Курсова робота «Значення, принципи, функції та методи маркетингу», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 04.05.2009 13:15 · від Богдан · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 2 Вступ 4 1. Сутність та поняття маркетингу 7 1.1. Поняття маркетингу 7 1.2. Еволюція маркетингу 8 1.3. Концепції управління маркетингом 15 2. Принципи, функції та завдання маркетингу 18 2.1. Основні принципи маркетингу 20 2.2. Функції маркетингу 21 2.3. Завдання та методи маркетингу 23 3. Місце та значення маркетингу в сучасній економіці України 25 3.1. Роль маркетингу в сучасному бізнесі 25 3.2. Відділ маркетингу в структурі організації: призначення та завдання 27 3.3. Основні проблеми розвитку маркетингу на підприємствах України 30 Загальні висновки 33 Використана література 36 Додаток А 37

Висновок

Функціонування підприємств в умовах переходу до ринкової економіки зумовлює необхідність підсилення ринкової орієнтації господарської політики, яка забезпечить не лише дальше вдосконалення її комерційної діяльності, а й активізацію всього комплексу комерційних відносин і у виробництві, і в торгівлі. А це, у свою чергу, зумовлює необхідність принципово нового підходу до розв’язання ринкових проблем, необхідність досконаліших засобів виробництва та комерційної роботи на основі використання принципів та елементів маркетингу.

Маркетинг — це управлінська концепція, яка забезпечує ринкову орієнтацію виробничо-збутової діяльності підприємства, а також система управління, яка передбачає скоординовану і спрямовану на вивчення ринків збуту діяльність, пристосування виробництва до їхніх потреб, активного впливу на ринкові процеси і споживачів з метою збільшення збуту й отримання високих прибутків.

Основними елементами концепції маркетингу є: нужда, потреби і попит; продукти (товар, послуги та ідеї); цінність, витрати і задоволення; обмін і трансакції; відносини між партнерами і системами взаємодії; ринки; активні суб’єкти ринку і передбачуваний покупець.

Маркетингову діяльність підприємства можна здійснювати на базі п’яти основних концепцій: виробнича концепція, орієнтована на зниження витрат і підвищення продуктивності праці; товарна концепція, яка передбачає, що товар має бути високої якості і пропонуватися за доступною ціною; збутова, яка зумовлює необхідність зусиль щодо збуту; ринкова концепція, яка визначає необхідність пристосування виробництва і збуту до потреб споживачів, причому ефективніше, ніж конкуренти; концепція соціально-етичного маркетингу, яка керується необхідністю ув’язування інтересів підприємства з інтересами як окремого споживача, так і суспільства в цілому.

У сучасних умовах факти дискримінації й обману покупців, застосування маркетингу для створення штучних нездорових потреб людей, розбіжність між довгостроковими інтересами суспільства і хвилинними інтересами приватного бізнесу щодо вимог економічності споживання сировинних та енергетичних ресурсів, зростання забруднення довкілля, інфляція викликали організований рух, який дістав назву конс’юмеризму. Конс’юмеризм — це рух широких мас на захист своїх інтересів. Останніми роками появився ще один організований рух зацікавлених громадян і державних органів, спрямований на захист і поліпшення стану довкілля — інвайроменталізм.

Маркетинг можна розглядати як спосіб дій підприємства, сукупність різних засобів, які використовують в різноманітному наборі для виконання поставлених завдань. Класичний маркетинг-мікс описують формулою "4 Р": ціна, продукт, місце продажу, стимулювання. Сучасне тлумачення маркетингу-мікс включає "5 Р": product, (товарна політика), price (цінова політика), рlасе (збутова політика), promotion (політика просування товарів на ринок), personal (кадрова політика).

Для успішного опанування маркетингу необхідно дотримувати таких умов: організація навчання керівників і фахівців основних прийомів та засобів; підготовка відповідних кадрів; створення кадрового потенціалу маркетологів-професіоналів; побудова необхідної організаційної структури; створення науково-матеріального забезпечення дослідження маркетингу; високий рівень здійснення маркетингових елементів; механізм стимулювання для переорієнтації на маркетинг.

Принципи маркетингу розкривають суть маркетингу, випливають з його сучасної концепції і передбачають ефективне досягнення цілей маркетингової діяльності. Виділяють три принципи маркетингової діяльності: знання ринку, гнучке пристосування до змін ринку, активний вплив на ринок і покупця.

Зміст функцій маркетингу залежить від масштабів виробництва і збуту, умов конкуренції, товарного асортименту, особливостей споживання і попиту на продукцію підприємства, від характеристики зв’язків підприємства з товаропровідною мережею.

Основними функціями маркетингу є: маркетингові дослідження, розробка і планування асортименту продукції, збут і розподіл продукції, реклама і стимулювання збуту.

Для еволюції маркетингу особливе значення мають певні тенденції в розвитку сучасного ринку: зростаюче значення якості, ціни і задоволення споживачів; об’єктивна необхідність побудови ефективних взаємин із споживачами; ускладнення управління процесами бізнесу та інтеграції управлінських функцій; зростаюче значення глобального мислення і планування місцевих ринків; дальший розвиток стратегічних альянсів і мереж, галузей з високими технологіями, а також маркетингу послуг; зростання значущості прямого та онлайнового маркетингу; зростаюче значення етичності маркетингової поведінки.

Залежно від характеру в той чи інший момент на ринку стану попиту і рівня бажаного попиту можна виділити типи маркетингу: конверсійний маркетинг, стимулюючий маркетинг, маркетинг, що розвивається, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримувальний маркетинг, демаркетинг, протидіючий маркетинг.

Оскільки потреби кожного покупця унікальні, потенційно кожного покупця можна розглядати як „окремий ринок”. Підприємства можуть взагалі не сегментувати ринок і використовувати масовий маркетинг, проводити повне сегментування і здійснювати мікромаркетинг або сегментувати ринок на деякому проміжному рівні і застосовувати маркетинг, орієнтований на вибір ніш.

Загалом, можна сказати, що на українських підприємствах є всі можливості для реалізації всіх функцій маркетингу в управлінні підприємством. Ми розглянули новий підхід до реалізації функцій маркетингу на підприємстві у контексті управління. Надалі плануємо провести дослідження щодо правильності сприйняття і здійснення функцій маркетингу на вітчизняних підприємствах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали