Найбільш досліджувані визначення

Адміністративні витрати, їх склад та структура

Визначення досліджене авторами: Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. · Сопко В.В. · МФУ · Ткаченко Н.М. · ПСБО 16

Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту

Визначення досліджене авторами: Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. · Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. · Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. · Тарасенко Н. В. · Бланк И. А. · Шваб Л.I.

Аналіз непрямих витрат

Визначення досліджене авторами: Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. · КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков B.C., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. · Тарасенко Н. В.

Визначення бухгалтерського обліку

Визначення досліджене авторами: Пріб К.А., Федько В.І. · О.М. Губачова, С.І. Мельник · Мюллер Г, Гернон X., Мит Г. · Сопко В.В. · Гладких Т. В. · Бутинець Ф.Ф. · Швець В.Г.

Економічна сутність власного капіталу

Визначення досліджене авторами: Пріб К.А., Федько В.І. · Сопко В.В. · О. М. Губачова, С. І. Мельник · О. М. Губачова, С. І. Мельник

Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій

Визначення досліджене авторами: О. М. Губачова, С. І. Мельник · Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. · Шваб Л.I. · Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В.

Економічна суть грошових потоків

Визначення досліджене авторами: Бланк И.А. · Бернстайн Л.А. · Ван Хорн Дж. К. · Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. · Терещенко О.О. · В.А. Чернов · Балабанов І.Т.

Значення бізнес-плану

Визначення досліджене авторами: Шлійко А.В. · Шлійко А.В. · Шваб Л.I.

Методи діагностики банкрутства підприємства

Визначення досліджене авторами: Тарасенко Н. В. · Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. · Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В.

Методи нарахування амортизації основних засобів

Визначення досліджене авторами: Е.П. Милявська, О.І. Жабін. · О. М. Губачова, С. І. Мельник · Гладких Т. В.

Мотивація працівників підприємства

Визначення досліджене авторами: Хміль Ф. І. · Шваб Л.І. · Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. · Гірняк О.М., Лазановський П.П. · Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И.

Облік амортизації основних засобів

Визначення досліджене авторами: Е.П. Милявська, О.І. Жабін. · О. М. Губачова, С. І. Мельник · Гладких Т. В. · Пушкар М. С.

Планування як функція менеджменту

Визначення досліджене авторами: Хміль Ф. І. · Осовська Г.В. · Гірняк О.М., Лазановський П.П.

Поняття капіталу

Визначення досліджене авторами: Сопко В.В. · У. Петті · А.Сміт · Маркс К, Энгельс Ф. · Бланк И. А.

Поняття підприємства (фірми)

Визначення досліджене авторами: Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. · Хміль Ф. І. · Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. · Сідун В.А., Пономарьова Ю.В.

Принципи права

Визначення досліджене авторами: Скакун О.Ф. · Скакун О.Ф. · Скакун О.Ф. · С

Санація підприємства: основні положення та механізм реабілітації підприємств

Визначення досліджене авторами: Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва · Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. · Шваб Л.І. · Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В.

Структура організації

Визначення досліджене авторами: Хміль Ф. І. · Шваб Л.I. · Гірняк О.М., Лазановський П.П.

Сутність активів

Визначення досліджене авторами: Пріб К.А., Федько В.І. · Сопко В.В. · О. М. Губачова, С. І. Мельник

Фінансове планування на підприємстві

Визначення досліджене авторами: Орлов О. О. · Швайка Л.А. · Романенко О. Р.

Останні додані визначення

Природо-ресурсний потенціал України

Визначення досліджене авторами: Костюк О.М.

Кто такой Джеймс Бонд?

Визначення досліджене авторами: Сопко В.В.

Нормативно-правове регулювання питань власності

Визначення досліджене авторами: Сопко В.В.

Валюта Израиля

Визначення досліджене авторами: Костюк Оксана

Патент на корсисну модель

Визначення досліджене авторами: Костюк Оксана

Право на інтелектуальну власність

Визначення досліджене авторами: Оксана Костюк

Ефективність правового регулювання

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Механізм правового регулювання

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Види правового регулювання

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Способи, методи та типи правового регулювання. Правовий режим

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Поняття правового регулювання

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Гарантії законності і правопорядку

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Співвідношення права, законності і правопорядку. Громадський порядок і правопорядок

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Поняття правопорядку

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Функції законності

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Поняття законності як багатоаспектного суспільно-правового явища. Законність і демократія

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Офіційне і неофіційне тлумачення норм права

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.

Способи тлумачення норм прав

Визначення досліджене авторами: М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина.