Курсова робота «Аналіз рентабельності підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 30.04.2009 15:39 · від allo4ka8607 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Методологічні основи розрахунку і аналізу рентабельності підприємства 5 1.1. Рентабельність як один з найважливіших показників ефективності господарської діяльності підприємства 5 1.2. Показники рентабельності 10 1.3. Особливості аналізу рентабельності зарубіжних підприємств 14 2. Аналіз динаміки показників рентабельності 20 Висновок 29 Список літератури 31 Додатки 32

Висновок

Аналіз, проведений в курсовій роботі, показав, що рентабельність є складною системою, що вимагає постійної досконалості.

За підсумками роботи можна виділити наступні найважливіші висновки.

Вивчаючи кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, важливо аналізувати не тільки динаміку, структуру, чинники і резерви зростання прибули, але і співвідношення ефекту (прибутку) з наявними або використаними ресурсами, а також з доходами підприємства від його звичайної і іншої господарської діяльності. Необхідність даного порівняння можна також пояснити тим, що багато підприємств, що отримали однакову суму прибутку, мають різні об'єми товарообігу, різні витрати ресурси.

Як показав аналіз економічної діяльності умовного підприємства, збільшення чистого прибутку підприємства за умовний період надав вплив на рентабельність основних показників.

За звітній період рентабельність продукції збільшилася з 3,54 % до 20,11%, що є дуже сприятливим для підприємства. Рентабельність основних і оборотних фондів збільшилася не значно – на 1,27 % і 1,48 % відповідно.

Це відбулося завдяки збільшенню суми прибутку від реалізації продукції і зниженню собівартості продукції за звітній період з 901,1 до 848,8 гривні.

На мій погляд, метою економії витрат і зростання прибутку повинне ста-ти зростання виручки по групі товарів, що випереджає по відношенню до витрат, або підприємству в цілому, який може бути досягнутий як за рахунок збільшення об'ємів продаж, так і зміни асортименту вироблюваній продукції.

Найбільший вплив на зниження витрат роблять технологічні чинники. Вони забезпечують зниження трудомісткості продукції, скорочення витрати матеріалів, збільшення випуску продукції і підвищення її якості, зменшення непродуктивних втрат за рахунок використання в виробничому процесі нових технологій, устаткування і т.п. В результаті забезпечується економія всіх видів витрат на одиницю продукції.

Враховуючи, що будь-який спочатку успішний бізнес можна знищити в умовах існування неплатоспроможного середовища, було б доцільним прийняти заходи по управлінню витратами і прибутком, і також заходами щодо вдосконалення управління платоспроможністю, які рекомендується направляти на:

1. Пошук шляхів здійснення реструктуризації заборгованості організації. При цьому кроки по перегляду умов і термінів погашення заборгованості, у тому числі і на загальнодержавному рівні (платежі до бюджету і цільові бюджетні фонди), на мою думку, повинні здійснюватися для кожної організації індивідуально, з урахуванням результатів аналізу причин виникнення заборгованості, підкріплюватися бізнес-планом по розвитку і оздоровленню виробництва.

2. Вдосконалення управління активами, скорочення наднормативних за-пасів, вдосконалення їх нормування, рішення проблем обліку і оцінки їх (при неможливості використання у виробництві за реальною ціною) для подальшої реалізації на сторону, посилення матеріальної зацікавленості в раціональному використанні ресурсів.

3. Підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю з використанням інструментів її інвентаризації, своєчасного перегляду умов і термінів розрахунків по відношенню до неплатників, а також передбачених законодавством можливостей поступки (переуступки) боргу третім особам.

Одночасно, на мій погляд, ефективність заходів по вдосконаленню управління витратами і прибутком може бути підвищена в результаті здійснення кроків з реформування виробництва – роздержавлення і приватизації, виробничої реструктуризації, перепрофілювання виробництва і структурної перебудови – вдосконалення податкового законодавства і ціноутворення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення