Блог Макроекономічний огляд

Тенденції економіки, ВВП, інвестиції, макроекономічні показники, інфляція. Дуже корисна інформація для студентів-економістів.

 • Економічне зростання в Україні 2009-2011 рр. від kseniya_www · додано 28.01.2012 19:08

  Динаміка зростання валового внутрішнього продукту за 2009-2011рр
  Динаміка зростання валового внутрішнього продукту за 2009-2011рр


  ВВП в 2011 році значно буде вищим показника 2010 року. Зокрема в першому кварталі 2011 року ми бачимо темп приросту ВВП в порівнянні із показником за 2010 рік на 20,11%, в другому кварталі на 21,65%, в третьому кварталі на 27,32%. Очікуване зростання в четвертому кварталі також не менше 20%. Зростання ВВП в 2011 році свідчить про відновлення економіки після кризового періоду.

 • Стан розвитку туристичної галузі в Україні від kseniya_www · додано 13.06.2011 15:34

  Як не дивно, та напередодні проведення чемпіонату Євро-2012 умови ведення туристичного бізнесу погіршилися. В рейтингу конкурентоздатності туризму Україна зайняла 85 позицію з 139 ( хоча ще минулого року за даними Всесвітнього економічного форуму, Україна посідала 77 місце).

 • Транспортні перевезення в 2009 році від kseniya_www · додано 19.07.2010 15:43

  Президент Янукович в березні 2010 року заявив, що буде працювати над якістю доріг України, так щоб від Західного до Східного кордону можна було проїхати за 13-14 годин. Гарна казочка, проте не має відношення до реальності. А реалії такі, що за якістю доріг Україна посідає 120 місце із 133. Із пострадянських країн гірші показники тільки в Румунії та Молдавії. Тішить одне, якість автобусних і залізнодорожних перевезень в Україні оцінили на 40 місце із 133.

 • Валовий внутрішній продукт України 2008-2009 років від kseniya_www · додано 02.05.2010 14:51

  У ІIІ кварталі 2009р. найбільше скорочення обсягів валової доданої вартості відбулося в будівництві (37,9%), переробній промисловості (18,4%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (15,4%), торгівлі (8,4%) та добувній промисловості (8%).

  Певних змін зазнала структура ВВП за доходами.

 • Доходи та витрати населення в 2009 році від kseniya_www · додано 30.04.2010 20:49

  Криза навчила українців економити та робити заначки на чорний день )

  Заробітна плата та заощадження населення за 2000-2009 роки
  Заробітна плата та заощадження населення за 2000-2009 роки
 • Доходи та витрати Державного бюджету України за 2009 рік від kseniya_www · додано 28.04.2010 22:23

  Дефіцит Державного бюджету України у 2004-2009 роках
  Дефіцит Державного бюджету України у 2004-2009 роках

  При плані 33 млрд. грн. на 2009 рік, фактично реальний дефіцит державного бюджету України становив 103,8 млрд. грн., до якого крім фактичного дефіциту бюджету у сумі 19,9 млрд. грн., відносяться також суми рекапіталізації банків (19,6 млрд.грн.), капіталізації НАК "Нафтогаз України" (24,4 млрд. грн.), суми спеціальних прав запозичень (15,7 млрд. грн.) та обсяг невідшкодованих сум ПДВ (24,2 млрд. гривень).

 • Проблеми податкової системи України та напрямки її удосконалення від kseniya_www · додано 25.01.2010 12:07

  Існуюча система оподаткування свідчить про те, що діюча сьогодні податкова система внаслідок нестабільності законодавства перешкоджає зусиллям суб'єктів підприємницької діяльності. Нестабільність податкового законодавства зумовлена численними доповненнями до законів, нечіткими роз'ясненнями та формулювання ставок сплати податків.

  1 коментар
 • Регіоналізація як відповідь на виклики національних стратегій розвитку від kseniya_www · додано 20.01.2010 15:50

  Відсутність зваженої регіональної політики веде до дезінтеграції будь-якої країни, що є особливо небезпечним чинником для держав з нетривалою історією демократичного розвитку. За всю історію становлення України регіональній політиці не приділялося достатньо уваги, що в свою чергу довело країну до відсутності структурованого і ефективного регіонального управління.

  Сьогоднішній етап державотворення дозволяє і вимагає законодавчого закріплення нової ідеології регіональної політики і формування нової архітектури регіонального управління. Бачення регіону виключно як адміністративно-територіальної одиниці, а регіонального управління як перманентного перерозподілу повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування є неконструктивним, не відповідає соціально-економічним та політичним реаліям сьогоднішньої України.

 • Значення малого підприємництва в економіці України та світу від kseniya_www · додано 04.07.2009 18:37

  Економічні системи різних країн мають своє визначення малого бізнесу, який в свою чергу має різні особливості виникнення, становлення та розвитку і виконує важливу роль та функції, а тому має і важливий вплив на економіку. [1]

  Так в США малими та середніми підприємствами вважаються ті, що мають менше 500 працівників. Лімітів за обсягами річного обороту не встановлено

  Європейський Союз визначає поняття малого підприємництва дещо по-іншому. Зокрема мале підприємництво поділяється на:

  1. Середній бізнес, із чисельністю до 250 чол. та річним оборотом до 50 млн. євро;

  2. Малий бізнес, із чисельність до 50 працюючих та річним оборотом до 10 млн.євро.

  3. Мікропідприємства, що мають до 10 працівників та річним оборотом меншим за 2 млн. євро. [2]

  В Україні малими (незалежно від форми власності) відповідно до Господарського кодексу визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

  В Україні аналіз економічної характеристики малого підприємництва визначають дві обставини: воно об'єктивно існує та розвивається як певна цілісність, сектор економіки (національного, регіонального, місцевого рівнів); воно є особливим типом підприємницької діяльності. Структура економіки за розміром передбачає співіснування підприємств різних розмірів, зокрема й малих, які утворюють відповідну групу. Цю сукупність виробничих осередків, невеликих за масштабом, характеризує поняття «дрібне виробництво». Суспільною формою малої виробничої одиниці в умовах ринкової економіки стає мале підприємництво. Основними економічними рисами якого є:

  - відособленість (тобто господарювання на свій страх і ризик);

  - спеціалізація на будь-якому виді діяльності;

  - реалізація виробничих товарів (послуг) через купівлю-продаж на ринку.

  Під час розгляду понять «мале підприємництво», «малий бізнес», «мале підприємство», як свідчить практика, дуже часто відбувається їх ототожнення. Так, професор В. Карсекін та інші автори зазначають, що «... дійсно, практично повсюдно проходить ототожнення підприємництва з малим бізнесом, широке використання у вітчизняній науці та практиці терміна «мале підприємство». [3]

  Малий бізнес — діяльність будь-яких малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) із метою одержання прибутку. Практично це означає будь-яка діяльність зазначених суб'єктів господарювання, спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Не обов'язково це має бути особливо ризикова й інноваційна діяльність на засадах повної економічної відповідальності. На думку професора З. Варналія, саме у цьому якісному чиннику й полягає різниця між поняттями «мале підприємництво» і «малий бізнес». На жаль, ці поняття не розмежовано ні в економічній літературі, ні на практиці. [3]