Вчені відкрили нейрони страху Автор: lesya · Опубліковано: 07.09.2010 11:27 · Розділ: Наука

Вченi вияснили, що всi нашi емоцiйнi реакцiї разом зi страхом залежать вiд функцiонування вiдповiдних нейронiв центральної нервової системи. Дослiдникам навiть вдалося виявити шляхом експериментiв, що проводилися на гризунах, тi вiддiлення головного мозку, якi активовують їх захиснi механiзми поведiнки у разi загрози. Це допоможе знайти методи боротьби зi стресом у людей.

Група дослiдникiв європейської лабораторiї молекулярної бiологiї в Iталiї на чолi з Корнелiусом Гроссом намагалися вияснити, чому страх викликає такi рiзноманiтнi способи поведiнки. Так, дехто одразу починає втiкати, iншi завмирають на мiсцi в очiкуваннi власного майбуття, решта ж налаштована рiшуче протистояти небезпецi.

Справа в тому, що поведiнка людини вмить небезпеки залежить вiд активностi нейронiв певного вiддiлення головного мозку. Однак iталiйськi вченi вирiшили дослiдити це питання детальнiше.

У своїх дослiдах вченi використовували лабораторних мишей. В тварин у вiдповiдь на певний сигнал, що супроводжувався ударом електричного току, виробився умовний рефлекс – почуття страху. Внаслiдок таких експериментiв мишi, почувши сигнал, з жахом завмирали в очiкуваннi болючого iмпульсу.

Пiсля проведення спецiальних генетичних мутацiй, завдяки яким окремий тип нейронiв отримав пiдвищену чутливiсть до компонентiв одного з медичних препаратiв, вченi за допомогою iн’єкцiй блокували електричну активнiсть мишей.

Вчених вразила поведiнка гризунiв. В процесi наступних експериментiв виявилося, що таке блокування нейронiв зумовлює глибиннi змiни стратегiї поведiнки тварин пiд час появи у них почуття страху. Замiсть того, щоб завмерти на мiсцi, пiддослiднi мишi починали роззиратися та ставати на заднi лапи, маючи намiр вiднайти джерело небезпеки.

Скануючи активнiсть нейронiв головного мозку методом функцiональної магнiтно- резонансної томографiї, вченi виявили, що власне блокування нейронiв мозочку зумовлює активнiсть iншої частини головного мозку – його кори, яка й стимулює активну стратегiю поведiнки пiд час виявлення небезпеки.

Результати дослiджень, проведених iталiйськими спецiалiстами, повиннi допомогти у вирiшеннi складних завдань, пов’язаних з врегулюванням людських реакцiй. Як наслiдок, люди зможуть швидше адаптовуватися до стресiв та несподiваних ситуацiй.

Вченi дiйшли висновку, що людина здатна перемогти страх не лише за допомогою сили волi, а й завдяки використанню лiкарських препаратiв, що стимулюватимуть певнi вiддiлення головного мозку. Однак спершу потрiбно випробувати препарат та виявити всi можливi загрози життєдiяльностi людини, а це поки що залишається в планах.

Джерело: pravda.ru


Інші новини розділу

 • Вчені навчилися передбачати рівень інтелекту людини

  Вчені навчилися передбачати рівень інтелекту людини · Jane Holiday · 04.07.2017 11:31

  Люди водночас люблять та ненавидять те, як швидко змінюється та упорядковується цей світ. Ця напруга відчувалася завжди, і нерідко ставала предметом для роздумів. Але тепер, коли вчені можуть створювати карти людського мозку, передбачувати інтелектуальні здібності не складає жодних труднощів.


 • Поради для швидкого написання «диплому»

  Поради для швидкого написання «диплому» · Anastasia · 07.12.2016 18:07

  На сьогоднішній день існує безліч лайфхаків, які допомагають швидко написати наукові роботи. В залежності від зайнятості та розумових здібностей студента написання робіт може забирати певну кількість часу. Перш за все, варто оцінити свої можливості і поставити певну ціль.


 • Вчені назвали найбільший вулкан у світі

  Вчені назвали найбільший вулкан у світі · Марина Левицкая · 25.12.2015 11:08

  Вулкани в усі часи приваблювали людей своєю могутністю та красою. Виверження вулкану – це неймовірне та незабутнє явище.


 • Чи може закінчитись пам'ять?

  Чи може закінчитись пам'ять? · Марина Левицкая · 02.12.2015 11:57

  Важко переоцінити роль пам'яті в житті людини. Вона допомагає засвоювати нові знання про навколишній світ і самого себе. Завдяки пам'яті людина набуває нові вміння та навички, тому це справжній подарунок долі. В повсякденному житті пам'ять допомагає правильно організувати свій час чи знайти потрібну річ.


 • Бездумне освоєння Арктики може розбудити смертельний вірус

  Бездумне освоєння Арктики може розбудити смертельний вірус · Марина Левицкая · 09.11.2015 11:08

  Науковці із Росії та Франції заявили про те, що вони виявили в сибірській вічній мерзлоті страшний гігантський вірус. Дослідники припускають, що йому близько 30 тисяч років. Він має назву Mollivirussibericum, що з латинської перекладається, як м'який сибірський вірус. Вчені вважають, що такі віруси дуже небезпечні для людини. Вони здатні виживати в будь-яких умовах на протязі досить довгого часу. Люди бездумно освоюють Арктику і тому ризикують розбудити це страшний вірус.