Валовий внутрішній продукт України 2008-2009 років в блозі Макроекономічний огляд · від kseniya_www · додано 02.05.2010 14:51

Обсяг реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у ІІІ кварталі 2009р. порівняно з відповідним кварталом 2008р. знизився на 15,9%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, становив 250614 млн.грн.

Інформацію щодо випуску товарів та послуг і валової доданої вартості (ВДВ) за ІІІ квартал 2009р. за видами економічної діяльності наведено в таблиці.

особистого вжитку

послуг підприємцям

У фактичних цінах, млн.грнУ постійних цінах 2007 року, у % до відповідного кварталу 2007 року
зміна обсягузміна дефлятора
випуск товарів та послугвалова додана вартістьвипуск товарів та послугвалова додана вартістьвипуск товарів та послугвалова додана вартість
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство86249357195,18,8-3,7-6,9
Добувна промисловість182579190-11,4-8,0-22,0-33,7
Переробна промисловість15620738818-26,2-18,4-3,2-4,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води170256306-15,3-15,420,720,9
Будівництво168125845-47,1-37,90,710,5
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 5385332760-18,3-8,44,7-4,2
Діяльність транспорту та зв'язку4667226631-9,5-1,910,221,7
Освіта1417010312-0,3-0,59,64,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги130687621-0,2-0,75,37,7
Інші види економічної діяльності9871365148-6,4-3,814,221,2
3 НИХ
фінансова діяльність2432818367-0,9-0,118,623,4
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 4537428391-2,3-0,216,433,2
державне управління1537411679-0,3-0,5-6,8-0,5
Оплата послуг фінансових посередниківX-12891X14,3X18,6
Усього в основних цінах521026225459-18,0-13,54,98,0
Податки на продукти2553425534-10,5-10,5-19,0-19,0
Субсидії на продукти-379-379-64,1-64,139,339,3
Випуск у ринкових цінах546181X-18,8X5,0X
Валовий внутрішній продуктX250614X-15,9X8,

У ІIІ кварталі 2009р. найбільше скорочення обсягів валової доданої вартості відбулося в будівництві (37,9%), переробній промисловості (18,4%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (15,4%), торгівлі (8,4%) та добувній промисловості (8%).

Певних змін зазнала структура ВВП за доходами.

Для III кварталу 2009р. було характерним збільшення питомої ваги оплати праці (на 3 в.п.) у структурі ВВП порівняно з аналогічним періодом 2008р. Проте зменшилась частка податків за виключенням субсидій на виробництво та імпорт (на 1,8 в.п.) та валового прибутку, змішаного доходу (на 1,2в.п.).

Водночас відбулися зміни у складі ВВП за категоріями кінцевого використання, про що свідчать дані, наведені в таблиці.

у фактичних цінахУ постійних цінах 2007р., у % до ІІІ кварталу 2008р.
млн.грн.у % до підсумкузміна обсягузміна дефлятора
Валовий внутрішній продукт250614100,0-15,98,0
Кінцеві споживчі витрати19428477,6-13,615,8
домашніх господарств15302461,1-13,916,3
некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства19890,8-13,019,1
сектору загального державного управління3927115,7-12,313,0
індивідуальні споживчі витрати240319,6-12,119,0
колективні споживчі витрати152406,1-12,85,0
Валове нагромадження6012923,9-39,45,5
валове нагромадження основного капіталу4340817,344,52,1
зміна запасів матеріальних оборотних коштів166436,6XX
придбання за виключенням вибуття цінностей780-34.735.8
Сальдо експорту-імпорту товарів і послуг-3799-1.5xx
експорт товарів і послуг11477545,8–42,149,8
імпорт товарів і послуг (—)11857447,3-53,074,5

У ІІІ кварталі 2009р. порівняно з відповідним кварталом 2008р. спостерігалось зниження ВВП за витратами завдяки скороченню внутрішнього сукупного попиту (на 22%), насамперед, через значне зменшення реальних обсягів валового нагромадження (на 39,4%) та кінцевих споживчих витрат (на 13,6%).

Із загального обсягу кінцевих споживчих витрат інституційних секторів економіки суттєво знизились (на 13,9%) витрати домашніх господарств на купівлю товарів і оплату послуг для особистого споживання, що склали 61,1% у структурі ВВП. Разом з тим скоротились обсяги кінцевих споживчих витрат сектору загального державного управління (на 12,3%) та некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (на 13%).

Суттєве зменшення обсягів валового нагромадження основного капіталу (на 44,5%) пов'язано, насамперед, з істотним скороченням інвестицій у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання.

Позитивним моментом у ІІІ кварталі 2009р. було зменшення як абсолютної величини від'ємного сальдо експортно-імпортних операцій, так і його частки в структурі ВВП.

Література:

укрстат

Коментарі вимкнуто