Дипломна робота «Облік, аналіз і контроль доходів та видатків бюджетних установ (на прикладі Новенської селищної ради)», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.05.2009 15:14 · від Виктор Петров · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ І. Сутність та нормативно-законодаче регламентування бюджетного фінансування бюджетних установ 8 1.1. Суть бюджетного фінансування та формування кошторису доходів і видатків 8 1.2. Характеристика видатків з місцевого і державного бюджетів 9 1.3. Оплата видатків розпорядників коштів місцевих бюджетів 13 Розділ ІІ. Організація обліку доходів та видатків в Новенській селищній раді Кіровського району м.Кіровоград 18 2.1. Поняття доходів та видатків за кодами економічної класифікації 18 2.2. Облік доходів загальногофонду 25 2.3. Облік доходів спеціального фонду 28 2.4. Облік видатків бюджетних установ 50 Розділ ІІІ. Аналіз виконання кошторису доходів і видатків Новенської селищної ради Кіровського району м.Кіровоград 65 3.1. Організаційна характеристика досліджуваної бюджетної установи Новенської селищної ради 65 3.2. Аналіз асигнувань і виконання доходів та видатків загального й спеціального фондів 72 Розділ ІV. Порядок проведення контролю та ревізії доходів та видатків бюджетної установи 84 4.1. Державний фінансовий контроль та його сутність 84 4.2. Контроль за правильністю ведення обліку доходів та видатків 87 4.3. Відображення результатів ревізії в Новенській селищній раді Кіровського району м.Кіровоград 93 Висновки 113 Список використаної літератури 123 Додатки 126

Висновок

В дипломній роботі на тему “Облік, аналіз і контроль доходів та видатків бюджетних установ” на прикладі Новенської селищної ради Кіровського району м.Кіровоград, яка складається з чотирьох розділів, було розглянуто такі важливі аспекти: 1) сутність та нормативно-законодаче регламентування бюджетного фінансування бюджетних установ; 2) організація обліку доходів та видатків в Новенській селищній раді Кіровського району м.Кіровоград; 3) аналіз виконання кошторису доходів і видатків Новенської селищної ради Кіровського району м.Кіровоград; 4) порядок проведення контролю та ревізії доходів та видатків бюджетної установи.

В розділі І розкрито сутність та нормативно-законодаче регламентування бюджетного фінансування бюджетних установ.

Відповідно до законодавства діяльність бюджетних установ здійснюється за рахунок коштів, що надходять збюджету, і додаткових доходів, отримання яких дозволено чинним законодавством України.

Під бюджетним фінансуванням розуміють безповоротне, безвідплатне виділення коштів з державного або місцевого бюджету в розпорядження керівників установ на витрати, передбачені бюджетом.

Також опрацьовано характеристика видатків з місцевого і державного бюджетів.

Порядок фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету визначено „Порядком обслуговування державного бюджету за видатками", затвердженим наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 р. № 89.

Своєю чергою, фінансування бюджетних установ з місцевих бюджетів здійснюється на підставі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

Крім того, розглянуто порядок оплати видатків розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Видатки розпорядників бюджетних коштів оплачують органи Державного казначейства України з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства України здійснюючи платежі з цих рахунків.

Оплата рахунків розпорядників бюджетних коштів здійснюється лише за наявності в обліку органів Державного казначейства України їхніх зобов'язань та фінансових зобов'язань та залишків коштів на рахунках розпорядників коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Підставою для видатків є платіжні доручення розпорядників коштів і зареєстровані в органах Державного казначейства України зобов'язання та фінансові зобов'язання, які підтверджують цільове спрямування коштів.

Під час написання другого розділу дипломної роботи опрацьовна організацію обліку доходів та видатків в Новенській селищній раді Кіровського району м.Кіровоград, для цього спочатку розглянуто поняття доходів та видатків за кодами економічної класифікації.

Доходи — це суми надходжень до бюджетної установи, одержаних із загального і спеціального фондів для виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ.

Залежно від джерел утворення доходів їх поділяють на два види:

• доходи загального фонду;

• доходи спеціального фонду.

У складі доходів бюджетної установи обліковують асигнування з державного або місцевих бюджетів на видатки бюджетної установи та інші заходи, доходи за спеціальними коштами, іншими власними надходженнями, іншими коштами, доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду, доходи за витрати майбутніх періодів, кошти батьків за надані послуги, доходи від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних навчальних (сільських) господарств, доходи від реалізації науково-дослідних робіт.

Доходи установи, які вона отримує за рахунок доходів загального і спеціального фонду, від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт обліковують на субрахунках 7 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку, який включає такі синтетичні рахунки:

70 „Доходи загального фонду";

71 „Доходи спеціального фонду";

72 „Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт";

74 „Інші доходи".

Виконуючи кошторис, бюджетні установи здійснюють видатки, що є одним із найважливіших показників фінансово-господарської діяльності.

Видатки — це витрати коштів бюджетної установи, що виникли у ході здійснення основної діяльності в межах сум, установлених кошторисом бюджетної установи. Видатки є одним з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є підставою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу для виявлення резервів зниження видатків.

