Дипломна робота «Розробка моделей і алгоритмів для діагностування оперативних запам’ятовуючих пристроїв», 2008 рік

З предмету Комп'ютери · додано 30.04.2009 14:18 · від Extezi · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 10 1. Техніко-економічне обґрунтування 12 1.1. Суть технічної проблеми, що виникла на сучасному етапі розвитку науки, техніки й технології 12 1.2. Проблеми, що виникають в умовах виробництва електронної апаратури 13 1.3. Варіантний аналіз та обґрунтування аналога 14 1.4. Аналіз ринку та визначення моделі ринку 16 1.5. Напрямки для подальшого удосконалення 17 1.6. Розробка технічних вимог до об'єкта, який буде розроблятись 17 1.7. Прогнозування попиту на розробку 17 1.8. Розрахунок капітальних вкладень та експлуатаційних витрат 18 1.8.1. Прогнозування собівартості нової розробки 19 1.8.2. Прогнозування величини капітальних вкладень при розробці продукту 19 1.8.3. Розрахунок величини експлуатаційних витрат 20 1.9. Визначення конкурентів і визначення їх можливих дій 20 1.10. Загальний висновок про доцільність розробки 21 1.11. Техніко-економічне обґрунтування вибору оптимального варіанта рішення основної задачі роботи 23 2. Аналіз видів запам’ятовуючих пристроїв і їх типових несправностей 26 2.1. Види запам’ятовуючих пристроїв і їх структура 26 2.2. Типові несправності цифрових схем 34 3. Розробка моделей і засобів діагностування оперативних запам’ятовуючих пристроїв 39 3.1. Принципи керування, спостереження та тестування цифрових схем 39 3.2. Перевірка правильності кодів записаних в оперативному запам’ятовуючому пристрої 43 3.3. Стохастичний функціональний контроль інтегральних схем O3П 45 3.4. Алгоритмічний функціональний контроль інтегральних схем ОЗП 49 3.5. Використання фільтру Калмана для діагностування запам’ятовуючих пристроїв 58 3.6. Розробка послідовності діагностування ОЗП з використанням фільтра Калмана 63 3.7. Розробка моделі і алгоритму діагностування оперативного запам’ятовуючого пристрою 67 3.8. Моделювання несправностей в оперативному запам’ятовуючому пристрої 71 4. Економічна частина 74 4.1. Кошторис витрат на розробку продукту 74 4.1.1. Витрати на основну заробітну плату 74 4.1.2. Додаткова заробітна плата 75 4.1.3. Нарахування на заробітну плату 75 4.1.4. Амортизація персонального комп’ютера 75 4.1.5. Витрати на матеріали 76 4.1.6. Витрати на силову електроенергію 76 4.1.7. Інші витрати 77 4.1.8. Загальні витрати на розробку продукту 77 4.2. Розрахунок виробничої собівартості матеріального носія з програмним продуктом 77 4.2.1. Витрати на комплектуючі та матеріали 77 4.2.2. Витрати на силову електроенергію 78 4.2.3. Витрати на основну заробітну плату оператора 78 4.3. Розрахунок ціни реалізації матеріального носія з записаним програмним продуктом 79 4.4. Розрахунок чистого прибутку 79 4.5. Розрахунок терміну окупності витрат 80 4.6. Розрахунок експлуатаційних витрат споживача при використанні продукту 80 4.6.1. Розрахунок заробітної плати обслуговуючого персоналу користувача.80 4.6.2. Додаткова заробітна плата обслуговуючого персоналу 81 4.6.3. Нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу 81 4.6.4. Амортизаційні відрахування 81 4.6.5. Інші витрати 81 4.6.6. Сума витрат за всіма попередніми статтями 81 4.7. Розрахунок обсягу роботи, який може бути виконаний з застосуванням нового програмного продукту 82 4.8. Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження нової розробки 83 4.9. Розрахунок для споживача економічного ефекту на ціні від придбання нового програмного продукту 83 5. Безпека життєдіяльності 85 5.1. Охорона праці 85 5.1.1. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів ЕОМ 85 5.1.2. Професійні захворювання спричинені виробничими факторами 86 5.1.3. Вимоги до профілактичних медичних оглядів 87 5.1.4. Вимоги до виробничого середовища користувачів ЕОМ 90 5.1.4. 1 Мікроклімат 90 5.1.4. 2 Освітлення 91 5.1.2. 3 Шум і вібрація 92 5.1.5. Розрахунок шуму 94 5.2. Цивільна оборона 97 5.2.1. Дія іонізуючого та електромагнітного випромінювань на радіоелектронні енергетичні системи 97 5.2.2. Оцінка безпеки роботи оперативних запам’ятовуючих пристроїв (ОЗП) умовах дії іонізуючих випромінювань 99 5.2.3. Оцінка безпеки роботи оперативних запам’ятовуючих пристроїв в умовах дії електромагнітних випромінювань 100 Висновки 102 Література 103 Додатки 106

Висновок

Поліпшення якості та надійності елементів пам’яті є однією з головних задач, які вирішуються при виробництві електронних засобів. Ефективне вирішення цього питання неможливе без використання потужних засобів діагностування, які виконують перевірку елементів пам’яті в умовах виробничого процесу і повсякденної експлуатації. Розробці одного із методів діагностування елементів пам’яті присвячена дана робота. Тема є актуальною і вимагає розробки нових підходів для її вирішення. В дипломній роботі для їх вирішення запропоновано використати метод діагностування з застосуванням математичних перетворень Калмана. Також зроблено аналіз існуючих методів і показано, що метод діагностування за допомогою фільтру Калмана буде більш ефективним, коли умови виготовлення елементів пам’яті є стабільними, а процес їх випуску - масовим.

Розроблено моделі несправностей і алгоритм діагностування оперативних запам’ятовуючих пристроїв. Для даного алгоритму зроблена програма діагностування елементів пам’яті, щоб поліпшити надійність роботи створених засобів діагностування. Все це в цілому створює умови для ефективної надійної роботи засобів діагностування в умовах виробництва і експлуатації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?