Управління прибутком в блозі Аналітичні будні · від kseniya_www · додано 14.08.2009 20:52

Готую аналітичне дослідження по управлінню прибутком, підібрала корисну інформацію.

Розробила автоматизований факторний аналіз зміни прибутку. Результат - 2 таблиці та описи на 2-х сторінках.

Використовуються 3 фактори:

вплив зміни обсягів виробництва;

вплив зміни асортименту та структури товарів;

вплив зміни витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

Методику гарно описано в цій дисертації.

Не менш важливим є дослідження беззбитковості підприємства.

Розробила дослідження 4 показників:

валова маржа;

% валової маржі в обсязі реалізованої продукції;

поріг рентабельності або визначення такого обсягу реалізації за якого всі витрати покриваються і нема ні прибутків, ані збитків;

запас фінансової міцності в грн та в %.

Методику покажу в визначеннях (ссилка скоро буде)

Що потрібно перечитати для дослідження теоретичних основ:

Підручники з основ економічої теорії.

Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. — К.: Вища шк., 2001. — 606с.,с.329

Іван Кукурудза Політична економія. Матеріали до лекцій та семінарів. -Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Черкаського державного університету, 1999. - 314

с,с.108-109

Основи економічної теорії / Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Рибалкін, М. О. Хмелевський, Т. І. Біленко, А. Г. Прохоренко та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003. — 352 с. 218-220

Економіка підприємства:

Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. - Економіка підприємства: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с., с. 199

Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред.С.Ф.Покропивного. - Вид.2-ге, перероб. Та доп. –К.: КНЕУ, 2001.-528с.,іл.

Фінансовий менеджмент Будь-яка книжка, управління прибутком - обов'язковий розділ підручника.

В дослідженні використовую одну із нових праць Коваленко.

Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб. -3-тє вид., випр.. і доп.- К.: Знання, 2008.-438,с.129-133

Финансовый менеджмент: Комплект Учебно-методических материалов (Осташков А.В.)

За даними розрахунками можна замовляти швидкий аналіз. Вартість аналізу прибутку на 20 сторінок - 35 грн.

Щоб залишати коментарі, необхідно авторизуватись.