Усі видатки, що здійснюють бюджетні установи поділяються на:

• касові;

• фактичні.

Оскільки кошторис складається із загального і спеціального фондів, видатки поділяють на видатки:

• загального фонду;

• спеціального фонду.

Усі видатки, що здійснюють бюджетні установи, поділяють на касові і фактичні.

Касові видатки — усі суми, проведені органом Державного казначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку як готівкою, так і у формі безготівкової оплати рахунків.

Фактичні видатки — це дійсні видатки установи, що здійснюються під час виконання кошторису, оформлені відповідними документами. У бюджетних установах касові та фактичні видатки планують і обліковують за єдиною економічною класифікацією видатків, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 „Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

Також наведно організацію обліку доходів загального та спеціального фонду.

Для обліку доходів спеціального фонду в Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено пасивний рахунок 71 „Доходи спеціального фонду".

Для обліку руху власних надходжень бюджетних установ, які обслуговуються в органах Державного казначейства України, застосовують субрахунок 323 „Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги".

Синтетичний облік доходів спеціального фонду ведеться в книзі „Журнал-головна" форми №308. Аналітичний облік одержаних бюджетних асигнувань та доходів за спеціальними коштами (крім капітальних вкладень) ведеться у книзі (картці) аналітичного обліку отриманих асигнувань та в картці (книзі) аналітичного обліку касових видатків за кодами бюджетної класифікації, статтями кошторису відповідного міністерства та видами спеціальних коштів, а у бюджетних установах, до яких зараховані на фінансове забезпечення інші бюджетні установи, — за кожною бюджетною установою, що обслуговується. Нараховані протягом місяця доходи спеціального фонду бюджетної установи групують в Накопичувальній відомості нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ ф. № 409 (меморіальний ордер № 14). Накопичувальну відомість використовують для обліку операцій нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 711 „Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги", 712 „Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", 713 „Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду"). На кожен вид доходів спеціального фонду відкривають окремі меморіальні ордери, які нумерують відповідно № 14-1, 14-2, 14-3.

Під час обліку видатків бюджетних установ можна виділити слідуючі основні моменти.

Бухгалтерський облік касових видатків ведеться на відповідних субрахунках рахунків 31 „Рахунки в банках" або 32 „Рахунки в казначействі". Для обліку фактичних витрат бюджетних установ Планом рахунків передбачено Клас 8„Витрати".

Клас 8 „Витрати" за Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ включає такі синтетичні рахунки з обліку витрат:

80 „Видатки із загального фонду";

81 „Видатки із спеціального фонду";

82 „Виробничі витрати".

Облік видатків загального фонду.

Облік видатків за рахунок коштів загального фонду бюджету ведеться на рахунку 80 „Видатки із загального фонду" з розподілом на субрахунки:

Облік фактичних видатків за рахунок коштів спеціального фонду бюджету згідно з кошторисами доходів та видатків ведеться на рахунку 81 „Видатки спеціального фонду" Наприкінці фактичні видатки списуються з кредиту субрахунків 811, 812 та 813 до дебету субрахунку 432 „Результат виконання кошторису за спеціальним фондом".

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків роблять на підставі виписок з поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях — меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих реєстрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Після закінчення місяця у книгах виводяться підсумки за місяць і з початку року.

В третьому розділі здійснено аналіз доходів та видатків досліджуваної установи Новенської селищної ради Кіровського району м.Кіровоград, де перш за все досліджено організаційну характеристику.

Згідно з рішенням обласної ради народних депутатів від 13 грудня 1977 року село Нове Обознівської сільради було віднесено до категорії селищ міського типу, а селищну Раду найменували Новенська з центром у смт. Новому. Встановлено межі Новенської селищної Ради:

-з півночі – по межах землекористувань між колгоспом ім.Горького і землями допоміжного господарства обласної психіатричної лікарні;

-з заходу – по межах землекористувань колгоспу ім. Чапаєва;

-з півдня – по межах землекористувань племптахрадгоспу «Кіровський» і далі з півдня – колгоспу «Україна»;

-зі сходу – по межах землекористувань колгоспу ім. Горького та існуючих межах міста Кіровограда.

Новенська селищна Рада Кіровоградського району підпорядковується Кіровській районній Раді народних депутатів міста Кіровограда.

Новенська селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідні територіальні громади та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Форма власності – комунальна

Форма фінансування – бюджетна

Юридична адреса: 25491, м.Кіровоград, вул. Металургів,3.

З бюджету Новенської селищної ради фінансуються такі установи:

- школа мистецтв театр танцю «Вгостях у казки»,

- ЦДЮТ «Центр-Юність»;

- аппарат управління;

- дошкільні заклади № 74, 16;

- благоустрій селища.

У галузі бюджету і фінансів Новенська селищна рада здійснює:

- фінансування підприємств, установ та організацій місцевого господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у підпорядкуванні селищної ради, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою та шляхового будівництва, виробництвом товарів народного споживання, охороною природного середовища та громадського порядку, та інших заходів, передбачених законодавством.

- селищна рада забезпечує здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів і позабюджетних фондів.

В пп. 3.2 проведено аналіз асигнувань і виконання доходів та видатків загального й спеціального фондів, з чого можна зробити висновки.

Бюджет доходів територіальної громади смт Нове на 2007 рік першорядно затверджений селищною радою в загальному обсязі 208,983 тис.грн., в т. ч. надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 158,698 тис.грн., а надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ в сумі 50,285 тис.грн.

Здійснивши аналіз видатків за спеціальним фондом в 2006 році Новенської селищної ради ми спостерігаєм недофінансування на суму 18423 грн. або на 6,4%. Найбільшу питому вагу недофінасування складає стаття поточні видаткі (КЕКВ 1000) на 15008 тис.грн. Відповідно у складі даних видатків недофінансування складає по статті заробітна плата 583,6 тис.грн., нарахування на заробітну плату на 214,9 грн., придбання предметів постачання і матеріалів, та інші видатки на 9586 грн.

Найбільшу питому вагу в загальних видатках за 2007 рік займає оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату відповідно 1680840 грн. або 38,4% та 604948 грн. або 13,8%. Ріст видатків по цій статті є результат підвищення заробітної плати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268» від 12 травня 2007 № 700. Питома вага придбання предметів постачання та матеріалів за загальним фондом склаадє 11,7% в загальній структурі витрат, а за спеціальним фондо 41,7%, хоча в абсолютних величинах за загальним фондом відбувається перевищення на 422899 грн.

В четвертому розділі розглянуто порядок проведення контролю та ревізії доходів та видатків бюджетної установи.

Державний фінансовий контроль за діяльністю бюджетної установи - це система заходів, які здійснюються органами державної влади і спрямовані на забезпечення законності дій посадових осіб бюджетної установи щодо використання бюджетних коштів, державного та комунального майна.

Завданнями державного фінансового контролю в бюджетній установі є:

• запобігання ухваленню рішень, які можуть призвести до бюджетних правопорушень;

• запобігання правопорушенням;

• виявлення бюджетних правопорушень, вжиття заходів для їх припинення, накладення стягнень і застосування заходів до порушників бюджетного законодавства.

Контроль за привильністю ведення обліку доходів по кошторису бюджетної установи означає перевірку правильності та об’єктивності розрахунку видаткової чистини кошторису, що подається на розгляд безпосередньо до розпорядника бюджетних коштів вищого рівня, та цільового використання отриманих асигнувань.

Відображення результатів ревізії в Новенській селищній раді Кіровського району м.Кіровоград.

В інструкції № 121 визначено, що результати ревізії оформляють актом, який підписують керівник ревізійної групи (ревізуючий), керівник і головний бухгалтер перевіреної бюджетної установи, а за потреби – колишні керівник і головний бухгалтер, у період роботи яких трапилися виявлені порушення, зловживання. Кінцевою датою складання акта, зазвичай, є останній день проведення ревізії, зазначений у посвідченні на її проведення.

Остання ревізія формування та виконання селищного бюджету, використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апарату та установ Новенської селищної ради проводилась згідно плану роботи на II квартал 2006 року, на підставі направлень від 30.06.06 № 87, від 03.07.06 №88,89,90 та №101 від 17.07.06, виданих начальником Кіровоградського ОКРВ, завідуючою сектором контролю у сфері матеріального виробництва Бойко О.М., головним контролером-ревізором Палєйкіною А.М., провідним контролером-ревізором Вороновим С.І., контролером-ревізором Катренко А.І., провідним контролером-ревізором по будівництву Костенко Л.І. за період з 01.01.2004 по 01.07.2006 року.

Ревізія розпочата 30.06.2006 року і закінчена 10.08.2006 року.

Таким чином, в результаті проведеної перевірки встановлено:

нестача матеріальних цінностей - 131,7 грн. (відшкодовано в період ревізії);

лишки матеріальних цінностей — 6151,5 грн. (оприбутковано в період ревізії);

занижено в обліку вартості активів (списання акумулятора та шин, які пред’явлено при інвентаризації) - 448,35 грн. (оприбутковано в період ревізії);

занижено в обліку вартості активів (незавершене будівництво) — 150000 грн. (поновлено в період ревізії);

безпідставно списано з балансу установи вартість транспортних засобів, переданих в КП "Комунальник" — 173207,66грн.;

зайво нараховано заробітної плати - 415,8 грн. (КЕКВ 1111), на них зайво сплачено до фондів (КЕКВ 1120) - 153,85 грн.;

зайво нараховано премій — 736,49 грн., на них зайво сплачено до фондів 275,5 грн.;

сплачено за комунальні послуги, спожиті орендарем - 81,48 грн. (відшкодовано в період ревізії);

недоотримано орендної плати за землю - 2829,7 грн.;

незаконні видатки підрядникам за виконані ремонтні роботи - 3673 грн.

незаконні витрати пального - 135,16 грн.;

сплачено за рахунок бюджетних коштів приватних міжміських дзвінків - 316,7 грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення