Проблеми податкової системи України та напрямки її удосконалення в блозі Макроекономічний огляд · від kseniya_www · додано 25.01.2010 12:07

В Україні податкова система – це механізм регулювання фінансових відносин. За даними 2009 року податкові надходження склали 79% загальної суми доходів до державного бюджету. Структура податкових надходжень до держбюджету подано в таблиці

Показник2009, тис.грн*1Питома вага у підсумку, %
Податкові надходження175 476 245,7074,10
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції10897177,004,60
Вивізне мито294720,000,12
Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності294720,000,12
Інші надходження49850278,2021,05
Всього доходи236813140,90100,00

Проте на жаль, сьогодні в Україні рідко можна знайти людину, яка б позитивно оцінила існуючу податкову систему. Сукупне податкове навантаження на економіку сьогодні становить 49% ВВП. *2 З урахуванням тільки податків, навантаження на ВВП становить в 2008 році 18% (168104 млн.грн (податки) / 946864 млн.грн (ВВП)). Окрім того, податкова система України дуже складна в адмініструванні. Вона нараховує 27 загальнонаціональних і 14 видів місцевих податків і зборів. Середнє підприємство сплачує 9-12 видів податків і зборів. *2

Проблеми сучасної податкової системи

Існуюча система оподаткування свідчить про те, що діюча сьогодні податкова система внаслідок нестабільності законодавства перешкоджає зусиллям суб'єктів підприємницької діяльності. Нестабільність податкового законодавства зумовлена численними доповненнями до законів, нечіткими роз'ясненнями та формулювання ставок сплати податків.

Розглянемо конкретні приклади. Сьогодні в Україні використовуються три системи спрощеного оподаткування. Перша - для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб - єдиний податок до 200 грн на місяць на для юридичних осіб за ставкою 6 чи 10% від обороту. Проте нещодавно для фізичних осіб було введено додатковий збір до Пенсійного фонду в розмірі 300 грн, і оподаткування фізичних осіб складало не 200, а 500 грн - це унеможливило діяльність багатьох підприємців. Через велику кількість скарг та протестів підприємців, в грудні 2009 року даний збір відмінили.

Що стосується єдиного податку, то він тільки звучить "єдиним" оскільки підприємства доплачують збори до фондів на соціальне страхування, і часто податкове навантаження малого підприємства становить не 10%, а цілих 20-25%, що для малого підприємства є дуже обтяжливим.

Зазначимо, що для малих підприємств, що користуються спрощеною системою оподаткування практикується також авансова сплата податків, що з однієї сторони є гарантованим джерелом поповнень місцевих бюджетів, проте з іншої сторони це також викликає незадоволення серед підприємців, оскільки в них вилучаються кошти наперед, а гарантія їх заробітку не завжди є.

Ще однією проблемою є те, що протягом десяти років для малих підприємств застосовується максимально можлива межа обороту. Проте за даний період рівень заробітних плат зріс щонайменше в 10 разів, а межа виміру малого підприємства залишилася незмінною. Складність та обтяжливість загальної системи оподаткування що спонукає окремих суб'єктів господарювання знаходити можливі шляхи оптимізації сум податкових зобов'язань, загальне фінансове навантаження на суб'єктів підприємницької діяльності не стимулюють розвитку їх діяльності, а призводять до тінізації економічних процесів.

Заходи по вдосконаленню податкової системи України

Сьогодні в Україні ведуться активні дії по удосконаленню податкової системи України – це обов’язкова умов СОТ Україні для адаптації її до умов європейського бізнесу.

Так в 2010 році указом Президента пропонується розглянути проект Податкового кодексу України, передбачивши, зокрема:

– зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання;

– удосконалення процедур адміністрування податків і зборів (обов'язкових платежів);

– запровадження стимулів до модернізації основних фондів шляхом звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств, що спрямовується на реінвестування, і збільшення кількості груп основних фондів із запровадженням відповідної диференційованої шкали норм амортизації;

– удосконалення системи рентних платежів у сфері надро- та природокористування;

– єдині підходи до оподаткування діяльності на ринку фінансових послуг;

– удосконалення системи місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) та розширення податкової бази. *3

Крім того КМУ в 2009 році затвердило розпорядження про "Про затвердження Національного плану дій з поліпшення адміністрування податків". Основними його напрямками є:

1. Запровадити періодичний перегляд критеріїв ризику діяльності платників податків, які використовуються під час планування перевірок, з метою удосконалення ризикоорієнтованої системи адміністрування податків та адекватного реагування на нові ризики, що з'являються в період економічної кризи.

2. Визначити галузі економіки, що є пріоритетними для контролю, з урахуванням наявних факторів ризику та на основі відповідного аналізу.

3. Забезпечити першочерговість включення до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок платників податків, що мають найбільш високий ступінь ризику щодо несплати податків.

4. Визначити під час проведення перевірок діяльності пріоритетних галузей економіки причини низького рівня податкової віддачі окремих платників податків.

5. Підготувати проекти законодавчих актів щодо перегляду строку проведення перевірок та розширення повноважень органів державної податкової служби під час проведення перевірок щодо отримання інформації про банківські рахунки платників податків, що перевіряються.

Також дане розпорядження затверджене для посилення контролю за транскордонним ухиленням від оподаткування, удосконалення адміністрування податку на додану вартість, поліпшення адміністрування податків, сплачуваних великими платниками податків, інтенсифікації процесу стягнення податкової заборгованості.*4

Що стосується зменшення податкового навантаження, то вчені пропонують такі шляхи удосконалення податкової системи України базуючись на податкових системах розвинутих країн світу. На відміну від США, де прибутковий податок сплачують заможні верстви населення, в Україні 95 % податку надходить з доходів до 800 грн. на місяць. Тому доцільно запровадити додаткову ставку податку на доходи фізичних осіб, що перевищують 1 млн. грн. у розмірі 25%.

Необхідно приділити увагу дослідженню значних пільг в Японії і США, що надаються при оподаткуванні доходів з фізичних осіб * 5. Від сплати звільняються кошти, витрачені на лікування. З урахування цих чинників у середньостатистичного японця близько 30 % доходу звільняється від оподаткування *6. В Україні розроблені пропозиції щодо зміни порядку оподаткування. За розрахунками експертів, при скасуванні тільки деяких пільг з ПДВ ставку податку можна було б негайно зменшити до 16 % без будь-яких втрат доходу *7.

Щодо податку з прибутку підприємств пропонується встановити ставку пробного мінімального податку на рівні 3% від альтернативного мінімального оподатковуваного доходу за звітний податковий період. Ввести не як новий вид податку, а як складник податку на прибуток.

Практика вирішення технічних проблем у дусі взаємоповаги держави і громадянина у Японії, безсумнівно, повинна привернути увагу і в Україні. Сила японської податкової системи не в суворості покарання, а в існуючій системі контролю за платниками, при якій практично не можливо ухилятися від заповнення декларацій.

Раціональніше було б в Україні стягувати податки, за відповідною для кожного виду податків шкалою, як це застосовують у високорозвинених країнах. Тільки прогресивне оподаткування, маючи різні ставки податку для різних рівнів доходів, може забезпечити для всіх рівнів доходів відчуження тільки частини коштів, призначених для нагромадження (інвестування), і таким чином забезпечити розвиток для усіх рівнів доходів.

Автономне та самостійне стягування податків у місцеві бюджети (як це заведено в США), а не надходження їх в основному з державного бюджету, повинно стани стратегічним для нашої податкової системи, це б дало змогу більш раціонально та змістовно витрачати кошти на потреби регіонів *8. Ми погоджуємося з вищенаведеними положеннями.

Виходячи з розуміння сутності проблем та стратегічних цілей реформування податкової системи України, виникає необхідність удосконалення податкової системи України за такими напрямами.

1. Підвищення ефективності системи адміністрування податків через реалізацію проекту модернізації податкової служби, автоматизацію процесів обліку та аналізу податкових даних, створення інтегрованої на усіх рівнях адміністрування архітектури баз даних податкової звітності, поступову зміну філософії адміністрування податків.

2. Удосконалення законодавчого забезпечення системи оподаткування шляхом розробки та прийняття Податкового кодексу України, що має на меті: усунення існуючих суперечностей та колізій податкового законодавства.

3. Збереження, реформування та спрощеної системи оподаткування через удосконалення процедур реєстрації та обліку платників, усунення можливостей щодо мінімізації податкових платежів, нейтралізацію ефекту податкової дискримінації.

4. Детінізація економіки та боротьба з корупцією в системі адміністрування податків шляхом створення податкових умов щодо легалізації тіньового сектору економіки, встановлення в якості кримінального покарання за ухилення від сплати податків обов'язкового застосування обмеження дієздатності особи щодо її участі у підприємницькій діяльності, участі у створенні та адміністративному керівництві суб'єктами господарської діяльності, посилення кримінальної відповідальності за корупцію в системі органів державної влади.

5.Реформування системи сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування шляхом поступового зменшення навантаження на фонд оплати праці за рахунок активізації реформування системи сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, запровадження єдиного соціального внеску, накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та соціального медичного страхування шляхом перетворення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Фонд загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування України.

Ці кроки дозволять створити основу для податкового стимулювання модернізації і розширення виробничих потужностей, що в свою чергу сприятиме: підвищенню зайнятості; підвищенню економічної, і особливо інвестиційної, активності підприємництва; збільшенню продуктивності праці, що забезпечує базу для зростання рівня заробітної плати; зниженню інфляційного тиску; поліпшенню конкурентної позиції економіки України на світовому ринку; прискоренню запровадження інноваційних технологій в виробничі процеси.

Всі вищеназвані напрями реформування системи оподаткування України є вагомим фактором стабільного економічного розвитку національної економіки, підвищення її внутрішньої і зовнішньої конкурентоспроможності, сприяння подальшого розвитку підприємництва в Україні. *9

Використана література

1 Про Державний бюджет України на 2009 рік.Верховна Рада України; Закон, Перелік вiд 26.12.2008 № 835-VI.

2 http://www.ewaudit.com.ua/uk/articles/podreformal - сайт Аудиторської фірми "Схід-Захід аудит".

3 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 жовтня 2009 року «Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення» Указ Президента України № 55/2010

4 Національний план дій з поліпшення адміністрування податків. КМУ; Розпорядження від 14 жовтня 2009 р. N 1217-р

5 Податкові системи зарубіжних країн./ За ред. - М.: Я. Азорова. - К: ВД "Калінютер прес", 2004 р. - 240 с.c.89-90

6 Ткаченко Н.М., Порова Т.М., Ігоненко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навч. пос. - К.: Алерта, 2004 p., 554 с.

7 Іголкін В.В. Податкова реформа як об'єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету. - Фінанси України № 8 2005 р. - С. 19-27.

8 Корнус В.Г. Удосконалення прибуткового оподаткування громадян в Україні. - Фінанси України № 10 2005 р. - С. 22-27.

9 http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Tppe/2009_19/Zb19_04.pdf

Коментарі

 • Ліля Тєптяєва · 25.01.2010 23:38 · #

  - "Існуюча система оподаткування свідчить про те, що діюча сьогодні податкова система внаслідок нестабільності законодавства перешкоджає зусиллям суб'єктів підприємницької діяльності. Нестабільність податкового законодавства зумовлена численними доповненнями до законів, нечіткими роз'ясненнями та формулювання ставок сплати податків."

  - Це точно!

  - "Перша - для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб - єдиний податок до 200 грн на місяць на для юридичних осіб за ставкою 6 чи 10% від обороту. Проте нещодавно для фізичних осіб було введено додатковий збір до Пенсійного фонду в розмірі 300 грн, і оподаткування фізичних осіб складало не 200, а 500 грн - це унеможливило діяльність багатьох підприємців. Через велику кількість скарг та протестів підприємців, в грудні 2009 року даний збір відмінили."

  - Підтримую!

  - "Що стосується єдиного податку, то він тільки звучить "єдиним" оскільки підприємства доплачують збори до фондів на соціальне страхування, і часто податкове навантаження малого підприємства становить не 10%, а цілих 20-25%, що для малого підприємства є дуже обтяжливим."

  - А це вже цікаво...

  Ще дуже цікавим є заходи по вдосконаленню системи оподаткування...але майже нічого не зрозуміла...це для мене виявилося китайською грамотою. Щось не конкретне і розмите.

Щоб залишати коментарі, необхідно авторизуватись.