Курсова робота «Банкрутство підприємств», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 07.05.2009 10:01 · від Альона · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Поняття та сутність банкрутства5 1.1. Поняття банкрутства підприємств5 1.2. Причини банкрутства8 Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємств як засіб оцінки ймовірності банкрутства11 2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства, ліквідність і платоспроможність11 2.2. Аналіз ймовірності банкрутства16 Розділ 3. Процедура відновлення платоспроможності підприємства або визначення його банкрутом20 3.1. Шляхи подолання банкрутства, особливості антикризового управління 3.2. Процедура проведення самобанкрутсва за законодавством України24 3.3. Наслідки визначення підприємства банкрутом29 Висновки31 Список використаних джерел33

Висновок

Отже, дослідивши механізм банкрутства можна зробити наступні висновки.

Згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992р. під банкрутством мається на увазі визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Банкрутство далеко не завжди супроводжується повною ліквідацією бізнесу, а, навпаки, частіше означає перерозподіл економічних ресурсів від недієздатних до ефективніших власників. У такому розумінні процедуру банкрутства підприємства слід розглядати як одну із форм реструктурування, реорганізації бізнесу. В фінансовій практиці виділяють види банкрутства підприємств: реальне, технічне, навмисне та фіктивне банкрутство.

Існує також ряд причин виникнення банкрутства, серед них найвпливовішими є технологія виробництва, персонал, маркетинг, фінансова діяльність підприємства, партнери або засновники фірми. Звичайно, досліджуючи те чи інше підприємство, той чи інший випадок неспроможності, можна виділити певні специфічні причини банкрутства, але всі вони, як правило, зводяться до вже перелічених. Вони впливають на різні сфери, але приводять до одного – знищення організаційного, економічного і виробничого механізму функціонування підприємства.

Ознаками стійкості фінансового стану підприємства є: досягнення намічених розмірів прибутку і рентабельності; оптимальний розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні трудового колективу; ліквідність балансу; раціональне використання основних засобів, скорочення невстановленого устаткування, незавершеного будівництва тощо; раціональне використання власних і позикових засобів, оптимальне розміщення їх на стадіях кругообігу, недопущення вкладень оборотних коштів у наднормативні запаси і витрати, відволікання на позапланові цілі; платіжна дисципліна підприємства, тобто своєчасність розрахунків з постачальниками, робітниками та службовцями, фінансовими органами, банками

Ліквідність підприємства – це наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань, хоч із порушенням термінів погашення, передбачених контрактами.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення.

Поняття «ліквідність» і «платоспроможність» не тотожні. Так, коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний. Однак по суті ця оцінка може бути помилковою, якщо в поточних активах значна питома вага припадає на неліквіди і прострочену дебіторську заборгованість.

Аналізуючи ймовірності банкрутства, виділяють систему показників: показники фінансових результатів; показники ефективності використання активів і пасивів підприємства; показники платоспроможності та фінансової стійкості; показники інвестиційної активності; показники організаційно-структурних змін в управлінні підприємством. Для аналізу й оцінки можливого банкрутства використовують економіко-математичні методи і моделі, експертні оцінки, які з певним ступенем точності зазначають перспективну динаміку параметральних показників фінансового стану та очікувану платоспроможність.

Щоб не призвести підприємство до банкрутства потрібно проводити антикризові заходи, що визначається в першу чергу людським фактором. Усвідомлена діяльність людини дозволяє шукати і знаходити шляхи виходу з критичних ситуацій, концентрувати зусилля на вирішенні найбільш складних проблем, використовувати накопичений досвід подолання криз, пристосовуватися до виникаючих ситуацій. А саме це і впровадження інновацій, і проведення інвестиційної політики, що дає можливість розширювати відновлення основних фондів, залучати досягнення науково-технічного прогресу і нововведення, диверсифікація виробництва, реструктуризація. Якщо підприємство має на меті розвиток і процвітання, то дотримуючись, на мій погляд, саме названих заходів, банкрутство непередбачиться.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення