і інших психічних процесів учнів, а також на формування цілеспрямованих способів діяльності.

Необхідні умови успішного навчання учнів з інтелектуальною недостатністю швейній справі – сполучення навчання з корекційно-виховною роботою, спрямованої на подолання властивих їм недоліків психічної діяльності. Недостатність розвитку психічних процесів, практичних умінь і навиків, особливості структури і мотивації діяльності – все це викликає необхідність в проведені спеціальної корекційної роботи, без якої неможливо досягти гарних результатів в навчанні праці розумово відсталих учнів.

Корекційна робота в загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю не просто добавлення до учбового процесу. Вона пронизує весь педагогічний процес, виступає його невід’ємною частиною. Перш за все, вона виконує підготовчу функцію, створює необхідні передумови для формування у школярів готовності до свідомого засвоєння знань і цілеспрямованої діяльності, а потім через розвиток вірного ставлення до праці і потреби виконувати окремі дії і операції у відповідності з поставленою ціллю веде до формування суспільних мотивів праці і цілеспрямованих способів діяльності.

Одне із важливих завдань загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інтелектуальною недостатністю – розвиток у школярів загальнотрудових умінь і навичок, потрібні в будь якій трудовій діяльності. В процесі засвоєння загальнотрудових умінь і навичок розумово відсталі учні повинні навчитися контролювати і регулювати, використовувати раніш засвоєні знання і досвід в нових умовах діяльності, робити точно і акуратно.

Одним з можливих шляхів змістового забезпечення корекційної спрямованості швейної справи є використання спеціально дібраних дидактичних матеріалів у вигляді системи практичних завдань відповідно до вимог їх побудови як методичного засобу корекційно-розвивальної роботи.

На уроках з швейної справи, здійснюваного під керівництвом і направляючим впливом вчителя, в учнів з інтелектуальною недостатністю відбуваються значні зрушення в розумовому розвитку, в розувитку пізнавальних, навчальних, суспільних та інших інтересів і потреб. Все це надає сприятливий вплив на розвиток в них ціленаправлених способів діяльності.

Коментар модератора

Дана робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?