Економічне зростання в Україні 2009-2011 рр. в блозі Макроекономічний огляд · від kseniya_www · додано 28.01.2012 19:08

Зростання національної економіки характеризується в першу чергу зростанням показника валового внутрішнього продукту.

Таблиця 1. ВВП України 2009-2011рр

 І кварталІІ кварталІІІ кварталIV кварталвсього
ВВП у 2009 році189028214103250306259908913345
ВВП у 2010 році2194282601503047093103201094607
ВВП у 2011 році263550316480387970-968000
Абсолютне відхилення за 2010-2011рр441225633083261-310320-126607
Темп приросту за 2010-2011рр,%20,1121,6527,32-100,00-11,57
Абсолютне відхилення за 2009-2011рр74522102377137664-25990854655
Темп приросту за 2009-2011рр,%39,4247,8255,00-100,005,98
Динаміка зростання валового внутрішнього продукту за 2009-2011рр
Динаміка зростання валового внутрішнього продукту за 2009-2011рр


ВВП в 2011 році значно буде вищим показника 2010 року. Зокрема в першому кварталі 2011 року ми бачимо темп приросту ВВП в порівнянні із показником за 2010 рік на 20,11%, в другому кварталі на 21,65%, в третьому кварталі на 27,32%. Очікуване зростання в четвертому кварталі також не менше 20%. Зростання ВВП в 2011 році свідчить про відновлення економіки після кризового періоду.
Другим показником, що характеризує рівень економічного зростання є індекс споживчих цін. Проаналізуємо даний показник в таблиці 2

Таблиця 2. Індекс споживчих цін України за 2009-2011 рр

 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009102,9101,5101,4100,9100,5101,199,999,8100,8100,9101,1100,9
2010101,8101,9100,999,799,499,699,8101,2102,9100,5100,3100,8
2011101100,9101,4101,3100,8100,498,799,6100,1100100,1100,2
Абсолютне відхилення за 2010 - 2011 рр0,81,00,51,61,40,81,11,62,80,50,20,6
Темп приросту за 2010 - 2011 рр,%0,81,00,51,61,40,81,11,62,70,50,20,6
Абсолютне відхилення за 2009-2011 рр1,90,60,00,40,30,71,20,20,70,91,00,7
Темп приросту за 2009 - 2011 рр,%1,80,60,00,40,30,71,20,20,70,91,00,7
Динаміка зміни індексу цін за 2009-2011 рр
Динаміка зміни індексу цін за 2009-2011 рр


За даними таблиці та графіку, індекс споживчих цін в 2011 році коливався. Найбільше його значення зафіксоване в березні 2011 року - 101,4, а найменше в липні - 98,7%.
Про економічне зростання свідчить також обсяги виробництва та реалізації продукції. Проведемо аналіз обсягів реалізованої продукції за 2008-2010 рр (за 2011 Державний комітет статистики інформації не підготував).

Таблиця 3. Обсяги реалізованої продукції за 2008-2010 рр

 200820092010
 млн.грн.у
% до підсумку
млн.грн.у % до підсумкумлн.грн.у % до підсумку
Промисловість9170361008065511001065108100
Добувна промисловість85755,49,367242,68,3106933,710
добування паливно-енергетичних корисних копалин42777,84,636389,94,552651,94,9
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних42977,64,730852,73,854281,85,1
Переробна промисловість668466,472,9559266,569,4730544,168,6
з неї:
виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
139892,415,2159550,119,8192154,118
легка
промисловість
8201,50,97511,90,98529,70,8
текстильне виробництво; виробництво
одягу, хутра та виробів з хутра
5655,70,65297,30,66039,10,6
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів2545,80,32214,60,32490,60,2
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів6786,60,76357,30,87384,80,7
целюлозно-паперове виробництво; видавнича
діяльність
20539,32,222126,32,7260042,4
виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
66135,27,253746,46,7730036,9
хімічна та нафтохімічна
промисловість
55576,46,148473,6662303,95,9
хімічне виробництво403234,4333184,1441334,2
виробництво гумових та пластмасових виробів15253,41,715155,61,918170,91,7
виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції
34314,63,823987,4327967,32,6
металургійне виробництво та
виробництво готових металевих виробів
202034,62214149817,6199901,318,8
машинобудування121780,413,38583310,6116348,510,9
виробництво машин
та устаткування
37271,54,134245,74,239778,43,7
виробництво електричного,
електронного та оптичного устаткування
25580,52,824504,7327708,92,6
виробництво транспортних засобів та устаткування58928,46,427082,63,448861,24,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води162813,717,8180041,522,3227630,421,4

Загальний обсяг реалізації по всій промисловості збільшився за 2 останні року. Якщо в 2009 році спостерігався спад обсягу реалізації, то в 2010 показники були вищими до кризових, що ми бачимо з рисунку.

Обсяги реалізованої продукції в 2008-2010 рр
Обсяги реалізованої продукції в 2008-2010 рр


В 2010 році найбільший обсяг реалізації в переробній промисловості, зокрема виробництві харчових продуктів – 18% загального обсягу реалізації.
Збут металургійної продукції також становить на рівні 18,8%, машинобудування – 10%.
Про ефективність економічного зростання свідчать фінансові результати підприємств України, які можна побачити в таблиці 4

Таблиця 4. Фінансові результати підприємств в 2009-2011 роках

Показники20092010січень-вересень 2011
Підприємства, що отримали прибуток, %58,957,357,4
Підприємства, що отримали збиток, %41,142,742,6
Чистий прибуток (збиток)-37131,113906,155065,6

Як бачимо із таблиці 2.4 в 2011 році 57,4% отримали прибуток. Загальна сума чистого прибутку становить в 2011 році 55065,6 млн.грн., що на 41159,5 млн.грн. більше минулорічного показника.

Структура підприємств по фінансових результатах в 2009-2011 рр.
Структура підприємств по фінансових результатах в 2009-2011 рр.


Ще одним якісним показником ефективності економічної діяльності є показник рентабельності діяльності.
Проаналізуємо даний показник в розрізі за 2009-2011 роки.

Таблиця 5. Рентабельність операційної діяльності підприємств в 2009-2011 роках

Показники200920102011
Всього3,345,2
сільське господарство, мисливство, лісове господарство14,723,23,5
промисловість1,83,66
будівництво-0,9-1,2–0,3
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку4,59,810,9
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт-2,412,624,8
оптова торгівля посередництво в оптовій торгівлі5,510,310,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку3,35,89,3
діяльність готелів та ресторанів-3,3-1,84,3
діяльність транспорту та зв’язку8,57,23,3
фінансова діяльність1,53,22
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям5,1-4,24,6
освіта66,75,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги3,13,94
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту-13,7-14,8–16,7
Зростання середнього показника рентабельності підприємств в 2009-2011 рр
Зростання середнього показника рентабельності підприємств в 2009-2011 рр

За даними таблиці 2.5. ми бачимо, що рентабельність середня по всіх галузях в 2011 році значно зросла. Так в 2011 році вона склала 5,2%. Відзначимо, що покращення відбулося в ефективності діяльності промисловості. Так середня рентабельність підприємств зросла з 3,6% до 6%. Окрім цього зростання показника рентабельності спостерігається в торгівлі, роздрібній торгівлі, готельній діяльності, операціях з нерухомим майном.
Різкий спад рентабельності відмічено в сільськогосподарській галузі виробництва.

Висновок

Отже, за даними міністерства статистики України, можна зробити висновок, що в цілому економічне зростання в 2011 році більш відчутне, аніж в 2010 році.
Так темп приросту ВВП в 2011 році понад 20%. Разом із збільшенням обсягів виробництва, зріс і обсяг реалізації продукції, покращилися фінансові результати підприємств, а також ефективність їх діяльності.


Список використаної літератури:

1. http://ukrstat.gov.ua/

Щоб залишати коментарі, необхідно авторизуватись.