Курсова робота «Формування і облік собівартості готової продукції виробничого підприємства», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.05.2009 12:27 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку собівартості продукції. 1.1. Собівартість продукції як економічна категорія. 1.2. Склад та структура собівартості продукції. Розділ 2. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку витрат на виробництво продукції. 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 2.2. Організація первинного обліку витрат та собівартості продукції. 2.3. Організація синтетичного і аналітичного обліку собівартості готової прордукції. Розділ 3.Аналіз та шляхи зниженння собівартості готової продукції 3.1. Аналіз виробництва та реалізації готової продукції 3.2. Шляхи зниження собівартості готової продукції Висновок Список використаної літератури В тексті відсутні посилання на літературу.

Висновок

Проведені дослідження дають можливість зробити наступні висновки: Собівартість продукції є економічною категорією, що відображає виробничі відносини. В економічній літературі це одна з найважливіших категорій економічної теорії. Витрати виробництва виявляють вирішальний вплив не лише на розмір прибутку підприємства і можливості розширення виробництва, але й на те, чи залишиться фірма на даному ринку взагалі, чи буде змушена покинути його. Собівартість продукції підприємства розглядається під кутом зору підприємця, який прагне обґрунтувати оптимальну стратегію фірми і досягти мети — одержання рівного доходу на одиницю витрат на виробничі ресурси.

Для всебічної характеристики сутності собівартості важливе значення має науково обгрунтована класифікація собівартості продукції. Різноманітність способів, об'єктів та цілей обчислення собівартості створює підстави для виділення певних груп собівартості. Проте, слід зазначити, що не існує єдиної, чіткої класифікації собівартості. Основними завданнями при класифікації собівартості продукції є облік витрат виробництва і контроль за виконанням кошторису витрат, калькулювання собівартості продукції, виявлення невикористаних резервів виробництва. Ринкова економіка грунтується на ефективному управлінні витратами, що зумовлює необхідність опрацювання науково обґрунтованого їх групування.

Дослідивши організацію бухгалтерського обліку на підприємстві можливо зробити висновок, що з науковим розвитком стало можливо застосування комп'ютерної техніки при веденні бухгалтерського обліку, що є більш ефективним та практичним. Це дозволяє скоротити витрати часу бухгалтерів та полегшити їх роботу.

З реформування обліку в окрему галузь виділився управлінський бухгалтерський облік. Управлінський облік стає механізмом управління бізнесом, орієнтованим на отримання прибутку і досягнення цілей на ринку товарів і послуг. Наявність конкуренції та комерційної таємниці породжують проблеми щодо удосконалення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, вимагають пошуку найбільш раціональних методів та прийомів обліку та калькулювання та інше.

Неможливо також ефективно здійснювати господарювання не вивчивши результати діяльності попередніх років. Це здійснюється за допомогою економічного аналі навичками аналітичної роботи на підприємстві. Це допоможе його розібратись з результатами попередніх років та удосконалити роботу в майбутньому.

Основою для прийняття оперативних і стратегічних рішень на підприємстві є система контролю. Саме система контролю дозволяє виявити ті позитивні аспекти і сильні сторони, які мають місце у виробництві при обчислені собівартості продукції. За допомогою контролю керівництво підприємства визначає правильність своїх рішень і встановлює потребу в їх коригуванні, адже процес контролю, з однієї сторони, - це процес визначення відхилень від встановлених стандартів, а з іншої - це дослідження процесу виконання управлінських рішень і оцінка досягнутих результатів в ході їх виконання.

Однією з основних умов ефективного управління підприємством є повнота, достовірність та оперативність інформації про витрати, що формують собівартість продукції. Достовірно визначений показник собівартості дозволяє підприємствам спрогнозувати та отримати бажаний прибуток від реалізації.

Управлінське рішення - це творчий процес суб'єкта управління, в результаті якого визначається, які в даній фактичній виробничій ситуації, або яка проектується, слід здійснити заходи, щоб вирішити проблему, яка виникла і одержати бажаний результат. Особлива потребу виникає тоді, коли є декілька варіантів, з яких керівник, уповноважений прийняти рішення, повинен обрати найбільш прийнятний. Вибір відповідного варіанту рішення здійснюється з врахуванням системи критеріїв та з дотриманням попередньо встановленого порядку, на базі науково обґрунтованого аналізу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення