Курсова робота «Організація і планування розвитку галузі рослинництва», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 10.05.2009 18:34 · від Таня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Організація і сучасний стан розвитку галузі рослинництва 1.1. Природно-економічна характеристика господарства 5 1.2. Спеціалізація ТОВ “Агрофірма ”Дністрянка 13 1.3. Організація виробництва продукції рослинництва 15 1.4. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в ТОВ “Агрофірма ”Дністрянка 22 ІІ. Планування галузі розвитку рослинництва 2.1. Обґрунтування виробничої програми розвитку рослинництва 25 2.1.1. Планування використання земельних угідь 25 2.1.2. Планування врожайності сільськогосподарських культур в ТОВ АФ “Дністрянка 27 2.1.3. Планування розміру посівних площ, виробництва продукції та її розподіл в ТОВ “Агрофірма ”Дністрянка 31 2.2. Планування засобів виробництва в ТОВ “Агрофірма ”Дністрянка 41 2.3. Планування трудових ресурсів 44 2.4. Планування собівартості та реалізації продукції рослинництва 47 ІІІ. Перспективи розвитку галузі рослинництва 52 Висновки та пропозиції 56 Список використаної літератури 59 Коментар модератора: курсова робота не містить додатків, проте є багато розрахункових таблиць в Exel.

Висновок

На основі проведеного аналізу сучасного стану ТОВ АФ “Дністрянка” можна зробити наступні висновки. Господарство має досить сприятливі природні умови для виробництва продукції рослинництва. Підприємство досить нормально забезпечене земельними ресурсами. Площа сільськогосподарських угідь в 2007 році становила 2224 га. Рілля в структурі займає 93%, що говорить про високу розораність земельних угідь.

Забезпеченість трудовими ресурсами в ТОВ АФ “Дністрянка” є низькою, тому що цей показник знизився у 2007 році порівняно з 2005 роком на 44,44%. Це пов’язано із значним зниженням середньорічної кількості працівників. Аналогічно цьому показнику знизився нормативний запас праці. Трудова активність працівників відповідно також знизилась з 1185,4 люд.-год. у 2005 році до 1150 люд.-год. у 2007 році. Це пов’язано зі зниженням чисельності працівників. Це відображає зменшення завантаження працівників ТОВ АФ “Дністрянка”.

Аналізуючи дані забезпечення та використання основних виробничих фондів в ТОВ АФ “Дністрянка”, можемо побачити, що забезпеченість виробничими фондами товариства в динаміці за 3 роки збільшилась: основними фондами – на 85%, а оборотними – на 82%. Як позитивний фактор слід відмітити зростання фондоозброєності праці аж на 216,31.

Спеціалізується господарство на зерновому виробництві, частка якої в 2007 р. становила 54,17% загальної виручки від реалізації.

Загальна ефективність виробництва на підприємстві за аналізований період знизилась, це пов’язано з тим, що підприємство у 2006 році отримало збиток. Але щодо галузі рослинництва, то тут спостерігається прибутковість господарства за досліджуваний період.

Щодо рослинницьких галузей, то в структурі посівних площ найбільшу питому вагу займають зернові культури. Урожайність більшості культур у господарстві є невисокою, тому потрібно обирати правильні методи планування на наступні роки.

Організація виробничих процесів по деяких культурах також є недосить ефективною. Так, на збиранні врожаю використовують перевалочний спосіб збирання, який застосовується при недостачі сільськогосподарської техніки.

Охарактеризувавши економічну ефективність виробництва зерна в ТОВ “Агрофірма ”Дністрянка” можемо зробити висновок, що протягом 2005 – 2007 років спостерігається підвищення рівня виробництва зерна. Із збиткового рівня у 2005 і 2006 роках зерновиробництво товариства вийшло на прибутковий рівень у 2007 році.

Основою підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва на підприємстві є підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Це можливо досягнути лише завдяки запровадженню інтенсивної технології виробництва. Суть якої полягає в оптимізації умов вирощування на всіх етапах росту й розвитку рослин, розміщенні культури після кращих попередників, вирощуванні інтенсивних сортів, застосуванні добрив з розрахунку на заплановану урожайність, використанні інтегрованої системи захисту рослин від бур’янів, хвороб та шкідників, застосуванні ретардантів проти вилягання, захисті ґрунтів від ерозії. Так, за розрахунками додаткове внесення 7,2 ц на 1 га мінеральних добрив збільшить урожайність озимої пшениці з 22,68 ц/га до 29,9 ц/га.

Необхідно також вдосконалити організацію праці та її оплату. Рекомендується формувати у складі бригад поопераційні робочі групи з конкретними вимогами щодо виконання певного виду робіт. Для підвищення продуктивності праці треба розширити систему заохочення працівників за рахунок збільшення заробітної плати. Це можливо при зменшенні питомих матеріальних витрат на виробництво продукції.

Застосування інтенсивних технологій дозволить збільшити урожайність сільськогосподарських культур та валовий вихід продукції. Але собівартість продукції трохи збільшилась. Так, за проведеними розрахунками собівартість 1 ц озимої пшениці у плановому році становитиме 58,29 грн.. Здійснивши всі заходи, спостерігаємо, що підприємство у 2008 році по озимій пшениці отримає прибуток в сумі 289,150 тис. грн..

Провівши перспективне планування можемо простежити, що завдяки тому, що ціна реалізації значно вища за собівартість, в 2010 році вона склала 102,7 грн., то підприємство відповідно отримає прибуток. Цей показник у 2007 р. становив 107,7 тис. грн., а при плануванні на 2010 р. прибуток зріс до 600,223 тис. грн.. З кожним роком при плануванні у підприємстві спостерігаємо зростання рівня прибутковості по озимій пшениці з 28,09% у 2007 році (фактичний показник) до 64,85% у 2010 році. Це означає, що у 2010 р. на кожній проданій одиниці продукції товариство одержить майже 65 грн. прибутку.

Отже, галузь рослинництва в ТОВ АФ “Дністрянка” розвинена і буде розвиватися в майбутньому. Для цього є сприятливі природно – економічні умови і вміле управління цим процесом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення